Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:rotterdamse_havenstaking_79

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:rotterdamse_havenstaking_79 [21/05/20 21:42]
defiance [Rotterdamse havenstaking '79]
namespace:rotterdamse_havenstaking_79 [22/05/20 07:00] (huidige)
defiance
Regel 12: Regel 12:
  
 ===== Ter inleiding ===== ===== Ter inleiding =====
- 
-OVERZICHT VAN DE STAKINGEN 
  
 Het OVB heeft zich niet willen beperken tot één opinievorm voor wat betreft het ontstaan en het verloop van de recente stakingsgolven. Het OVB heeft zich niet willen beperken tot één opinievorm voor wat betreft het ontstaan en het verloop van de recente stakingsgolven.
Regel 20: Regel 18:
 Het leek ons geschikt om hen in hun eigen bewoordingen hun indrukken en meningen weer te doen geven, zodat er een meer gespreid beeld ontstaat van alles wat ons bezig hield en nog bezig houdt. Het leek ons geschikt om hen in hun eigen bewoordingen hun indrukken en meningen weer te doen geven, zodat er een meer gespreid beeld ontstaat van alles wat ons bezig hield en nog bezig houdt.
  
-HET KONFLIKT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN 1979 - MATIGING+===== Het conflict in de Rotterdamse haven 1979 =====
  
-Zoals gebruikelijk -sinds jaren- beginnen, met de onderhandelingen over nieuwe CAO's, het voorspel van regering, VNO, SVZ enz. over "harde tijden in het vooruitzicht",​ geen konkurentie-positie ​door te hoge lonen, 'geen exportmogelijkheden",​ misbruik van sociale voorzieningen en noem maar op!! Regelmatig verschijnen de heren van Veen, Pieters, verschillende woordvoerders van regeringspartijen en wat we nog meer aan autoriteiten kunnen opbrengen, voor de teevee en dan horen we het volgende:+==== Matiging ==== 
 + 
 +Zoals gebruikelijk -sinds jaren- beginnen, met de onderhandelingen over nieuwe CAO's, het voorspel van regering, VNO, SVZ enz. over "harde tijden in het vooruitzicht",​ geen konkurentiepositie ​door te hoge lonen, 'geen exportmogelijkheden",​ misbruik van sociale voorzieningen en noem maar op!! Regelmatig verschijnen de heren van Veen, Pieters, verschillende woordvoerders van regeringspartijen en wat we nog meer aan autoriteiten kunnen opbrengen, voor de teevee en dan horen we het volgende:
  
 "De noodzaak van besnoeiingen,​ steun aan de ondernemers,​ op de "​nullijn"​ of er onder, geen ruimte voor looneisen, grondstoffen duurder, bevordering van de export en werkloosheidsbestrijding"​. "De noodzaak van besnoeiingen,​ steun aan de ondernemers,​ op de "​nullijn"​ of er onder, geen ruimte voor looneisen, grondstoffen duurder, bevordering van de export en werkloosheidsbestrijding"​.
  
-Er wordt niet gepraat over de mi Ijarden-investeringen ​voor oorlogsmateriaal,​ over de krankzinnige prijzen van militaire vliegtuigen en tanks, niet over de krankzinnige vergoedingen die worden betaald voor staatsaktiviteiten , reizen en verblijfkosten,​ om nog maar eens enkele zaken te noemen. Matiging is er voor de arbeider, de halve cent beknibbeling op de uurlonen is belangrijker dan de mi 1-joenen-uitgaven die de regering heeft aan o.m. de hoogste topsalarissen van de regerings-"​leiders"​ en hun bijlopers. Die halve cent doet het, het moet van de arbeiders komen!!!+Er wordt niet gepraat over de miljardeninvesteringen ​voor oorlogsmateriaal,​ over de krankzinnige prijzen van militaire vliegtuigen en tanks, niet over de krankzinnige vergoedingen die worden betaald voor staatsaktiviteiten , reizen en verblijfkosten,​ om nog maar eens enkele zaken te noemen. Matiging is er voor de arbeider, de halve cent beknibbeling op de uurlonen is belangrijker dan de mi 1-joenen-uitgaven die de regering heeft aan o.m. de hoogste topsalarissen van de regerings-"​leiders"​ en hun bijlopers. Die halve cent doet het, het moet van de arbeiders komen!!!
 Prijsbeheersing en matiging in alles? De regering en gemeenten doen er niet aan mee. De prijsverhogingen die worden aangekondigd voor gemeenschapsvoorzieningen rijzen de pan uit. "Waar is die goeie ouwe tijd van Alva met zijn tiende penning?"​ Wat belast kan worden wordt belast en onder de belachelijkste argumenten! Prijsbeheersing en matiging in alles? De regering en gemeenten doen er niet aan mee. De prijsverhogingen die worden aangekondigd voor gemeenschapsvoorzieningen rijzen de pan uit. "Waar is die goeie ouwe tijd van Alva met zijn tiende penning?"​ Wat belast kan worden wordt belast en onder de belachelijkste argumenten!
  
Regel 33: Regel 33:
 In werkelijkheid geeft de regering steeds meer uit, het lijkt op uitverkoop aan niet-noodzakeIijke dingen,"​sintnikolaisme"​. Direkte loonsverlagingen kunnen niet gegeven worden, dus dan maar indirekt via prijsverhogingen,​ die niet in de prijs-kompensatie-rege1ing zitten. Terug naar de vooroorlogse toestanden is de doelstelling. zo lijkt het wel. Wij blij met onze teevee, we zijn zo bereikbaar voor de regering, en ze zeggen het ons wel even! In werkelijkheid geeft de regering steeds meer uit, het lijkt op uitverkoop aan niet-noodzakeIijke dingen,"​sintnikolaisme"​. Direkte loonsverlagingen kunnen niet gegeven worden, dus dan maar indirekt via prijsverhogingen,​ die niet in de prijs-kompensatie-rege1ing zitten. Terug naar de vooroorlogse toestanden is de doelstelling. zo lijkt het wel. Wij blij met onze teevee, we zijn zo bereikbaar voor de regering, en ze zeggen het ons wel even!
  
-MAAR DAAR IS DE REDDING+==== Maar daar is de redding ====
  
 "​Morgenrood,​ uw heilig gloeien, heeft ons steeds de dag gebracht,"​ "​Morgenrood,​ uw heilig gloeien, heeft ons steeds de dag gebracht,"​
Regel 44: Regel 44:
 Zo gaat het aan het begin der CAO-onderhandelingen!!!! Zo gaat het aan het begin der CAO-onderhandelingen!!!!
  
-CAO-ONDERHANDELINGENERKENDE BONDEN ​WERKGEVERS+==== COA-onderhandelingenerkende bonden ​werkgevers ====
  
 "​Erkende bonden"???​ Wa' krijge me nou??? "​Erkende bonden"???​ Wa' krijge me nou???
Regel 53: Regel 53:
 Een ander facet ter illustratie:​ waar maak je mee dat bij indiensttreding door de werkgever wordt gevraagd "...of ze je vakbondskontributie maar gelijk via de boekhouding zullen afhouden?"​ Wie wordt er lid van een arbeidersvakbond waarvan nota bene de werkgever dat lidmaatschap animeert? Een dergelijke samenwerking is voor 100 % tegenstrijdig aan het belang van de arbeider. Een ander facet ter illustratie:​ waar maak je mee dat bij indiensttreding door de werkgever wordt gevraagd "...of ze je vakbondskontributie maar gelijk via de boekhouding zullen afhouden?"​ Wie wordt er lid van een arbeidersvakbond waarvan nota bene de werkgever dat lidmaatschap animeert? Een dergelijke samenwerking is voor 100 % tegenstrijdig aan het belang van de arbeider.
  
-WAAKT OPWAAKT OPVOOR HET HEILIG RECHT+==== Waakt opwaakt opvoor het heilig recht ====
  
 Maar toch, we gaan een nieuwe CAO afsluiten! Maar toch, we gaan een nieuwe CAO afsluiten!
Regel 62: Regel 62:
  
 Dan komt de BV FNV met een nieuw arbeidskontrakt;​ het principe-akkoord is bereikt. Zegevierend komt de heer van Eldik - met zijn loon ben je vanzelf Heer - de nieuwe CAO toelichten. Het is een zegepraal op de ondernemers,​ het onderste uit de kan, nog nooit gezien. "Zo heb je niks en zo heb je de hoogst denkbare CAO in je bereik. Dan komt de BV FNV met een nieuw arbeidskontrakt;​ het principe-akkoord is bereikt. Zegevierend komt de heer van Eldik - met zijn loon ben je vanzelf Heer - de nieuwe CAO toelichten. Het is een zegepraal op de ondernemers,​ het onderste uit de kan, nog nooit gezien. "Zo heb je niks en zo heb je de hoogst denkbare CAO in je bereik.
 +
 Helaas zijn de mensen die het werk in de haven moeten doen, in onderbezetting,​ in regen en wind, smerig en vuil werk, in koude en hitte, onder nerveuze spanningen enz.,- helaas zijn deze mensen van andere gedachten. Voor hun doen betalen ze wel een kapitaal aan kontributie en dat aan een bond die dergelijke resultaten als hoogste goed aanprijst. Ja, van Eldik prijst voor de teevee de CAO aan en verzekerd dat die door de leden geaccepteerd zal worden. Maar ja, hij is geen arbeider! Weet van Eldik veel, nee toch? Hij weet hoe hij zich aan tafel bij de ondernemer gedragen moet, dat is 't punt. Helaas zijn de mensen die het werk in de haven moeten doen, in onderbezetting,​ in regen en wind, smerig en vuil werk, in koude en hitte, onder nerveuze spanningen enz.,- helaas zijn deze mensen van andere gedachten. Voor hun doen betalen ze wel een kapitaal aan kontributie en dat aan een bond die dergelijke resultaten als hoogste goed aanprijst. Ja, van Eldik prijst voor de teevee de CAO aan en verzekerd dat die door de leden geaccepteerd zal worden. Maar ja, hij is geen arbeider! Weet van Eldik veel, nee toch? Hij weet hoe hij zich aan tafel bij de ondernemer gedragen moet, dat is 't punt.
  
Regel 73: Regel 74:
 En stilte valt, ...een langdurige stilte! En stilte valt, ...een langdurige stilte!
  
-HOORT HET ROLLEN VAN DE DONDER+==== Hoor het rollen van de donder ====
  
 In het principe-akkoord wordt allang niet meer gesproken over een 35_urige werkweek en een vijfploegen-stelsel. (In Duitsland was dat in het begin van het jaar al gestrand) De 35 uur wordt ingeruild voor meer vakantie en het vijfploegenstelsel is niet bestemd voor alle bedrijven. In het principe-akkoord wordt allang niet meer gesproken over een 35_urige werkweek en een vijfploegen-stelsel. (In Duitsland was dat in het begin van het jaar al gestrand) De 35 uur wordt ingeruild voor meer vakantie en het vijfploegenstelsel is niet bestemd voor alle bedrijven.
Regel 87: Regel 88:
 In de vleesverwerkende industrie is de CAO opengebroken! Hier zijn het de ondernemers die meer loon betalen dan de reeds afgesloten CAO toestaat. En dit geeft overduidelijk aan dat matiging moet worden gezien als een stokpaardje dat regering en ondernemers koesteren ter meerdere glorie van zichzelf en hun aandeelhouders. De eisen worden ingewilligd,​ de matiging kan terzijde worden geschoven. Maar voor de havenarbeiders wordt dit één van de onrustpunten,​ een kruitvat! In de vleesverwerkende industrie is de CAO opengebroken! Hier zijn het de ondernemers die meer loon betalen dan de reeds afgesloten CAO toestaat. En dit geeft overduidelijk aan dat matiging moet worden gezien als een stokpaardje dat regering en ondernemers koesteren ter meerdere glorie van zichzelf en hun aandeelhouders. De eisen worden ingewilligd,​ de matiging kan terzijde worden geschoven. Maar voor de havenarbeiders wordt dit één van de onrustpunten,​ een kruitvat!
  
-DAN VOLGT DE LONT IN HET KRUITVAT+==== Dan volgt het lont in het kruitvat ====
  
 22 augustus is het dan reeds, als de sleepbootbemanningen van Smit-Vos en Smit Internationale het werk neerleggen. Hier was een afgesloten CAO, die men wijselijk aan de leden had voorgelegd toen er een aantal afwezig was in verband met vakanties. Sommige arbeiders bleken toen zelfs met die nieuwe CAO onder de nullijn te komen en dat bleek toen het einde van de langdurige rust bij de sleepdiensten:​ ER VOLGDE EEN STAKING !!! 22 augustus is het dan reeds, als de sleepbootbemanningen van Smit-Vos en Smit Internationale het werk neerleggen. Hier was een afgesloten CAO, die men wijselijk aan de leden had voorgelegd toen er een aantal afwezig was in verband met vakanties. Sommige arbeiders bleken toen zelfs met die nieuwe CAO onder de nullijn te komen en dat bleek toen het einde van de langdurige rust bij de sleepdiensten:​ ER VOLGDE EEN STAKING !!!
  
 De FNV werd eindelijk wakker en begon met een poging de arbeidsrust te herstellen, maar....pappie was toen te laat. De FNV werd eindelijk wakker en begon met een poging de arbeidsrust te herstellen, maar....pappie was toen te laat.
-MAKKERS REIKT ELKAAR DE HANDEN. LAAT ONS STRIJDEN ​....+ 
 +==== Makkers reikt elkaar de handenLaat ons strijden... ====
  
 En zo, na 't kruitvat, na de lont, nu de vlam in de pan. Na de afwijzing van het principe-akkoord,​ na de houding van de FNV, die misprijzend de leden in hun sop liet gaarkoken, het AKTIEKOMITEE. En zo, na 't kruitvat, na de lont, nu de vlam in de pan. Na de afwijzing van het principe-akkoord,​ na de houding van de FNV, die misprijzend de leden in hun sop liet gaarkoken, het AKTIEKOMITEE.
  
 We moeten nu even teruggaan naar het jaar 1970. Toen was het de Arbeidersmacht die het wapen der staking hanteerde om het bar gezakte loon der havenarbeiders opgevijzeld te krijgen, ook al weer na het falen der "​erkende"​ bonden. We moeten nu even teruggaan naar het jaar 1970. Toen was het de Arbeidersmacht die het wapen der staking hanteerde om het bar gezakte loon der havenarbeiders opgevijzeld te krijgen, ook al weer na het falen der "​erkende"​ bonden.
 +
 Ook toen was de staking niet voor niets. De "​erkende"​ bonden regelen het steeds zo, dat elke paar jaren stakingen moeten komen, doordat zij steeds meegaan met het terugdringen van het loonpeil in de haven en toch voldoen aan hun opgave; het bewaren van de arbeidsvrede. Ook toen was de staking niet voor niets. De "​erkende"​ bonden regelen het steeds zo, dat elke paar jaren stakingen moeten komen, doordat zij steeds meegaan met het terugdringen van het loonpeil in de haven en toch voldoen aan hun opgave; het bewaren van de arbeidsvrede.
  
Regel 109: Regel 112:
 Zijn de leden stout geweest, of....zou dat de verhouding tussen de "​erkende"​ bond en ondernemers vertroebeld hebben? Zou het toch een arbeidersvakbond zijn? Of,....zou aan macht alles opgeofferd worden?​......vul zelf maar in! Zijn de leden stout geweest, of....zou dat de verhouding tussen de "​erkende"​ bond en ondernemers vertroebeld hebben? Zou het toch een arbeidersvakbond zijn? Of,....zou aan macht alles opgeofferd worden?​......vul zelf maar in!
  
-KOMT MAKKERSWIJ ZIJN VUUR EN STAAL!+==== Komt makkersWij zijn vuur en staal====
  
 Niet één staking is zónder nut geweest. De staking is per definitie de schuld van werkgevers en "EENS KOMT DE KLARE, SCHONE DAG (dat de arbeider 't zelf doen mag). Niet één staking is zónder nut geweest. De staking is per definitie de schuld van werkgevers en "EENS KOMT DE KLARE, SCHONE DAG (dat de arbeider 't zelf doen mag).
Regel 126: Regel 129:
 Ze doen het als de ondernemers en de bonden het weer eens te bont maken. Het is hun misrekening als er gestaakt wordt, het is hun misrekening dat kruitvat en lont en vlam, konden leiden tot een explosie. Laten ze een eerlijker beleid voeren en "​zelfs"​ havenarbeiders als mensen erkennen. Ze doen het als de ondernemers en de bonden het weer eens te bont maken. Het is hun misrekening als er gestaakt wordt, het is hun misrekening dat kruitvat en lont en vlam, konden leiden tot een explosie. Laten ze een eerlijker beleid voeren en "​zelfs"​ havenarbeiders als mensen erkennen.
  
-HET DRIJVEN NAAR GEWELD+==== Het drijven naar geweld ====
  
 Opmerkelijker was de houding van verschillende bedrijven en van enkele politiek gedrevene in de eindfase van de staking. Goed, er vielen een paar woorden, er werd wat gedreigd (de haven is nooit het speelplein geweest van de gemeenschap),​ maar hoeveel havenarbeiders liggen er dan wel in het ziekenhuis ten gevolge van akties? Nee, de bedrijven wensten de harde konfrontatie tussen de mobiele eenheid der politie en havenarbeiders,​ die zich niet wilden laten begraven voordat ze dood waren, en dus staakten. Het waren de beheerders van bedrijven, zoals men die kende in het begin van 1900, men wilde Afrikaanse toestanden met bloed en lijken. Opmerkelijker was de houding van verschillende bedrijven en van enkele politiek gedrevene in de eindfase van de staking. Goed, er vielen een paar woorden, er werd wat gedreigd (de haven is nooit het speelplein geweest van de gemeenschap),​ maar hoeveel havenarbeiders liggen er dan wel in het ziekenhuis ten gevolge van akties? Nee, de bedrijven wensten de harde konfrontatie tussen de mobiele eenheid der politie en havenarbeiders,​ die zich niet wilden laten begraven voordat ze dood waren, en dus staakten. Het waren de beheerders van bedrijven, zoals men die kende in het begin van 1900, men wilde Afrikaanse toestanden met bloed en lijken.
  
-Zij zijn demokraties als het geld oplevertzij zijn (gemeen)schapsmensen als het geld opbrengtzij zijn desnoods mensen als het geld opbrengt.+  * Zij zijn demokraties als het geld oplevert
 +  * zij zijn (gemeen)schapsmensen als het geld opbrengt;  
 +  * zij zijn desnoods mensen als het geld opbrengt.
  
 En juist dat nu is niet goed te praten. Zij waren en zijn hardleers, ze zijn opgegroeid met vuil gewin en ze weten niet dat de tijden zijn veranderd. Hun ouders betaalden misschien de politie - in vroegere omstandigheden - om zulk werk te leveren. En juist dat nu is niet goed te praten. Zij waren en zijn hardleers, ze zijn opgegroeid met vuil gewin en ze weten niet dat de tijden zijn veranderd. Hun ouders betaalden misschien de politie - in vroegere omstandigheden - om zulk werk te leveren.
  
-VOORWAARTS EN NIET VERGETEN!+==== Voorwaarts en niet vergeten ====
  
 DE OUDERWETSE HAVENBARONNEN. DE OUDERWETSE HAVENBARONNEN.
Regel 154: Regel 159:
 En vooral: WIJ HOUDEN HET OP SOLIDARITEIT !! En vooral: WIJ HOUDEN HET OP SOLIDARITEIT !!
  
-1979 HET JAAR VAN DE HAVEN+===== 1979 Het jaar van de haven =====
  
 Het jaar 1979, met name de maand september, is een hoogtepunt geworden van een zich al jaren voortslepende diskussie binnen en buiten de vakbond FNV, over het stellen van looneisen in een tijd waarin het werkloosheidsprobleem als belangrijkste negatieve punt van de "​ekonomiese krisis"​ wordt ervaren. De staat, de vakbonden en de werkgevers, verenigd in de SER, gingen ervan uit dat door niet veel en hoge looneisen te stellen er meer werkgelegenheid zou ontstaan. Maar in 1979 was de maat vol bij de al jarenlang inleverende arbeiders, die toch al niet te hoge lonen hadden, want nog steeds zagen zij de werkloosheid toenemen. Het jaar 1979, met name de maand september, is een hoogtepunt geworden van een zich al jaren voortslepende diskussie binnen en buiten de vakbond FNV, over het stellen van looneisen in een tijd waarin het werkloosheidsprobleem als belangrijkste negatieve punt van de "​ekonomiese krisis"​ wordt ervaren. De staat, de vakbonden en de werkgevers, verenigd in de SER, gingen ervan uit dat door niet veel en hoge looneisen te stellen er meer werkgelegenheid zou ontstaan. Maar in 1979 was de maat vol bij de al jarenlang inleverende arbeiders, die toch al niet te hoge lonen hadden, want nog steeds zagen zij de werkloosheid toenemen.
  
 De "​erkende"​ vakbonden, de regering en natuurlijk de werkgevers hadden het idee opgevat dat er bezuinigd moest worden. De PvdA-er Den Uyl voerde al in zijn kabinetsperiode een bezuinigingsbeleid,​ dat echter geen direkt merkbare resultaten opleverde. Daar overheen kwam dan Bestek '81 van Van Agt, met nòg grotere bezuinigingen. De "​erkende"​ vakbonden, de regering en natuurlijk de werkgevers hadden het idee opgevat dat er bezuinigd moest worden. De PvdA-er Den Uyl voerde al in zijn kabinetsperiode een bezuinigingsbeleid,​ dat echter geen direkt merkbare resultaten opleverde. Daar overheen kwam dan Bestek '81 van Van Agt, met nòg grotere bezuinigingen.
 +
 Iedereen bezuinigde, tot zelfs de minimumlijders toe, maar niemand zag dat de werkloosheid werd opgelost. Den Uyl sprak in zijn regeringsperiode over 150.000 werklozen. Dat deed Van Agt ook, maar met prinsjesdag 1979 verklaarde hij , dat het werkloosheidscijfer wel op 200.000 zou blijven staan. Iedereen bezuinigde, tot zelfs de minimumlijders toe, maar niemand zag dat de werkloosheid werd opgelost. Den Uyl sprak in zijn regeringsperiode over 150.000 werklozen. Dat deed Van Agt ook, maar met prinsjesdag 1979 verklaarde hij , dat het werkloosheidscijfer wel op 200.000 zou blijven staan.
  
Regel 165: Regel 171:
 Zij gingen in staking voor hoofdzakelijk meer loon met daarnaast een aantal immateriële eisen, zoals vervroegde pensionering en een 35-urige werkweek. Hoe de staking verliep en wat er omheen speelde en ook welke konsekwenties de havenstaking heeft gehad, leest u hierna. Zij gingen in staking voor hoofdzakelijk meer loon met daarnaast een aantal immateriële eisen, zoals vervroegde pensionering en een 35-urige werkweek. Hoe de staking verliep en wat er omheen speelde en ook welke konsekwenties de havenstaking heeft gehad, leest u hierna.
  
-DE AANLEIDING+==== De aanleiding ====
  
 Voordat het een en ander over het verloop van de staking uit de doeken wordt gedaan moet men weten, dat CAO's van 1 januari tot en met 31 december van eenzelfde jaar lopen, daarna moet er weer een nieuwe CAO afgesloten worden. De CAO-onderhandelingen voor de CAO-1979 moesten al op 31 december 1978 rond zijn geweest, maar dat was in de haven nergens het geval; erger nog, in augustus 1979, acht maanden te laat, was er nog geen CAO afgesloten!!! Voordat het een en ander over het verloop van de staking uit de doeken wordt gedaan moet men weten, dat CAO's van 1 januari tot en met 31 december van eenzelfde jaar lopen, daarna moet er weer een nieuwe CAO afgesloten worden. De CAO-onderhandelingen voor de CAO-1979 moesten al op 31 december 1978 rond zijn geweest, maar dat was in de haven nergens het geval; erger nog, in augustus 1979, acht maanden te laat, was er nog geen CAO afgesloten!!!
  
 Wel hadden de bezoldigde bestuurders van de FNV in het geval van de haven-CAO een bepaald resultaat geboekt, namelijk 12 cent bruto loonsverhoging (!!!), maar dat resultaat werd totaal en eensgezind van de hand gewezen. En terecht, want voor dit bedrag kun je nog geen kop koffie per dag extra kopen. Dus werden de bestuurders opnieuw naar de onderhandelingstafel gestuurd, en dit vonden ze helemaal niet leuk. 1 januari was toen allang voorbij. Wel hadden de bezoldigde bestuurders van de FNV in het geval van de haven-CAO een bepaald resultaat geboekt, namelijk 12 cent bruto loonsverhoging (!!!), maar dat resultaat werd totaal en eensgezind van de hand gewezen. En terecht, want voor dit bedrag kun je nog geen kop koffie per dag extra kopen. Dus werden de bestuurders opnieuw naar de onderhandelingstafel gestuurd, en dit vonden ze helemaal niet leuk. 1 januari was toen allang voorbij.
 +
 Het OVB ziet dit als een eerste punt van het konflikt, mede omdat de FNV dacht dat de leden de voorgestelde CAO zouden aanvaarden, wat dus niet gebeurde. De werkgevers, die dit alles van een afstandje bekeken, voelden zich veilig en verwachtten geen akties, juist omdat de FNV al min of meer bekend had dat er geen grote loonsverhogingen uit de bus zouden komen. Zij dachten dat de FNV de leden wel in de hand konden houden. Het zou echter anders verlopen. Het OVB ziet dit als een eerste punt van het konflikt, mede omdat de FNV dacht dat de leden de voorgestelde CAO zouden aanvaarden, wat dus niet gebeurde. De werkgevers, die dit alles van een afstandje bekeken, voelden zich veilig en verwachtten geen akties, juist omdat de FNV al min of meer bekend had dat er geen grote loonsverhogingen uit de bus zouden komen. Zij dachten dat de FNV de leden wel in de hand konden houden. Het zou echter anders verlopen.
  
Regel 217: Regel 224:
 Het is dus ook mede te wijten aan het feit dat het aktiekomitee niet op één lijn bleek te zitten, dat de staking op 22 september werd beëindigd! Het is dus ook mede te wijten aan het feit dat het aktiekomitee niet op één lijn bleek te zitten, dat de staking op 22 september werd beëindigd!
  
-DE STAKING BIJ DE SLEEPBOOTBEMANNINGEN+==== De staking bij de sleepbootmannen ====
  
 Toen de havenstaking beëindigd was, gingen de sleepbootbemanningen nog door, en op het moment dat we dit schrijven (3 oktober) is hun aktie nog steeds aan de gang. Toen de havenstaking beëindigd was, gingen de sleepbootbemanningen nog door, en op het moment dat we dit schrijven (3 oktober) is hun aktie nog steeds aan de gang.
  
-WAT HEBBEN WE ECHTER GELEERD VAN DEZE BEIDE STAKINGEN?+==== Wat hebben we echter geleerd van deze beide stakingen====
  
 In de eerste plaats is weer gebleken dat de "​officiële"​ vakbonden in een arbeidskonflikt niet meer betrouwbaar zijn. De FNV-top wil voornamelijk alleen dan in aktie komen wanneer het in hun straatje past, en dan vooral in hun politieke straatje. Aan hun voorwaarden moet worden voldaan, dan pas gaan de stakingskassen open. In de eerste plaats is weer gebleken dat de "​officiële"​ vakbonden in een arbeidskonflikt niet meer betrouwbaar zijn. De FNV-top wil voornamelijk alleen dan in aktie komen wanneer het in hun straatje past, en dan vooral in hun politieke straatje. Aan hun voorwaarden moet worden voldaan, dan pas gaan de stakingskassen open.
Regel 233: Regel 240:
 DE KONKLUSIE van de havenarbeiders moet wel haast zijn dat ze bij een volgend arbeidskonflikt vrijwel alleen zullen staan. Alleen het OVB en mogelijk een aantal andere, ook kleine organisaties,​ zullen achter hun strijd staan. DE KONKLUSIE van de havenarbeiders moet wel haast zijn dat ze bij een volgend arbeidskonflikt vrijwel alleen zullen staan. Alleen het OVB en mogelijk een aantal andere, ook kleine organisaties,​ zullen achter hun strijd staan.
 De arbeiders zijn op zichzelf teruggeworpen en zullen zich sterk moeten maken om het volgende konflikt te winnen. De arbeiders zijn op zichzelf teruggeworpen en zullen zich sterk moeten maken om het volgende konflikt te winnen.
-Maar dat wisten de OVB-ers al. De bevrijding van de arbeidersklasse kan alleen maar het werk van de arbeiders zelf zijn. Ze hebben daar geen politieke partijen noch officiëel ​erkende vakbonden voor nodig, want die gebruiken de arbeiders toch maar voor en naar eigen politieke inzichten en doelstellingen. Zijn die bereikt, dan kan de arbeider ophoepelen of zijn bek dicht houden!!+Maar dat wisten de OVB-ers al. De bevrijding van de arbeidersklasse kan alleen maar het werk van de arbeiders zelf zijn. Ze hebben daar geen politieke partijen noch officieel ​erkende vakbonden voor nodig, want die gebruiken de arbeiders toch maar voor en naar eigen politieke inzichten en doelstellingen. Zijn die bereikt, dan kan de arbeider ophoepelen of zijn bek dicht houden!!
  
-TERUGBLIK OP DE STAKINGEN+===== Terugblik op de stakingen =====
  
 Van oudsher hebben arbeiders naar het stakingswapen gegrepen ais overleg faalde om verbeteringen tot stand te brengen in arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zo ook recent weer in de Rotterdamse en Amsterdamse haven. Toch hebben deze stakingen hun eigen achtergrond. Van oudsher hebben arbeiders naar het stakingswapen gegrepen ais overleg faalde om verbeteringen tot stand te brengen in arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zo ook recent weer in de Rotterdamse en Amsterdamse haven. Toch hebben deze stakingen hun eigen achtergrond.
Regel 257: Regel 264:
 De overige stakers nemen dit niet en verhinderen de 16 "​veroordeelden"​ het werk te hervatten. De staking gaat dus door, maar heeft inmiddels een grimmig karakter gekregen. De overige stakers nemen dit niet en verhinderen de 16 "​veroordeelden"​ het werk te hervatten. De staking gaat dus door, maar heeft inmiddels een grimmig karakter gekregen.
  
-PRACHTIGE SOLIDARITEIT+==== Prachtige solidariteit ====
  
 Uit solidariteit met deze staking gaan verschillende stukgoedbedrijven in de Rotterdamse haven plat. Maar daarbij blijft het niet. De havenarbeider,​ het wachten op hun eigen CAO allang moe, breiden de staking uit onder het motto dat acht maanden wachten op een CAO meer dan genoeg is. Uit solidariteit met deze staking gaan verschillende stukgoedbedrijven in de Rotterdamse haven plat. Maar daarbij blijft het niet. De havenarbeider,​ het wachten op hun eigen CAO allang moe, breiden de staking uit onder het motto dat acht maanden wachten op een CAO meer dan genoeg is.
Regel 264: Regel 271:
  
 Bij het begin van de staking waren er twee aktiekomitee'​s die een hoofdrol speelden, nl. het aktiekomitee van Schultz en v.d. Zanden, welk komitee ook een belangrijke rol speelt bij de akties van de sleepbootbemanningen,​ en het aktiekomitee dat Jim Stavinga als woordvoerder heeft. Deze twee komitee'​s kregen al in het begin van de stakingen onenigheid over de vraag wie nu de leiding van de akties op zich zou nemen. Besloten werd te komen tot de vorming van een breed opgezet aktiekomitee,​ bestaande uit bijna 80 vertegenwoordigers uit alle Rotterdamse havenbedrijven,​ met als woordvoerders Flip Schultz, Georg Klaassen (bekend van de staking in 1970) en Jim Stavinga. Bij het begin van de staking waren er twee aktiekomitee'​s die een hoofdrol speelden, nl. het aktiekomitee van Schultz en v.d. Zanden, welk komitee ook een belangrijke rol speelt bij de akties van de sleepbootbemanningen,​ en het aktiekomitee dat Jim Stavinga als woordvoerder heeft. Deze twee komitee'​s kregen al in het begin van de stakingen onenigheid over de vraag wie nu de leiding van de akties op zich zou nemen. Besloten werd te komen tot de vorming van een breed opgezet aktiekomitee,​ bestaande uit bijna 80 vertegenwoordigers uit alle Rotterdamse havenbedrijven,​ met als woordvoerders Flip Schultz, Georg Klaassen (bekend van de staking in 1970) en Jim Stavinga.
 +
 De eenheid onder de stakers was daarmee hersteld. De eenheid onder de stakers was daarmee hersteld.
  
Regel 271: Regel 279:
  
 Per referendum, ook weer alleen onder FNV-leden, werd dit resultaat van de tafel geveegd. De FNV-bestuurders noch de werkgevers wisten nu nog, wat men daarmee aan moest en de nieuwe CAO liet dan ook maanden op zich wachten. Per referendum, ook weer alleen onder FNV-leden, werd dit resultaat van de tafel geveegd. De FNV-bestuurders noch de werkgevers wisten nu nog, wat men daarmee aan moest en de nieuwe CAO liet dan ook maanden op zich wachten.
 +
 Zelfs werd er niet of nauwelijks meer over gesproken, totdat dan plotseling de vlam in de pan sloeg en er weer leven kwam in de onderhandelingsprocedure. Zelfs werd er niet of nauwelijks meer over gesproken, totdat dan plotseling de vlam in de pan sloeg en er weer leven kwam in de onderhandelingsprocedure.
  
Regel 277: Regel 286:
 Na een week van harde strijd komen er drie nieuwe eisen bij; betaling van ƒ 500,- voor de reeds opgelopen achterstand in loon, doorbetaling van de gestaakte uren en openstelling van de weerstandskassen die door de leden-arbeiders zijn gevuld. Een referendum wordt bij voorbaat afgewezen en gesteld wordt dat alle arbeiders uit de betreffende bedrijven over hun CAO dienen te beslissen. Na een week van harde strijd komen er drie nieuwe eisen bij; betaling van ƒ 500,- voor de reeds opgelopen achterstand in loon, doorbetaling van de gestaakte uren en openstelling van de weerstandskassen die door de leden-arbeiders zijn gevuld. Een referendum wordt bij voorbaat afgewezen en gesteld wordt dat alle arbeiders uit de betreffende bedrijven over hun CAO dienen te beslissen.
  
-MASSALE SOLIDARITEIT EEN NOODZAAK+==== Massale solidariteit:​ een noodzaak ====
  
 Vanuit Rotterdam-Spangen gaat een breed-opgezet solidariteitskomitee steun aan de stakers verlenen. Er wordt gewerkt met stakingslijsten,​ brood en koffie maar ook soep worden 24 uur per dag aan de stakende posters verstrekt. In zeer korte tijd wordt veel geld bijeen gebracht. Er worden overal manifestaties en bijeenkomsten belegd waar velen zich spontaan melden om hun steentje bij te dragen. Vanuit Rotterdam-Spangen gaat een breed-opgezet solidariteitskomitee steun aan de stakers verlenen. Er wordt gewerkt met stakingslijsten,​ brood en koffie maar ook soep worden 24 uur per dag aan de stakende posters verstrekt. In zeer korte tijd wordt veel geld bijeen gebracht. Er worden overal manifestaties en bijeenkomsten belegd waar velen zich spontaan melden om hun steentje bij te dragen.
Regel 291: Regel 300:
 De bezetting wordt door de Mobiele Eenheid van de Rotterdamse politie, na goedkeuring van burgemeester v.d.Louw, met geweld opgeheven. De bezetting wordt door de Mobiele Eenheid van de Rotterdamse politie, na goedkeuring van burgemeester v.d.Louw, met geweld opgeheven.
  
-NIEUWE OVEREENKOMST OOK AFGEWEZEN+==== Nieuwe overeenkomst ook afgewezen ====
  
 In feite wordt er geen enkele reëele poging gedaan het konflikt op te lossen en datzelfde geldt ook voor de situatie in de haven, waar men de arbeiders een nieuwe, voorlopig akoord voorlegde van een jammerlijkheid,​ dat het onmiddelijk door de havenarbeiders werd afgewezen. Dit voorlopig akkoord luidde als volgt: ƒ 28,50 bruto per week erbij, 23 vakantiedagen,​ pensionering bij 62 jaar en de al eerder genoemde ƒ 4,80 bruto, dit alles in te gaan per 1 juli 1979 in plaats van op 1 januari 1979. In feite wordt er geen enkele reëele poging gedaan het konflikt op te lossen en datzelfde geldt ook voor de situatie in de haven, waar men de arbeiders een nieuwe, voorlopig akoord voorlegde van een jammerlijkheid,​ dat het onmiddelijk door de havenarbeiders werd afgewezen. Dit voorlopig akkoord luidde als volgt: ƒ 28,50 bruto per week erbij, 23 vakantiedagen,​ pensionering bij 62 jaar en de al eerder genoemde ƒ 4,80 bruto, dit alles in te gaan per 1 juli 1979 in plaats van op 1 januari 1979.
Regel 305: Regel 314:
 Om de stemming onder de stakers te peilen besluit het aktiekomitee een besloten vergadering voor alleen stakers uit te schrijven. Tijdens die vergadering op 14 september om twee uur in het Feijenoord-stadion wordt besloten met de staking door te gaan. Van de 2450 aanwezigen stemden 1750 vóór, 666 tégen bij 15 onthoudingen. De rest was ongeldig. Om de stemming onder de stakers te peilen besluit het aktiekomitee een besloten vergadering voor alleen stakers uit te schrijven. Tijdens die vergadering op 14 september om twee uur in het Feijenoord-stadion wordt besloten met de staking door te gaan. Van de 2450 aanwezigen stemden 1750 vóór, 666 tégen bij 15 onthoudingen. De rest was ongeldig.
  
-BREKERS VAN ALLE KANTEN+==== Brekers van alle kanten ====
  
 Dan is het de SVZ die weer met een nieuwe poging komt; men deelt mee aan diegenen die bereid zijn weer aan het werk te gaan, een voorschot van duizend tot vijftienhonderd gulden te betalen. De politie gaat de werkwilligen beschermen en de zogenoemde "​dweilploegen"​ wordt het werken belet, en niet meer bij de bedrijven toegelaten. Sommigen proberen het toch, maar de Mobiele Eenheid van de politie treedt dan keihard op, zoals bijvoorbeeld bij het Unit-Centre en bij de ECT waar vrouwen en kinderen een barrikade hebben gevormd. Dan is het de SVZ die weer met een nieuwe poging komt; men deelt mee aan diegenen die bereid zijn weer aan het werk te gaan, een voorschot van duizend tot vijftienhonderd gulden te betalen. De politie gaat de werkwilligen beschermen en de zogenoemde "​dweilploegen"​ wordt het werken belet, en niet meer bij de bedrijven toegelaten. Sommigen proberen het toch, maar de Mobiele Eenheid van de politie treedt dan keihard op, zoals bijvoorbeeld bij het Unit-Centre en bij de ECT waar vrouwen en kinderen een barrikade hebben gevormd.
Regel 315: Regel 324:
 Nog gaat de strijd door, maar als dan de FHV zich uit het stakingskomitee terugtrekt is de eenheid in het komitee verloren gegaan. Onduidelijkheid blijft er bestaan over de vraag of Stavinga zelf uit de FHV is gestapt of dat hij is geroyeerd. Nog gaat de strijd door, maar als dan de FHV zich uit het stakingskomitee terugtrekt is de eenheid in het komitee verloren gegaan. Onduidelijkheid blijft er bestaan over de vraag of Stavinga zelf uit de FHV is gestapt of dat hij is geroyeerd.
  
-HET BITTERE EINDEMAAR DE STRIJD MOET DOORGAAN+==== Het bittere eindemaar de strijd moet doorgaan ====
  
 Maar het is gedaan met de staking. Op zaterdagmorgen 22 september, op het bijna histories geworden Afrikaanderplein Rotterdam-zuid,​ vraagt het aktiekomitee aan de stakers ermee te stoppen. Gevraagd wordt om maandagmorgen 24 september eensgezind weer aan het werk te gaan, omdat er geen mogelijkheden meer zijn de strijd voor loon- en arbeidsvoorwaarden voort te zetten. Maar het is gedaan met de staking. Op zaterdagmorgen 22 september, op het bijna histories geworden Afrikaanderplein Rotterdam-zuid,​ vraagt het aktiekomitee aan de stakers ermee te stoppen. Gevraagd wordt om maandagmorgen 24 september eensgezind weer aan het werk te gaan, omdat er geen mogelijkheden meer zijn de strijd voor loon- en arbeidsvoorwaarden voort te zetten.
Regel 322: Regel 331:
  
 De sleepbootarbeiders staken door!! Hun eisen hebben zij inmiddels moeten wijzigen in ƒ 28,50 bruto per week, vergoeding voor de gestaakte dagen, garantie van de werkgelegenheid en geen strafmaatregelen tegen de stakers. De sleepbootarbeiders staken door!! Hun eisen hebben zij inmiddels moeten wijzigen in ƒ 28,50 bruto per week, vergoeding voor de gestaakte dagen, garantie van de werkgelegenheid en geen strafmaatregelen tegen de stakers.
 +
 Smit-Internationale wil niet verder gaan dan ƒ 28-50 vanaf 1 januari 1980. De strijd wordt keihard doorgezet. Maar ook de werkgever gaat zijn trukendoos open trekken. Plotseling wordt er via de pers bekend gemaakt dat er zeven sleepboten aan het varen zijn. Alom verbazing want het posters-kordon aan de Willemskade is niet doorbroken. Het blijkt dat Smit via een achterdeur enige boten in de vaart heeft gebracht, waarop dubbele bemanningen van werkwilligen werken. Het zijn nieuwe en oude boten die van scheepswerven afkomen, dus niet direkt bij het varend materieel behoren. Dit werkt natuurlijk de agressie in de hand en op de ochtens van 4 oktober kapen een tiental stakers een boot die probeerde aan de Willemskade te meren. Die aktie eindigt met geweldadig politie-optreden. De staking gaat dan reeds zijn zevende week in een bijna onhoudbare toestand, omdat de stakers zonder uitzondering in ernstige financiële nood komen. Smit-Internationale wil niet verder gaan dan ƒ 28-50 vanaf 1 januari 1980. De strijd wordt keihard doorgezet. Maar ook de werkgever gaat zijn trukendoos open trekken. Plotseling wordt er via de pers bekend gemaakt dat er zeven sleepboten aan het varen zijn. Alom verbazing want het posters-kordon aan de Willemskade is niet doorbroken. Het blijkt dat Smit via een achterdeur enige boten in de vaart heeft gebracht, waarop dubbele bemanningen van werkwilligen werken. Het zijn nieuwe en oude boten die van scheepswerven afkomen, dus niet direkt bij het varend materieel behoren. Dit werkt natuurlijk de agressie in de hand en op de ochtens van 4 oktober kapen een tiental stakers een boot die probeerde aan de Willemskade te meren. Die aktie eindigt met geweldadig politie-optreden. De staking gaat dan reeds zijn zevende week in een bijna onhoudbare toestand, omdat de stakers zonder uitzondering in ernstige financiële nood komen.
  
 Het OVB is nog steeds de enigeorganisatie die zijn leden uitbetaald, daarnaast wordt door het stakingskomitee de ergste nood gelenigd door het verstrekken van voedselbonnen en -pakketten. Tevens nodigt het OVB een aantal niet-leden uit om een weekuitkering in ontvangst te komen nemen, die betaald wordt uit een solidariteitsfonds gevormd door afdelingen en leden. Op 6 oktober zit het geschil nog muurvast, maar de vastberaden strijd gaat door. Het OVB is nog steeds de enigeorganisatie die zijn leden uitbetaald, daarnaast wordt door het stakingskomitee de ergste nood gelenigd door het verstrekken van voedselbonnen en -pakketten. Tevens nodigt het OVB een aantal niet-leden uit om een weekuitkering in ontvangst te komen nemen, die betaald wordt uit een solidariteitsfonds gevormd door afdelingen en leden. Op 6 oktober zit het geschil nog muurvast, maar de vastberaden strijd gaat door.
  
-KONKLUSIE-TREKKEN+==== Conclusie trekken ====
  
 Uit al het voorgaande vallen een aantal konklusies te trekken. Uit al het voorgaande vallen een aantal konklusies te trekken.
Regel 335: Regel 345:
  
 En zolang er een maatschappij bestaat waarin de arbeider zich ondergeschikt en afhankelijk moet maken aan het kapitaal, zolang zal hij altijd grijpen naar dat wapen om zich te verdedigen tegen dat kapitaal en zijn helpers. En zolang er een maatschappij bestaat waarin de arbeider zich ondergeschikt en afhankelijk moet maken aan het kapitaal, zolang zal hij altijd grijpen naar dat wapen om zich te verdedigen tegen dat kapitaal en zijn helpers.
 +
 Maar het is dan ook van het grootste belang dat hij, om die strijd met zijn eigen wapens te kunnen voeren, over geld kan beschikken om die strijd tot een goed einde te brengen. Kan hij dat niet dan wordt zijn strijd, zijn staking ontkracht en moet worden opgeheven zonder dat de rechtvaardige eisen zijn ingewilligd. Maar het is dan ook van het grootste belang dat hij, om die strijd met zijn eigen wapens te kunnen voeren, over geld kan beschikken om die strijd tot een goed einde te brengen. Kan hij dat niet dan wordt zijn strijd, zijn staking ontkracht en moet worden opgeheven zonder dat de rechtvaardige eisen zijn ingewilligd.
  
Regel 341: Regel 352:
 ARBEIDERS, TREK DE LESSEN UIT DE AFGELOPEN STAKINGEN EN KIEST VOOR DE JUISTE ORGANISATIE !!! ARBEIDERS, TREK DE LESSEN UIT DE AFGELOPEN STAKINGEN EN KIEST VOOR DE JUISTE ORGANISATIE !!!
  
-HET OVB IN DE STAKINGEN+===== Het OVB in de staking =====
  
 Het OVB strijdt al reeds jaren voor een algemeen onverkort stakingsrecht. Het OVB strijdt al reeds jaren voor een algemeen onverkort stakingsrecht.
 +
 Elke aktie of staking van de arbeiders ziet het OVB als een rechtvaardige noodzakelijke strijd voor een betere maatschappij,​ waarin de belangen van iedereen gelijk behartigd worden. De strijd van de havenarbeiders en de slepers was op het scherp van de snede. De tegenstand is enorm geweest en alle intimidatiemiddelen zijn toegepast. Wij zijn niet anders gewend. Elke aktie of staking van de arbeiders ziet het OVB als een rechtvaardige noodzakelijke strijd voor een betere maatschappij,​ waarin de belangen van iedereen gelijk behartigd worden. De strijd van de havenarbeiders en de slepers was op het scherp van de snede. De tegenstand is enorm geweest en alle intimidatiemiddelen zijn toegepast. Wij zijn niet anders gewend.
  
Regel 358: Regel 370:
  
 Plotseling zijn deze mensen erachter gekomen dat er geen arbeidsplaatsen bijkomen maar er steeds meer afgaan. De winsten zijn enorm gestegen en de geloofwaardigheid van regeerders en werkgevers moet opnieuw onderzocht worden. Plotseling zijn deze mensen erachter gekomen dat er geen arbeidsplaatsen bijkomen maar er steeds meer afgaan. De winsten zijn enorm gestegen en de geloofwaardigheid van regeerders en werkgevers moet opnieuw onderzocht worden.
 +
 Deze totale ommekeer is te danken aan de strijdwil van de arbeiders en zij laten zich niet meer besodemieteren. Deze totale ommekeer is te danken aan de strijdwil van de arbeiders en zij laten zich niet meer besodemieteren.
 +
 Het OVB heeft reeds zeer lang in woord en geschrift aan de orde gesteld dat deze lieden nooit geloofwaardig zijn. Er is altijd al een spelletje via déze heren gespeeld die nu eindelijk eens tot andere gedachten blijken te komen, al is dit maar voor de buitenwacht. Het OVB heeft reeds zeer lang in woord en geschrift aan de orde gesteld dat deze lieden nooit geloofwaardig zijn. Er is altijd al een spelletje via déze heren gespeeld die nu eindelijk eens tot andere gedachten blijken te komen, al is dit maar voor de buitenwacht.
  
Regel 365: Regel 379:
 Het OVB heeft vóór en tijdens de stakingen de enigst juiste houding aangenomen die een arbeidersorganisatie betaamt. De Federatieve Havenvakvereniging,​ die haar leden uitsluitend in de haven heeft, kan echter ook terugzien op een uitstekende houding tegenover haar leden, door alle krachten en financiën voor hen in te zetten. Het is echter wel een waarheid als een koe, dat meerdere bedrijfsorganisaties tesamen een veel grotere weerstand kunnen bieden tegen het kapitaal van de havenbaronnen. Het OVB heeft vóór en tijdens de stakingen de enigst juiste houding aangenomen die een arbeidersorganisatie betaamt. De Federatieve Havenvakvereniging,​ die haar leden uitsluitend in de haven heeft, kan echter ook terugzien op een uitstekende houding tegenover haar leden, door alle krachten en financiën voor hen in te zetten. Het is echter wel een waarheid als een koe, dat meerdere bedrijfsorganisaties tesamen een veel grotere weerstand kunnen bieden tegen het kapitaal van de havenbaronnen.
  
-ERKENNING+===== Erkenning =====
  
 Vele arbeiders hebben tijdens de laatste perioden van arbeidsonrust toenadering gezocht tot leden en/of bestuurders van het OVB, en zich ook tot dezen gewend om inlichtingen omtrent de struktuur van het OVB. Vele arbeiders hebben tijdens de laatste perioden van arbeidsonrust toenadering gezocht tot leden en/of bestuurders van het OVB, en zich ook tot dezen gewend om inlichtingen omtrent de struktuur van het OVB.
Regel 376: Regel 390:
  
 En daar gaat het bij 't OVB nu juist om; zou het OVB "​erkend"​ worden, wat dus wil zeggen dat het de van bovenaf vastgestelde spelregels zou aanvaarden, het OVB een waardeloze strijdorganisatie voor de arbeiders zou worden. En daar gaat het bij 't OVB nu juist om; zou het OVB "​erkend"​ worden, wat dus wil zeggen dat het de van bovenaf vastgestelde spelregels zou aanvaarden, het OVB een waardeloze strijdorganisatie voor de arbeiders zou worden.
 +
 Vooral dit laatste is bij de houding van veel kategorale vakbonden nooit duidelijk naar voren gekomen. Veel van deze bonden hebben de klassestrijd afgezworen. Er zijn er wel bij die bereid zijn strijd te voeren, maar dan gaat dit altijd om een groepsbelang en niet om het geheel. Vooral dit laatste is bij de houding van veel kategorale vakbonden nooit duidelijk naar voren gekomen. Veel van deze bonden hebben de klassestrijd afgezworen. Er zijn er wel bij die bereid zijn strijd te voeren, maar dan gaat dit altijd om een groepsbelang en niet om het geheel.
  
Regel 381: Regel 396:
  
 De algehele klassestrijd is voor ons het enige middel om tot ons doel te geraken. Als het OVB streeft naar "​erkenning",​ dan is het de erkenning door de arbeidersklasse. Het OVB stelt zich geheel en al in dienst van die arbeidersklasse in haar strijd voor een wereld van vrede en welvaart. De algehele klassestrijd is voor ons het enige middel om tot ons doel te geraken. Als het OVB streeft naar "​erkenning",​ dan is het de erkenning door de arbeidersklasse. Het OVB stelt zich geheel en al in dienst van die arbeidersklasse in haar strijd voor een wereld van vrede en welvaart.
 +
 Een strijd die gevoerd moet worden in en op de bedrijven!! Een strijd die gevoerd moet worden in en op de bedrijven!!
  
 {{tag>​werk klassenstrijd vakbond staking nederland geschiedenis}} {{tag>​werk klassenstrijd vakbond staking nederland geschiedenis}}
namespace/rotterdamse_havenstaking_79.txt · Laatst gewijzigd: 22/05/20 07:00 door defiance