Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


home

Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Uitgelicht

Stikkende steden. Hun toenemende onleefbaarheid

Door Lewis Herber (Murray Bookchin)

  • Oorspronkelijke titel: Crisis in our cities
  • Verschenen: 1965
  • Bron: Stikkende steden - Hun toenemende onleefbaarheid, H. J. W. Becht's Uitversmaatschappij N.V., Amsterdam; Crisis in our cities, Prentice-Hall, Engle-wood Cliffs 1965
  • Vertaling en bewerking: A. Huguenot van der Linden

Wat gebeurt er nadat onze van energie bruisende industriële agglomeraties de zuivere buitenlucht hebben opgeslorpt, en daarop als tegenprestatie verderfelijke giffen uitspuwen? Is de samenleving er zich van bewust wat het betekent wanneer duizenden tonnen afval in rivieren en kanalen wordt geloosd en het drinkwater dat daaruit verkregen moet worden op deze manier in sterke mate wordt verontreinigd?

Wat is het gevolg als miljoenen, over de gehele wereld verspreid wonenden, in de Verenigde Staten, in onze eigen streken, worden samengeperst binnen de periferie van steeds grotere, ‘onbewoonbaar’ wordende steden, waar de spanning voelbaar is, omdat het levenstempo er constant wordt opgevoerd?

Wat zegt men ervan dat in de komende jaren een op de tien inwoners van Amerika's ‘stikkende steden’ onder die last zal bezwijken en in een zenuwinrichting belanden? Staan de grote steden werkelijk voor een massale ineenstorting? En bedreigt deze ook Nederland — straks misschien ‘de grootste stad ter wereld’? Dit zijn enkele van de punten die in deze schokkende beschouwing over de ontwikkeling van enkele sinistere aspecten van onze samenleving onder de loep worden genomen.

De mens van onze tijd is er aan gewend om geschokt te worden, dag in, dag uit. Maar hier gaat het niet om de sensatie. Hier worden u feiten voorgelegd, keiharde feiten, waar wij niet omheen kunnen. Geruisloos sluipt de bedreiging naderbij en omstrengelt u, fabrieksrook, dampen, stof, mist en giftige gassen, dringen tot in ieder hoekje van ons leven, binnens- en buitenshuis, door en vormen een gevaar voor onze gezondheid. Het is in Amerika en Londen voorgekomen dat de vergiftigde lucht plotseling dichttrok, waarop de dood door de straten ging, links en rechts mannen, vrouwen en kinderen vellend, het leven tot stilstand brengend. Geen van de industriesteden ontkomt aan deze bedreiging. Denken wij aan wat zich in Vlaardingen afspeelde! Een even groot gevaar als de luchtvervuiling is die van het water. Epidemieën kunnen er het gevolg van zijn. Vissen sterven bij duizenden. Stranden komen verlaten te liggen, het reeds schaarse recreatiegebied daardoor nog verder beperkend.

De directe schade door de vervuiling aangericht is niet te meten, omdat deze bedreiging zo ongezien en geruisloos te werk gaat. Wij allen dienen dit probleem tegemoet te treden. Dit wordt duidelijk wanneer de schrijver u met de afschrikkende feiten confronteert, tegelijk praktische en uitvoerbare suggesties doende om in ieder geval enige verlichting te brengen.

In dit boek wordt u met de neus op de angstwekkende problematiek van de ‘stikkende steden’ gedrukt. Het is uw plicht en die van uw gezin en omgeving om er grondig kennis van te nemen.

Aan de luchtverontreiniging in Nederland, waar de dreiging niet minder groot is, wordt in dit boek een apart hoofdstuk gewijd. Dit is van de hand van ir. L. J. Brasser, hoofd Afdeling Buitenlucht van het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.

Zie voor afbeeldingen bij deze uitgave de scanversie van dit boek.


→ Lees verder...

02/08/20 21:07 · defiance

Welkom op anarchisme.nl

Dit is een portaal om meer te weten te komen over de ideeën van het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Op deze website vind je de basisbeginselen van het anarchisme, teksten, biografieën en de geschiedenis van de anarchistische beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van actieve organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en nog veel meer.

Bekijk ook onze digitale bibliotheek op Internet Archive, waar veel scans van historische uitgaven te raadplegen zijn!

Recent toegevoegd:

Inleiding op anarchisme

“Anarchisme - de organisatie van een gelijkwaardige samenleving door middel van samenwerking, zelfbestuur en de afschaffing van elke vorm van onderdrukking.”

Naast de basisbeginselen van het anarchisme van deze site, zijn er op deze website nog veel meer inleidende teksten en brochures te vinden van klassieke en moderne denkers.

home.txt · Laatst gewijzigd: 25/09/20 15:03 door defiance