Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:een_zaterdag_twee_demonstraties_-_een_dubbele_terugblik

Dit is een oude revisie van het document!


Eén zaterdag, twee demonstraties – een dubbele terugblik

Eén zaterdag, twee demonstraties – een dubbele terugblik

De hectische zondag van anti-Pegida-acties kwam na een al eveneens drukke actiezaterdag. Eerst demonstreerde honderden, mogelijk een duizendtal mensen voor de afschaffing van het jeugdloon, vervolgens betoogden duizenden mensen tegen het investeerdersverdrag TTIP. Beide acties waren de moeite waard, en over beide valt nog wel iets te vertellen. Bij deze dus…

Fuck Jeugdloon

De actie tegen het jeugdloon was een initiatief van Young & United, die al maanden rond dit thema aan de slag is. Fuck jeugdloon, was het motto van de demonstratie. Bedoeld wordt: jonge mensen doen volwaardig werk, en hebben daarmee recht op volwaardig loon, net als hun iets oudere collega’s. Een apart jeugdloon is onzin, dus fuck dat jeugdloon. Een heel terechte eis. Misschien niet zo’n hele handige manier om het te verwoorden: je kunt er te makkelijk in lezen dat loon voor jongeren helemáál niet nodig is. Ik wed dat er bazen zijn die ook wel fuck jeugdloon willen roepen, om het jeugdloon te vervangen door een nog veel lagere stagevergoeding of zo. Natuurlijk, het bekt lekker, deze leus. Ik zou echter toch eens denken aan een betere.

De actie zelf was levendig. Op het Beursplein in Amsterdam stonden toen we – een handvol mensen uit de regio waar ik woon – aankwamen, honderden mensen. Dat groeide klaarblijkelijk al lopend nog aan. Veel vlaggen van Young & United, ook van de SP-jongeren en dergelijke. De Internationale Socialisten waren er ook, En ja hoor, wij zelf waren met onze zwart-rode anarchistenvlaggen niet helemaal de enige die zo’n ding hadden meegenomen.

De sfeer was enthousiast maar het zag er tegelijk ook wel erg geregisseerd uit. Daar zal de identiteit van Young & United iets mee te maken hebben. Young & United heeft de steun van de vakbondsfederatie FNV, sommige FNV-bonden, studentenbonden en politieke jongerenorganisaties verbonden aan de PvdA, GroenLinks en de SP, hetgeen organisatorische kracht geeft maar tegelijk ook de top-down-aanpak al verklaart.[1] Hoe de zeggenschap precies ligt, kan ik uit de website niet gewaar worden maar er is ongetwijfeld stevige greep vanuit deze organisaties op het geheel. Veel betekenend: helemaal onderaan het aanmeldingsformulier vind je niet een postadres van de FNV.[2] Dit is een vakbondsinitiatief, met goedkeuring van de top en partijpolitieke steun. Daar ligt organisatorische kracht en het spreekwoordelijke ‘draagvlak' daar ligt echter tegelijk een beperking.

Gevestigde vakbonden en ook linkse partijen staan immers in aard en wezen tegenover een aanpak waarbij de regie echt in handen ligt van de rechtstreeks betrokkenen – werkende jongeren die met dat jeugdloon worden afgescheept en er vanaf willen – zelf. Iets daarvan merkte je tijdens de demonstratie. Actieleiders gaven aan wat er geroepen werd, en wanneer. Vervolgens riepen de mensen de leuzen wel met overgave, maar veel initiatief vanuit de menigte zelf bespeurde ik niet. Ik vermoed dat men nog heel erg gewend was om méé te doen, niet zozeer om zelf initiatief te nemen. Het hielp ook niet dat er vrijwel voortdurend luide dansmuziek van de geluidswagen was. Ongetwijfeld sluit dat aan bij wat veel aanwezigen lekkere muziek vinden, en daar is niets mis mee. Maar het volume maakt het voor actievoerders vrijwel onmogelijk om zelf leuzen aan te heffen. Zo’n opzet verstikt de beetjes initiatief die er altijd toch wel zijn.

Ik voeg hier trouwens wel aan toe dat dit de observaties zijn van een actievoerder die zoekt naar wegen om het eigen initiatief van mensen naar voren te halen, en zich om die reden stoort aan top-down regie en overmatig centraal geluidsvolume. Ik geloof niet dat heel veel deelnemers mijn ergernis deelden. Ik vermoed dat voor de meesten van hen het gewoon prima voelde zoals het nu ging. Er was geen spanning tussen een top die regisseert en een basis die verder wilde dan de actieleiding. Beiden gingen vrijwel synchroon. Precies dat wordt op termijn echter een probleem, namelijk zodra de top om wat voor reden dan ook een compromis aan de achterban gaat proberen te slijten. Als de basis dan niet gewend is om zelfstandig verder te gaan, dan loopt de strijd vast. Zelfstandig verdergaan is iets dat je al doende leert. In dat leerproces was F*ck jeugdloon van afgelopen zaterdag een stap vooruit. Want wat er wél heel goed aan was, dat was het enthousiasme van deelnemers zelf. Gecombineerd met de inderdaad voornamelijk jeugdige deelnemers, opent dat wel mogelijkheden en vervolg. Een tip voor een volgende actie: niet weer op zaterdagochtend! Wel eens gehoord van vrijdag als uitgaansavond, beste organisatoren? Een tijdstip veel later op de dag zou wel eens een flink hogere opkomst kunnen hebben betekenen. Nu waren het er zo’n duizend maximaal, en ik kreeg de indruk dat veel van hen al aangesloten was bij politieke netwerken als bijvoorbeeld Rood. Duizend is niet slecht maar ook niet overdadig, zeker gezien het feit dat er flink wat werk gemaakt is van promotie. Hier en daar hingen echt grote posters op stations en dergelijke. Er was gratis busvervoer geregeld. Kennelijk was er een flink budget, en dan is 1000 deelnemers niet overmatig veel. Toch werkt de campagne kennelijk al. De gemeente Amsterdam heeft al besloten om die stad “jeugdloonvrij” te maken. Dat ruikt naar het begin van resultaat van de acties tot nu toe. Op naar een volgende, grotere ronde?

TTIP

Wordt nog toegevoegd!

Voetnoten

namespace/een_zaterdag_twee_demonstraties_-_een_dubbele_terugblik.1537296936.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:41 (Externe bewerking)