Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:abdullah_oecalan

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
namespace:abdullah_oecalan [29/07/20 07:36]
defiance [Turks-Koerdische conflict]
namespace:abdullah_oecalan [29/07/20 07:43]
defiance [Politiek-ideologische verschuiving]
Regel 47: Regel 47:
 ==== Politiek-ideologische verschuiving ==== ==== Politiek-ideologische verschuiving ====
  
-Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het '​werkelijke socialisme'​ in 1989 en 1991 hebben veel socialistische en communistische organisaties ​kritisch naar zichzelf en hun theorieën ​gekeken. Dit gold ook voor de PKK, hoewel ​slechts in beperkte mate. De organisatie ​veranderde ​initieel weinig aan diens voorstelling.+Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het '​werkelijke socialisme'​ in 1989 en 1991 hebben veel socialistische en communistische organisaties hun theorieën ​kritisch evalueren. Dit gold ook voor de PKK, hoewel ​de organisatie initieel weinig aan diens voorstellingen veranderde.
  
-Het was pas op het moment dat Öcalan ​gevangengenomen ​werd, dat hier werkelijk verandering in kwam. In de teksten voor zijn verdediging en de gesprekken met zijn advocaten - die hij slechts 2 uur en later 1 uur per week kon zien - droeg hij kleine stukken tekst over die samen twee belangrijke werken vormden ​die zijn nieuwe voorstellingen naar buiten ​brachten.[4] Toen de Turkse staat lucht kreeg van wat gaande was, werden de bezoeken gedwarsboomd. Advocaten mochten steeds minder voorbij komen en er werden allerhande beperkingen opgelegd, zoals het verbod zaken over te dragen of zelfs aantekeningen van de gesprekken te maken. In 2011 werd bezoek van zijn advocaten helemaal onderbonden en vanaf 2014 ook dat van familieleden.[5]+Het was pas op het moment dat Abdullah ​Öcalan werd gevangengenomen, dat hier werkelijk verandering in kwam. In de teksten voor zijn verdediging en de gesprekken met zijn advocaten - die hij slechts 2 uur en later 1 uur per week kon zien - droeg hij kleine stukken tekst over die samen twee belangrijke werken vormden ​waarin hij zijn nieuwe voorstellingen naar buiten ​bracht.[4] Toen de Turkse staat lucht kreeg van wat gaande was, werden de bezoeken gedwarsboomd. Advocaten mochten steeds minder voorbij komen en er werden allerhande beperkingen opgelegd, zoals een verbod ​om zaken over te dragen of zelfs aantekeningen van de gesprekken te maken. In 2011 werd bezoek van zijn advocaten helemaal onderbonden en vanaf 2014 ook dat van familieleden.[5]
  
-In Öcalans nieuwe ideologische werken laat hij zich o.a. inspireren door de ideeën van [[Murray Bookchin]], met wie hij ook enige tijd contact had. Door de gezondheidssituatie van Bookchin kwam het echter nooit tot een ontmoeting. Er wordt soms gesteld dat Öcalans ideeën zich baseren op de ideeën van Bookchin, dit is echter een overstatement. Öcalan heeft een geheel eigen ideologie ontwikkeld ​welke aan veel verschillende denkers inspiratie ontleent en diep geworteld is in de Koerdische cultuurgeschiedenis. Met de ideologische verschuiving heeft Öcalan ​afstand genomen van het idee van de oprichting van een Koerdische staat, omdat hij stelt dat de staat een instrument van kolonisatie en overheersing is. Daarmee heeft hij de focus verschoven van het nastreven van een Koerdische staat, naar het opbouwen van een samenleving met democratische structuren die zich buiten de staat bevinden.[6] Eveneens stelt hij dat de overheersing van de ene mens over de andere begon met de overheersing - of zoals hij stelt, de kolonisatie - van de vrouw. Hierom moet voor de bevrijding van de mens allereerst een begin worden gemaakt met de bevrijding van de vrouw.[7]+In Öcalans nieuwe ideologische werken laat hij zich o.a. inspireren door de ideeën van [[Murray Bookchin]], met wie hij ook enige tijd contact had. Door de gezondheidssituatie van Bookchin kwam het echter nooit tot een ontmoeting. Er wordt soms gesteld dat Öcalans ideeën zich baseren op de ideeën van Bookchin, dit is echter een overstatement. Öcalan heeft een geheel eigen ideologie ontwikkeld ​die aan veel verschillende denkers inspiratie ontleent en diep geworteld is in de Koerdische cultuurgeschiedenis. Met de ideologische verschuiving heeft Öcalan de focus verschoven van het nastreven van een Koerdische staat, naar het opbouwen van een samenleving met democratische structuren die zich buiten de staat bevinden.[6] Eveneens stelt hij dat de overheersing van de ene mens over de andere begon met de overheersing - of zoals hij stelt, de kolonisatie - van de vrouw. Hierom moet voor de bevrijding van de mens allereerst een begin worden gemaakt met de bevrijding van de vrouw.[7]
  
-De paradigmawissel maakte dat ook anarchisten zich weer begonnen te herkennen in de ideeën van de Koerdische bevrijdingsbeweging. De voorstelling van een stateloze op raden gebaseerde beweging waar vrouwenbevrijding en ecologie een belangrijke rol spelen, komt sterk overeen met de voorstelling van veel anarchisten.+Deze paradigmawissel maakte dat ook anarchisten zich begonnen te herkennen in de ideeën van de Koerdische bevrijdingsbeweging, zeker toen deze in Noord-Syrië meer in de publieke belangstelling kwamen te staan. De voorstelling van een stateloze op raden gebaseerde beweging waar vrouwenbevrijding en ecologie een belangrijke rol spelen, komt sterk overeen met de voorstelling van veel anarchisten.
  
 ===== Kritiek ===== ===== Kritiek =====
namespace/abdullah_oecalan.txt · Laatst gewijzigd: 29/07/20 07:48 door defiance