Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:william_godwin

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:william_godwin [30/09/19 15:20]
defiance
namespace:william_godwin [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 18: Regel 18:
 Godwin was een kind van zijn tijd. Zijn politiek-filosofische ideeën werden, via de Franse Revolutie, door de geschriften van Rousseau en Montesquieu beïnvloed. Wat hem bij Rousseau voornamelijk aansprak waren diens pedagogische opvattingen;​ zijn politieke beschouwingen worden door Godwin verworpen als gevolg van de autoritaire richting die de Franse Revolutie is ingeslagen. Hij gelooft niet in een ‘Contrat Social’ zolang niet iedereen economisch gelijk is. Montesquieu heeft hem geïnspireerd door zijn strijd tegen het absolutisme,​ maar hij deelt zijn opvatting dat andere staatsvormen aanvaardbaar zijn, niet. Wat Godwin echter vooral heeft aangesproken bij beide filosofen, is hun scherpe kritiek op het heersende strafrecht. Volgens Godwin is de ellende en de misdaad het gevolg van de verkeerde inrichting van de maatschappij. Hij is één der eersten die een onderzoek doet naar de aard van het economisch bestel, teneinde met kennis van zaken het pauperisme te kunnen bestrijden. Een concrete politiek om aan de aangeklaagde wantoestanden een einde te kunnen stellen, wordt door hem echter niet gegeven. Godwin gelooft in een natuurlijke evolutie die de moraal zodanig zal ombuigen dat de rijken afstand zullen doen van hun vermogens."​ (A. FAES, Hedendaags anarchisme in Nederland en Vlaanderen (1933-2000)...,​ p. 22-23.) Godwin was een kind van zijn tijd. Zijn politiek-filosofische ideeën werden, via de Franse Revolutie, door de geschriften van Rousseau en Montesquieu beïnvloed. Wat hem bij Rousseau voornamelijk aansprak waren diens pedagogische opvattingen;​ zijn politieke beschouwingen worden door Godwin verworpen als gevolg van de autoritaire richting die de Franse Revolutie is ingeslagen. Hij gelooft niet in een ‘Contrat Social’ zolang niet iedereen economisch gelijk is. Montesquieu heeft hem geïnspireerd door zijn strijd tegen het absolutisme,​ maar hij deelt zijn opvatting dat andere staatsvormen aanvaardbaar zijn, niet. Wat Godwin echter vooral heeft aangesproken bij beide filosofen, is hun scherpe kritiek op het heersende strafrecht. Volgens Godwin is de ellende en de misdaad het gevolg van de verkeerde inrichting van de maatschappij. Hij is één der eersten die een onderzoek doet naar de aard van het economisch bestel, teneinde met kennis van zaken het pauperisme te kunnen bestrijden. Een concrete politiek om aan de aangeklaagde wantoestanden een einde te kunnen stellen, wordt door hem echter niet gegeven. Godwin gelooft in een natuurlijke evolutie die de moraal zodanig zal ombuigen dat de rijken afstand zullen doen van hun vermogens."​ (A. FAES, Hedendaags anarchisme in Nederland en Vlaanderen (1933-2000)...,​ p. 22-23.)
  
-De uitgave van het boek kende een vrij groot succes. Meer dan 4000 exemplaren werden verkocht en dit ondanks de dure kostprijs. Meteen was Godwin een gekend schrijver. Temeer omdat hij een jaar later ook een meer populaire versie van zijn ideeën publiceerde,​ met name in de roman //Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams//.+De uitgave van het boek kende een vrij groot succes. Meer dan 4000 exemplaren werden verkocht en dit ondanks de hoge kostprijs. Meteen was Godwin een gekend schrijver. Temeer omdat hij een jaar later ook een meer populaire versie van zijn ideeën publiceerde,​ met name in de roman //Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams//.
  
 Op eenenveertigjarige leeftijd, op 29 maart 1797, trad hij in het huwelijk met de schrijfster,​ filosofe en feministe Mary Wollstonecraft. Maar zij stierf reeds enkele maanden later, op 10 september, in het kraambed een tiental dagen na de geboorte van haar tweede dochter Mary (de latere Mary Shelley, de vrouw van Percy Shelley en auteur van "​Frankenstein..."​). Godwin gaf het jaar nadien de memoires van Mary Wollstonecraft uit. Hierin deed hij het leven van zijn geliefde uit de doeken, inclusief haar vroegere zelfmoordpogingen,​ haar liefdesleven en haar onwettig, eerste kind. Als gevolg van de publicatie van dit '​schandaalboek'​ moest Godwin als het ware onderduiken. De rest van zijn leven verbleef hij ver van het publieke leven. Op eenenveertigjarige leeftijd, op 29 maart 1797, trad hij in het huwelijk met de schrijfster,​ filosofe en feministe Mary Wollstonecraft. Maar zij stierf reeds enkele maanden later, op 10 september, in het kraambed een tiental dagen na de geboorte van haar tweede dochter Mary (de latere Mary Shelley, de vrouw van Percy Shelley en auteur van "​Frankenstein..."​). Godwin gaf het jaar nadien de memoires van Mary Wollstonecraft uit. Hierin deed hij het leven van zijn geliefde uit de doeken, inclusief haar vroegere zelfmoordpogingen,​ haar liefdesleven en haar onwettig, eerste kind. Als gevolg van de publicatie van dit '​schandaalboek'​ moest Godwin als het ware onderduiken. De rest van zijn leven verbleef hij ver van het publieke leven.
namespace/william_godwin.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)