Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:peggy_kornegger

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:peggy_kornegger [16/10/19 10:14]
127.0.0.1 Externe bewerking
namespace:peggy_kornegger [31/07/20 09:41] (huidige)
defiance [Peggy Kornegger]
Regel 7: Regel 7:
  
  
-**Peggy Kornegger** is een schrijfster uit de Verenigde Staten. In de jaren '70 was zij redacteur van het feministische magazine //Second Wave//. Haar bekendste artikel, //​Anarchism:​ the Feminist Connection//​ (1975), werd in 1977 als boekje geprint in New York en London ​en werd later o.a. voor een blad naar het Italiaans vertaald. Later werd deze tekst ook opgenomen in het boek 'Reinventing Anarchy' uit 1972. Hierin beargumenteerd ze dat radicaal feminisme ​en anarchisme natuurlijke bondgenoten zijn.+**Peggy Kornegger** is een schrijfster uit de Verenigde Staten. In de jaren '70 was zij redacteur van het feministische magazine //The Second Wave//.[1] Haar bekendste artikel, //​Anarchism:​ the Feminist Connection//​ (1975). In haar tekst beargumenteerd Kornegger dat radicaal feminisme en anarchisme natuurlijke bondgenoten zijn. Het artikel verscheen ​in //The Second Wave// ​en werd later opgenomen in het boekje //Untying the Knott//, //Reinventing Anarchy// (1972) en de reader //Quiet Rumours: An Anarcha-Feminist Reader// (2008)De tekst wordt inmiddels als een klassieker gezien ​en is in verschillende talen verschenen.
  
-Een ander belangrijk artikel van Kornegger ​is genaamd //Feminism, Anarchism and Economics// verscheen in de herfstuitgave van 1976. +Een ander belangrijk artikel van Kornegger genaamd //Feminism, Anarchism and Economics// verscheen in de herfstuitgave van //The Second Wave// in 1976. 
  
 ===== Teksten ===== ===== Teksten =====
Regel 20: Regel 20:
   * Kiving with Spirit, Journey of a Flower Child, 2009   * Kiving with Spirit, Journey of a Flower Child, 2009
   * Lose Your Mind, Open Your Heart, 2014   * Lose Your Mind, Open Your Heart, 2014
 +
 +===== Bronnen =====
 +
 +  * [1] //The Second Wave// bij [[https://​voices.revealdigital.org/​cgi-bin/​independentvoices?​a=cl&​cl=CL1&​ai=1&​sp=CCGHFHJ|Independent Voices]].
  
namespace/peggy_kornegger.1571220879.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 door 127.0.0.1