Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

home

Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Uitgelicht

ABC van het anarchisme

Door Alexander Berkman

  • Originele titel: The ABC of communist anarchism
  • Verschenen: 1929
  • Vertaling: Ruud Uittenhout
  • Bron: ABC van het anarchisme, Uitgeverij Spreeuw, Utrecht, 1980
  • Ook verschenen: ABC van het anarchisme, Kelderuitgeverij, Utrecht & Uitgeverij De Vooruitgang, Amsterdam, 2003, ISBN: 90 807734 1 7

ABC van het Anarchisme van Alexander Berkman is als geen ander boek geschikt als eenvoudige bondige inleiding in het klassieke anarchistische denken. In het Nederlands is een dergelijk boek tot nu toe niet beschikbaar. Diegenen die in anarchistische ideeën geïnteresseerd zijn vinden in dit boek alle basisbegrippen helder en uitgewerkt.

In deze tijd waarin het georganiseerd anarchisme een kleine minderheid vormt is het anarchistische idee op opvallende schaal terug te vinden bij andere groepen in de samenleving dan in Berkman's tijd.

Ui de manier waarop deze mensen zich verzetten tegen gevestigde instituties spreekt een sterk antiautoritair bewustzijn. Voor hen die zich verzetten tegen de onderdrukking van het dagelijks leven is het nuttig en noodzakelijk een inleiding als deze te lezen..

Berkman's ABC kan dienen als een inspiratiebron om dit verzet op libertaire wijze vorm te geven. Ruud Uittenhout heeft zijn vertaling voorzien van een groot aantal gedetailleerde noten en een uitgebreide bibliografie op anarchistisch gebied., waardoor het boek voor de geïnteresseerde lezer uitstekend bruikbaar is om verder op bepaalde onderwerpen in te gaan. Daarnaast is een korte biografie van Alexander Berkman toegevoegd, eveneens van de hand van Ruud Uittenhout.

Rest ons dank te zeggen aan het I.S.S.G. voor het fotomateriaal en aan het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten dat door haar financiële steun deze uitgave mede mogelijk maakte.

Verder aan de kameraden van de Libertaire Uitgeverij Gent, die dit boek mede uitgeven en aan alle anderen voor hun hulp hij het tikwerk en de correctie.

Redactie collectief Spreeuw

→ Lees verder...

11/02/16 22:06 · defiance

Welkom op anarchisme.nl

Dit is een portaal om meer te weten te komen over de ideeën van het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Op deze website vind je de basisbeginselen van het anarchisme, teksten, biografieën en de geschiedenis van de anarchistische beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van actieve organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en nog veel meer.

Bekijk ook onze digitale bibliotheek op Internet Archive, waar veel scans van historische uitgaven te raadplegen zijn!

Recent toegevoegd:

Inleiding op anarchisme

Anarchisme - de organisatie van een gelijkwaardige samenleving door middel van samenwerking, zelfbestuur en de afschaffing van elke vorm van onderdrukking.

Naast de basisbeginselen van het anarchisme van deze site zelf zijn er op deze website nog veel meer inleidende teksten en brochures te vinden van klassieke en moderne denkers.

Deze website is nog in aanbouw en daarmee op sommige vlakken onvolledig. Hier wordt hard aan gewerkt.

home.txt · Laatst gewijzigd: 23/06/19 16:59 door defiance