Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:abdullah_oecalan

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:abdullah_oecalan [29/07/20 07:48]
defiance [Kritiek]
namespace:abdullah_oecalan [08/03/21 16:07] (huidige)
defiance
Regel 57: Regel 57:
 ===== Kritiek ===== ===== Kritiek =====
  
-Anarchisten staan echter kritisch tegenover sterke hiërarchische posities vanwaaruit mensen onevenredig veel macht kunnen uitoefenen of een bepaalde onaantastbaarheid genieten - zeker als deze positie ook nog eens op niet-democratische wijze tot stand is gekomen. Er zijn binnen elke revolutionaire bewegingen mensen die tot de verbeelding spreken en een morele leiderschapspositie toebedeeld krijgen, voor Öcalan geldt dit deels ook. Zijn bijnaam "Serok Apo", wat in het Koerdisch "​leider Apo" betekend, getuigt hier van. Omdat hij echter al zo lang in volledige isolatie in de gevangenis zit, betreft dit tegenwoordig echter eerder een symbolisch leiderschap;​ hij vult een lege troon met een geïdealiseerde persoonlijkheid. Men weet momenteel namelijk nauwelijks hoe het met hem gaat, en vanuit zijn positie een beweging aansturen waarmee hij al zo lang niet meer direct in contact staat is ook niet werkelijk mogelijkdat zou strategisch zelfs fataal zijn. +Anarchisten staan echter kritisch tegenover sterke hiërarchische posities vanwaaruit mensen onevenredig veel macht kunnen uitoefenen of een bepaalde onaantastbaarheid genieten - zeker als deze positie ook nog eens op niet-democratische wijze tot stand is gekomen. Er zijn binnen elke revolutionaire bewegingen mensen die tot de verbeelding spreken en een morele leiderschapspositie toebedeeld krijgen, voor Öcalan geldt dit deels ook. Zijn bijnaam "Serok Apo", wat in het Koerdisch "​leider Apo" betekend, getuigt hier van. Omdat hij echter al zo lang in volledige isolatie in de gevangenis zit, betreft dit tegenwoordig echter eerder een symbolisch leiderschap;​ hij vult een lege troon met een geïdealiseerde persoonlijkheid. Men weet momenteel namelijk nauwelijks hoe het met hem gaat, en vanuit zijn positie een beweging aansturen waarmee hij al zo lang niet meer direct in contact staatis ook niet werkelijk mogelijk ​dat zou strategisch zelfs fataal zijn. 
  
-Dan komt daar ook nog de culturele factor ​daarbij. Door de generatie-lange repressie en vervolging van het Koerdische volk heerst er een sterke martellarencultuur in de Koerdische bevrijdingsbeweging. Ook deze draagt bij aan de symbolische rol die Öcalan vervult. Hij is in feite een nog levende martelaar die zijn leven toewijdt en offert voor de bevrijding van de Koerden. ​+Dan komt daar ook nog een culturele factor ​bij: door de generatie-lange repressie en vervolging van het Koerdische volk heerst er een sterke martellarencultuur in de Koerdische bevrijdingsbeweging. Ook deze draagt bij aan de symbolische rol die Öcalan vervult. Hij is in feite een nog levende martelaar die zijn leven toewijdt en offert voor de bevrijding van de Koerden. ​
  
-In de tijd dat Öcalan nog wel directe leiding gaf aan de PKK en de partij nog een Maoïstisch-Stalinistische politieke ideologie aanhing, gold er een zeer strenge partijdiscipline. Dit was deels vanwege de guerrilla-activiteiten,​ maar ook ideologisch gezien was er weinig ruimte voor afwijking. Er zijn geruchten over de moord op politieke tegenstanders binnen de organisatie zelf. Daarnaast was er in de jaren 90 ook sprake van een reeks gerichte aanvallen op burgerdoelen,​ waarbij de aanslag ​op een bus in Tatvan (1992), een school in Siirt (1993) en een woongebied in Hamzali, Dyabarkir (1995) de meest stuitenden ​zijn.[8]+In de tijd dat Öcalan nog wel directe leiding gaf aan de PKK en de partij nog een Maoïstisch-Stalinistische politieke ideologie aanhing, gold er een zeer strenge partijdiscipline. Dit was deels vanwege de guerrilla-activiteiten ​van de organisatie, maar ook ideologisch gezien was er weinig ruimte voor afwijking. Er zijn zelfs geruchten over de moord op politieke tegenstanders binnen de organisatie zelf. Daarnaast was er in de jaren 90 ook sprake van een reeks gerichte aanvallen op burgerdoelen,​ waarbij de aanslagen ​op een bus in Tatvan (1992), een school in Siirt (1993) en een woongebied in Hamzali, Dyabarkir (1995) de meest stuitenden ​waren.[8]
  
-Hoewel er sprake is van een paradigmawissel binnen de Koerdische beweging, ​mag men niet vergeten dat er van beide zijden oorlogsmisdaden begaan worden en het een asymmetrische oorlog betreftis het natuurlijk ook de vraag hoe men omgaat met gebeurtenissen uit het verleden en daarvoor verantwoordelijkheid draagt. ​Tot op heden lijkt dit echter een moeilijk bespreekbaar thema.+Men mag echter ​niet vergeten dat er van beide zijden oorlogsmisdaden begaan worden en dat het een asymmetrische oorlog betreft. Natuurlijk ​is het wel de vraag hoe men omgaat met gebeurtenissen uit het verleden en of men daarvoor verantwoordelijkheid draagt. ​Hoewel er sprake is van een paradigmawissel binnen de Koerdische beweging, ​lijkt dit tot op heden echter een moeilijk bespreekbaar thema.
  
 ===== Bibliografie ===== ===== Bibliografie =====
namespace/abdullah_oecalan.1596008895.txt.gz · Laatst gewijzigd: 29/07/20 07:48 door defiance