Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:kritische_studenten_utrecht

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:kritische_studenten_utrecht [16/10/19 10:14]
127.0.0.1 Externe bewerking
namespace:kritische_studenten_utrecht [18/07/20 09:34] (huidige)
defiance [Achtergrond]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Kritische Studenten Utrecht ====== ====== Kritische Studenten Utrecht ======
  
-{{ :​namespace:​ksu-logo-zonder-website.png?​200|}}Kritische Studenten Utrecht (KSU) werd in 2009 opgericht en was een open collectief van studenten uit Utrecht. Zij zetten zich zich met woord en daad in voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In maart 2017 heeft het KSU zichzelfna 7 jaar actief te zijn geweest, ​opgeheven ​omdat het merendeel van de groep inmiddels geen student meer is.+{{ :​namespace:​ksu-logo-zonder-website.png?​200|}}Kritische Studenten Utrecht (KSU) werd in 2009 opgericht en was een open collectief van studenten uit Utrecht. Zij zetten zich zich met woord en daad in voor een maatschappij gebaseerd op vrijheid, solidariteit en samenwerking. In maart 2017 heeft het KSU zichzelf na 7 jaar actief te zijn geweest ​opgeheven, omdat het merendeel van de groep inmiddels geen student meer is.
  
 ===== Over KSU ===== ===== Over KSU =====
  
-In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streefde het KSU naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelden zij op democratisch georganiseerd onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Vanuit die visie verdiepte het KSU zich in politieke en maatschappelijke kwesties, organiseren verzet en dragen alternatieven aan. Hiermee ​stimulerden ​zij de sociale en politieke betrokkenheid van medestudenten om vanuit hun eigen omgeving veranderingen teweeg te brengen.+In tegenstelling tot de huidige klassenmaatschappij streefde het KSU naar een samenleving waar sociale en economische gelijkheid heerst, zonder uitbuiting, en waar behoefte in plaats van winst centraal staat. Binnen dit kader doelden zij op democratisch georganiseerd onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Vanuit die visie verdiepte het KSU zich in politieke en maatschappelijke kwesties, organiseren verzet en dragen alternatieven aan. Hiermee ​stimuleerden ​zij de sociale en politieke betrokkenheid van medestudenten om vanuit hun eigen omgeving veranderingen teweeg te brengen.
  
 KSU had meerdere lopende projecten zoals de maandelijks terugkerende Basta! info-, debat- en filmavonden. Dit project blijft na de ontbinding als een zelfstandig project lopen. Daarnaast ondersteunden en organiseerden ze demonstraties en directe acties als onderdeel van campagnes rond bezuinigingen in het onderwijs, sociale voorzieningen of rond arbeidsstrijd. Met eigen onderwijsinitiatieven,​ zoals de zelfgeorganiseerde cursus “How Does the University Work?” en leesgroepen brachten ze hun visie op onderwijs in de praktijk. Via hun site vol kritisch nieuws, analyse en opinie, en het papieren //Krantje Boord// communiceerden zij naar de buitenwereld. KSU had meerdere lopende projecten zoals de maandelijks terugkerende Basta! info-, debat- en filmavonden. Dit project blijft na de ontbinding als een zelfstandig project lopen. Daarnaast ondersteunden en organiseerden ze demonstraties en directe acties als onderdeel van campagnes rond bezuinigingen in het onderwijs, sociale voorzieningen of rond arbeidsstrijd. Met eigen onderwijsinitiatieven,​ zoals de zelfgeorganiseerde cursus “How Does the University Work?” en leesgroepen brachten ze hun visie op onderwijs in de praktijk. Via hun site vol kritisch nieuws, analyse en opinie, en het papieren //Krantje Boord// communiceerden zij naar de buitenwereld.
Regel 15: Regel 15:
 ==== Achtergrond ==== ==== Achtergrond ====
  
-KSU werd in 2009 opgericht. ​Het initiatief kwam vanuit studenten die constateerden dat de universiteit niet de kritische omgeving biedt die zij hadden verwacht en besloten hier verandering in te brengen. Het was een diverse groep van studenten met verschillende achtergronden vanuit zowel de universiteit als de hogeschool. In het jaar 2000 werd voor het eerst een groep genaamd //Kritische Studenten Utrecht// opgericht die vergelijkbaar was met de huidige KSU, deze eerdere groep werd na een aantal jaar ontbonden.+Het initiatief ​voor het KSU kwam vanuit studenten die constateerden dat de universiteit niet de kritische omgeving biedt die zij hadden verwacht en besloten hier verandering in te brengen. Het was een diverse groep van studenten met verschillende achtergronden vanuit zowel de universiteit als de hogeschool. In het jaar 2000 werd voor het eerst een groep genaamd //Kritische Studenten Utrecht// opgericht die vergelijkbaar was met de huidige KSU, deze eerdere groep werd na een aantal jaar ontbonden. 
 + 
 +===== Teksten ===== 
 + 
 +  * [[Slavenverzet - de angst van de plantersklasse]],​ 2014 
 +  * [[Interview met Dennis Bos over geschiedschrijving en collectieve herinnering]],​ 2014 
 +  * [[Verzetshelden voor Oranje of staatsvijanden]],​ 2014
  
 ===== Externe link: ===== ===== Externe link: =====
  
   * http://​www.kritischestudenten.nl/​   * http://​www.kritischestudenten.nl/​
namespace/kritische_studenten_utrecht.1571220879.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 door 127.0.0.1