Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:mijn_bezoek_aan_het_kremlin

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:mijn_bezoek_aan_het_kremlin [18/01/20 23:27]
defiance
namespace:mijn_bezoek_aan_het_kremlin [22/07/20 09:59] (huidige)
defiance [De Gesprekken]
Regel 48: Regel 48:
 Yakov Sverdlov is bijna vergeten tegenwoordig omdat hij jong stierf, n.l. in maart 1919 als slachtoffer van de wereldomvattende griepepidemie. Maar in 1918 was hij als voorzitter van het Centrale Uitvoerende Comité voor heel Rusland van de Sovjets, technisch gesproken het hoofd van de Sovjetstaat. In de praktijk belangrijker was dat Sverdlov ook de facto Algemeen Secretaris van de Russische Communistische Partij was, een positie die later beroemd zou worden door zijn opvolger Josef Stalin. Sverdlov’s kwalificaties voor deze hoge posten waren zijn grote aantal dienstjaren in de Bolsjewistische ondergrondse en zijn slaafse toewijding aan Lenin. In tegenstelling tot zijn collega’s in de hoogste rangen had Sverdlov geen reputatie als theoreticus. In een biografische schets van de hand van een andere Bolsjewistische leider wordt er over hem gezegd: "​Sverdlov had geen ideeën—hij heeft nooit iets bedacht.” Sverdlov stond bekend om zijn organisatorische talenten en zijn encyclopedische kennis van de Partij.[14] In zijn functie als Partijsecretaris werd Sverdlov voortdurend te hulp geroepen om snelle karakteroordelen te geven bij het benoemen van Partijleden op passende posten. Men mag aannemen dat het zijn vermogen was mensen te beoordelen dat hem er toe bracht zoveel tijd aan een duistere boeren agitator te besteden en deze onder de aandacht van Lenin te brengen. Yakov Sverdlov is bijna vergeten tegenwoordig omdat hij jong stierf, n.l. in maart 1919 als slachtoffer van de wereldomvattende griepepidemie. Maar in 1918 was hij als voorzitter van het Centrale Uitvoerende Comité voor heel Rusland van de Sovjets, technisch gesproken het hoofd van de Sovjetstaat. In de praktijk belangrijker was dat Sverdlov ook de facto Algemeen Secretaris van de Russische Communistische Partij was, een positie die later beroemd zou worden door zijn opvolger Josef Stalin. Sverdlov’s kwalificaties voor deze hoge posten waren zijn grote aantal dienstjaren in de Bolsjewistische ondergrondse en zijn slaafse toewijding aan Lenin. In tegenstelling tot zijn collega’s in de hoogste rangen had Sverdlov geen reputatie als theoreticus. In een biografische schets van de hand van een andere Bolsjewistische leider wordt er over hem gezegd: "​Sverdlov had geen ideeën—hij heeft nooit iets bedacht.” Sverdlov stond bekend om zijn organisatorische talenten en zijn encyclopedische kennis van de Partij.[14] In zijn functie als Partijsecretaris werd Sverdlov voortdurend te hulp geroepen om snelle karakteroordelen te geven bij het benoemen van Partijleden op passende posten. Men mag aannemen dat het zijn vermogen was mensen te beoordelen dat hem er toe bracht zoveel tijd aan een duistere boeren agitator te besteden en deze onder de aandacht van Lenin te brengen.
  
-==== De Gesprekken ​====+==== De gesprekken ​====
  
 Daar deze gesprekken vele jaren later pas door Makhno werden opgeschreven is het noodzakelijk de nauwkeurigheid van zijn verslag in beschouwing te nemen. Het is duidelijk dat de Bolsjewistische leiders een diepe indruk op Makhno maakten en hij moet zijn ontmoetingen met hen dan ook uitputtend met zijn Moskouse kameraden besproken hebben. Terwijl het verslag dus niet als een letterlijke transcriptie gezien kan worden, lijkt het toch redelijk om aan te nemen dat het dicht benadert wat er werkelijk gebeurd is. Daar deze gesprekken vele jaren later pas door Makhno werden opgeschreven is het noodzakelijk de nauwkeurigheid van zijn verslag in beschouwing te nemen. Het is duidelijk dat de Bolsjewistische leiders een diepe indruk op Makhno maakten en hij moet zijn ontmoetingen met hen dan ook uitputtend met zijn Moskouse kameraden besproken hebben. Terwijl het verslag dus niet als een letterlijke transcriptie gezien kan worden, lijkt het toch redelijk om aan te nemen dat het dicht benadert wat er werkelijk gebeurd is.
namespace/mijn_bezoek_aan_het_kremlin.txt · Laatst gewijzigd: 22/07/20 09:59 door defiance