Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:met_de_landbouw_kwam_het_einde_van_de_onschuld

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:met_de_landbouw_kwam_het_einde_van_de_onschuld [30/07/18 11:08]
defiance
namespace:met_de_landbouw_kwam_het_einde_van_de_onschuld [05/12/18 20:06] (huidige)
autonomia
Regel 4: Regel 4:
   * Originele titel: Agriculture   * Originele titel: Agriculture
   * Verschenen: 1988   * Verschenen: 1988
-  * Bron: De As #130-131 (); Agriculture,​ //Elements of Refusal. Essays by John Zerzan//, Left Bank Books, Seattle, 1988, p. 63-76+  * Bron: [[De As]] #130-131 (); Agriculture,​ //Elements of Refusal. Essays by John Zerzan//, Left Bank Books, Seattle, 1988, p. 63-76
   * Vertaling: Sies van Raaij   * Vertaling: Sies van Raaij
  
Regel 46: Regel 46:
 De nieuwe wetenschap paleopathologie heeft zelfs nog nadrukkelijker geconcludeerd dat er sprake is van een "​scherpe terugval in groei en voeding",​ veroorzaakt door de omschakeling van voedsel verzamelen naar voedsel produceren. Vroegere opvattingen omtrent levensduur zijn ook herzien. Hoewel Spaanse ooggetuigenverslagen uit de zestiende eeuw vertellen over Indiaanse vaders in Florida die hun vijfde generatie geboren zagen worden, werd lange tijd geloofd dat primitieve mensen stierven als ze dertig of veertig waren. Robson, Boyden en anderen hebben een eind gemaakt aan de verwarring rond hoge ouderdom en levensverwachting toen ze ontdekten dat de huidige jagers-verzamelaars,​ wanneer verwondingen en ernstige infecties worden uitgesloten,​ vaak langer leven dan hun geciviliseerde tijdgenoten. Gedurende het industriële tijdperk steeg de levensduur pas sinds kort en momenteel wordt algemeen erkend dat in paleolithische tijden de mensen lang levende dieren waren zodra bepaalde risico’s gepasseerd waren. De Vries is correct in zijn oordeel dat de levensduur scherp daalde bij contact met civilisatie. "​Tuberculose en diarree moesten wachten op de opkomst van landbouw, mazelen en de builenpest worden een plaag zodra de grote steden verschijnen",​ schreef Jared Diamond. Malaria - in zijn eentje waarschijnlijk de grootste moordenaar van de mensheid - en vrijwel alle andere infectieziekten zijn de erfenis van landbouw. Voedings- en degeneratieziekten verschijnen over het algemeen bij domesticatie en cultuur.  De nieuwe wetenschap paleopathologie heeft zelfs nog nadrukkelijker geconcludeerd dat er sprake is van een "​scherpe terugval in groei en voeding",​ veroorzaakt door de omschakeling van voedsel verzamelen naar voedsel produceren. Vroegere opvattingen omtrent levensduur zijn ook herzien. Hoewel Spaanse ooggetuigenverslagen uit de zestiende eeuw vertellen over Indiaanse vaders in Florida die hun vijfde generatie geboren zagen worden, werd lange tijd geloofd dat primitieve mensen stierven als ze dertig of veertig waren. Robson, Boyden en anderen hebben een eind gemaakt aan de verwarring rond hoge ouderdom en levensverwachting toen ze ontdekten dat de huidige jagers-verzamelaars,​ wanneer verwondingen en ernstige infecties worden uitgesloten,​ vaak langer leven dan hun geciviliseerde tijdgenoten. Gedurende het industriële tijdperk steeg de levensduur pas sinds kort en momenteel wordt algemeen erkend dat in paleolithische tijden de mensen lang levende dieren waren zodra bepaalde risico’s gepasseerd waren. De Vries is correct in zijn oordeel dat de levensduur scherp daalde bij contact met civilisatie. "​Tuberculose en diarree moesten wachten op de opkomst van landbouw, mazelen en de builenpest worden een plaag zodra de grote steden verschijnen",​ schreef Jared Diamond. Malaria - in zijn eentje waarschijnlijk de grootste moordenaar van de mensheid - en vrijwel alle andere infectieziekten zijn de erfenis van landbouw. Voedings- en degeneratieziekten verschijnen over het algemeen bij domesticatie en cultuur. 
  
-het cultiveren van een of meer van slechts zes plantensoorten:​ tarwe, gerst, gierst, rijst, maïs en aardappelen.+Het cultiveren van een of meer van slechts zes plantensoorten:​ tarwe, gerst, gierst, rijst, maïs en aardappelen.
  
 Het is een frappante waarheid dat, zoals Pyke naar voren brengt, de laatste eeuwen "het aantal verschillende,​ eetbare voedingsmiddelen die daadwerkelijk worden gegeten, gaandeweg is afgenomen"​. De wereldbevolking is momenteel grotendeels afhankelijk van zo’n twintig plantengeslachten terwijl de natuurlijke rassen vervangen worden door kunstmatige kruisingen en de genen veel minder gevarieerd zijn. Het is een frappante waarheid dat, zoals Pyke naar voren brengt, de laatste eeuwen "het aantal verschillende,​ eetbare voedingsmiddelen die daadwerkelijk worden gegeten, gaandeweg is afgenomen"​. De wereldbevolking is momenteel grotendeels afhankelijk van zo’n twintig plantengeslachten terwijl de natuurlijke rassen vervangen worden door kunstmatige kruisingen en de genen veel minder gevarieerd zijn.
Regel 56: Regel 56:
 De eerste fabrieken waren letterlijk een nabootsing van het landbouwmodel,​ daarmee aangevend dat au fond alle massaproductie landbouw is. De natuurlijke wereld moet gebroken worden en gedwongen te werken. Men denke aan de Amerikaanse prairies waar kolonisten zes ossen voor de ploeg moesten spannen teneinde voor het eerst door de grond te kunnen ploegen. Of een scène uit de jaren 1870 in The Octopus van Frank Norris, waarin aan elkaar gekoppelde ploegen als "een grote colonne veldartillerie"​ door de vallei van San Joaquin werden gedreven, waarmee in één klap 175 voren werden getrokken. Tegenwoordig is wat er overgebleven is van de organische natuur, volledig gemechaniseerd onder het schild van een paar petrochemische bedrijven. Hun kunstmest, pesticiden, onkruidverdelgers en hun bijna-monopolie van de wereldvoorraad zaden bepalen een totaal milieu waarin de voedselproductie geïntegreerd is vanaf het planten tot het consumeren. De eerste fabrieken waren letterlijk een nabootsing van het landbouwmodel,​ daarmee aangevend dat au fond alle massaproductie landbouw is. De natuurlijke wereld moet gebroken worden en gedwongen te werken. Men denke aan de Amerikaanse prairies waar kolonisten zes ossen voor de ploeg moesten spannen teneinde voor het eerst door de grond te kunnen ploegen. Of een scène uit de jaren 1870 in The Octopus van Frank Norris, waarin aan elkaar gekoppelde ploegen als "een grote colonne veldartillerie"​ door de vallei van San Joaquin werden gedreven, waarmee in één klap 175 voren werden getrokken. Tegenwoordig is wat er overgebleven is van de organische natuur, volledig gemechaniseerd onder het schild van een paar petrochemische bedrijven. Hun kunstmest, pesticiden, onkruidverdelgers en hun bijna-monopolie van de wereldvoorraad zaden bepalen een totaal milieu waarin de voedselproductie geïntegreerd is vanaf het planten tot het consumeren.
  
-{{tag>mileu primitivisme}}+{{tag>milieu ​primitivisme}}
namespace/met_de_landbouw_kwam_het_einde_van_de_onschuld.1532948906.txt.gz · Laatst gewijzigd: 30/07/18 11:08 door defiance