Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:het_fiasco_van_het_christendom

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:het_fiasco_van_het_christendom [24/03/19 17:05]
defiance aangemaakt
namespace:het_fiasco_van_het_christendom [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 64: Regel 64:
  
 Het hemels loon is het eeuwige lokaas, een lokaas dat de mens in een ijzeren net gevangen heeft, een dwangbuis die ontwikkeling en groei onmogelijk maakt. Alle pioniers der waarheid zijn gesmaad, en worden dat nog steeds; ze zijn vervolgd, en worden dat nog steeds. Maar hebben zij hun medemensen gevraagd de prijs daarvoor te betalen? Hebben zij geprobeerd hun medemensen om te kopen om hun ideeën te aanvaarden? Ze wisten maar al te goed dat iemand die door omkoperij een waarheid accepteert, diezelfde waarheid aan de eerste de beste hogere bieder zal versjacheren. Het hemels loon is het eeuwige lokaas, een lokaas dat de mens in een ijzeren net gevangen heeft, een dwangbuis die ontwikkeling en groei onmogelijk maakt. Alle pioniers der waarheid zijn gesmaad, en worden dat nog steeds; ze zijn vervolgd, en worden dat nog steeds. Maar hebben zij hun medemensen gevraagd de prijs daarvoor te betalen? Hebben zij geprobeerd hun medemensen om te kopen om hun ideeën te aanvaarden? Ze wisten maar al te goed dat iemand die door omkoperij een waarheid accepteert, diezelfde waarheid aan de eerste de beste hogere bieder zal versjacheren.
-Goed en kwaad, straf en beloning, zonde en boete, hemel en hel - al deze zaken, die de drijvende kracht zijn achter het evangelie van Christus, hebben iedere ontwikkeling in het wereldgebeuren in de weg gestaan. Aan geboden en bevelen geen gebrek, maar als het gaat om onze directe behoeften geeft het geen enkele ​aan-wijzing.+Goed en kwaad, straf en beloning, zonde en boete, hemel en hel - al deze zaken, die de drijvende kracht zijn achter het evangelie van Christus, hebben iedere ontwikkeling in het wereldgebeuren in de weg gestaan. Aan geboden en bevelen geen gebrek, maar als het gaat om onze directe behoeften geeft het geen enkele ​aanwijzing.
  
 Een arbeider die de oorzaak van zijn ellende kent, die begrijpt hoe ons onbillijke maatschappelijke en industriële stelsel in elkaar zit, kan meer voor zichzelf en zijn lotgenoten doen dan Christus en diens volgelingen ooit gedaan hebben; in elk geval meer dan zachtmoedig geduld, onwetendheid en onderworpenheid. Een arbeider die de oorzaak van zijn ellende kent, die begrijpt hoe ons onbillijke maatschappelijke en industriële stelsel in elkaar zit, kan meer voor zichzelf en zijn lotgenoten doen dan Christus en diens volgelingen ooit gedaan hebben; in elk geval meer dan zachtmoedig geduld, onwetendheid en onderworpenheid.
Regel 84: Regel 84:
 Duizenden martelaars zijn omgebracht, maar weinige, of geen, hebben zich daarbij zo hulpeloos betoond als de grote christelijke God. Duizenden zijn de dood ingegaan met meer vastberadenheid,​ moed, en meer geloof in hun eigen ideeën dan de Nazareeër. En zij verwachtten al evenmin eeuwige dankbaarheid van hun medemensen voor wat zij voor hen doorstonden. Duizenden martelaars zijn omgebracht, maar weinige, of geen, hebben zich daarbij zo hulpeloos betoond als de grote christelijke God. Duizenden zijn de dood ingegaan met meer vastberadenheid,​ moed, en meer geloof in hun eigen ideeën dan de Nazareeër. En zij verwachtten al evenmin eeuwige dankbaarheid van hun medemensen voor wat zij voor hen doorstonden.
  
-Vergeleken met Socrates en Bruno", met de grote Russische martelaars, de Anarchisten van Chicago", Francisco ​Ferrer13 ​en talloze anderen slaat Christus inderdaad maar een armzalig figuur. Vergeleken met de tengere, broze Spiridonova , die de meest afschuwelijke martelingen,​ de meest gruwelijke mishandelingen doorstond zonder het vertrouwen in zichzelf of haar ideaal te verliezen, valt Jezus totaal in het niet. Zij zwichtten niet en kwamen hun beulen met onverschrokken vastberadenheid onder ogen, en hoewel ook zij stierven voor hun volk, vroegen ze niets terug voor hun grote offer.+Vergeleken met Socrates en Bruno[2], met de grote Russische martelaars, de Anarchisten van Chicago[3], Francisco ​Ferrer[4] ​en talloze anderen slaat Christus inderdaad maar een armzalig figuur. Vergeleken met de tengere, broze Spiridonova[5], die de meest afschuwelijke martelingen,​ de meest gruwelijke mishandelingen doorstond zonder het vertrouwen in zichzelf of haar ideaal te verliezen, valt Jezus totaal in het niet. Zij zwichtten niet en kwamen hun beulen met onverschrokken vastberadenheid onder ogen, en hoewel ook zij stierven voor hun volk, vroegen ze niets terug voor hun grote offer.
  
 Werkelijk, we moeten ons verlossen van de slavernij, de dodelijke zwakheid en vernederende afhankelijkheid van de christelijke moraal. Werkelijk, we moeten ons verlossen van de slavernij, de dodelijke zwakheid en vernederende afhankelijkheid van de christelijke moraal.
Regel 94: Regel 94:
 ===== Voetnoten ===== ===== Voetnoten =====
  
-  * [1] De vertaling van deze en andere ​bijbelfragmenten ​is afkomstig uit: Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap,​ bewerkt door de daartoe benoemde commissies. Amsterdam 1970. +  * [1] De vertaling van deze en andere ​Bijbel-fragmenten ​is afkomstig uit: Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap,​ bewerkt door de daartoe benoemde commissies. Amsterdam 1970. 
-  * [2] Giordano Bruno (1548-1600),​ homo universalis uit de late Renais¬sance; in 1593 wegens ketterij gearresteerd en na een lang proces in 1600 verbrand.+  * [2] Giordano Bruno (1548-1600),​ homo universalis uit de late Renaissance; in 1593 wegens ketterij gearresteerd en na een lang proces in 1600 verbrand.
   * [3] zie p. 126.   * [3] zie p. 126.
   * [4] Spaans anarchist en onderwijshervormer;​ in 1909 na de opstand in Barcelona gefusilleerd vanwege zijn politieke activiteiten.   * [4] Spaans anarchist en onderwijshervormer;​ in 1909 na de opstand in Barcelona gefusilleerd vanwege zijn politieke activiteiten.
 +  * [5] Maria Spiridonova,​ Russisch Sociaal-Revolutionaire;​ na haar ge¬slaagde moordaanslag op gouverneur Loechanovski,​ die in zijn provincie (Tambov) een schrikbewind voerde tegen de opstandige boeren, werd ze gruwelijk mishandeld en naar Siberië verbannen; vrijgekomen na de Februarirevolutie,​ speelde ze een belangrijke rol in de boerenbeweging;​ vooral wegens haar verzet tegen de vrede van Brest-Litovsk en de hegemonie van de Bolsjewiki werd ze eind 1919 in een ‘sanatorium'​ gevangen gezet, waar ze navenant verpleegd werd.
  
 {{tag>​religie}} {{tag>​religie}}
  
namespace/het_fiasco_van_het_christendom.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)