Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:dielo_truda

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:dielo_truda [05/11/19 09:20]
defiance [Teksten]
— (huidige)
Regel 1: Regel 1:
-====== De Dielo Truda groep ====== 
  
-//Dielo Truda (vert. "​Arbeiders Zaak"​)//​ was een anarchistische publicatie die werd uitgegeven door de //"​Groep van Russische bannelingen in het buitenland"//​ tussen 1925 en 1928. Deze in Parijs gevestigde groep was samengesteld ​ uit verschillende ​ in  ballingschap ​ verblijvende ​ anarchisten. De meeste van hen waren op de vlucht voor de bolsjewistische dictatuur die na de revolutie van 1917 in Rusland was losgebroken. In 1926 publiceerde de //Dielo Truda//​-groep het "​[[Organisatorisch platform van de libertaire communisten]]"​. ​ 
- 
-Gedreven ​ door  hun  ervaringen ​ opgedaan ​ tijdens ​ de  Russische ​ revolutie ​ en  burgeroorlog, ​ waren  ze  ervan  overtuigd ​ geraakt ​ dat  de  anarchistische ​ beweging ​ nood  had  aan  een  stevigere ​ politieke structuur en basis. Vele anarchisten van die tijd (waaronder [[namespace:​Errico Malatesta|Malatesta]],​ [[namespace:​Sébastien Faure|Faure]],​ [[namespace:​Alexander Berkman|Berkman]] en [[Voline]]) bestempelden ​ het  Platform ​ als  autoritair, ​ hiërarchisch en onrijmbaar met anarchisme. Toch kende het Platform ook zijn aanhangers. Onder druk van de Franse en stalinistische autoriteiten verhuisde de //Dielo Truda//​-groep uiteindelijk naar Chicago waar ze hun gelijknamige krant bleven uitbrengen tot in 1939. Later smolt //Dielo Truda// samen met een [[namespace:​anarchosyndicalisme|anarchosyndicalistische]] krant die vanaf eind 1939 verscheen onder de naam //Dielo Truda Probuzhdenie//​. ​ 
- 
-===== Teksten ===== 
- 
-  * [[Organisatorisch platform van de libertaire communisten]],​ 1926 
-  * [[Supplement bij het organisatorisch platform (vragen en antwoorden)]],​ 1926 
namespace/dielo_truda.1572945640.txt.gz · Laatst gewijzigd: 05/11/19 09:20 door defiance