Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:anarchisme_van_de_daad

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:anarchisme_van_de_daad [12/06/17 08:34]
defiance
namespace:anarchisme_van_de_daad [28/10/18 01:56] (huidige)
autonomia [Voorwoord]
Regel 11: Regel 11:
 ===== Voorwoord ===== ===== Voorwoord =====
  
-De theorieën van het anarchisme zijn veelzijdig en zelfs zo gevarieerd, dat innerlijke tegenstellingen daarin niet ontbreken. Het was niet in de eerste plaats mijn doel, een overzicht te geven van de beginselen en idealen der grote geestelijke leiders - [[Michael Bakoenin]], [[Pierre-Joseph Proudhon]], [[Peter Kropotkin]],​ [[Élisée Reclus]], [[Domela Nieuwenhuis]],​ [[Leo Tolstoi]] enz. - die deze beweging hebben geïnspireerd. Het oogmerk van deze studie is veeleer te schetsen, welke de houding het standpunt en de activiteiten zijn geweest der anarchisten in revolutionaire perioden of situaties. Vandaar de nadruk op hun rol bij omwentelingen in Frankrijk en Rusland, bij burgeroorlogen in Parijs en Spanje. Maar ook individuele daden hebben historische betekenis: politieke moordaanslagen,​ burgerlijke of militaire dienstweigering,​ antiautoritair,​ lijdelijk verzet. Ten slotte zijn er de veranderingen in het gedragspatroon,​ zoals uit het optreden van Amsterdamse provo'​s,​ Berlijnse '​Apo'​s'​ en Parijse '​Enragés',​ die anarchistische argumenten hebben aangewend, is gebleken. Met name het weer moderne verschijnsel der buitenparlementaire revolutionaire oppositie in West-Europa en Noord-Amerika,​ en dat van de non-conformistische levenshouding der jongeren is aanleiding geweest tot deze actuele terugblik op een verleden, dat in het heden sterker voortleeft dan men had kunnen vermoeden. Wat dit aangaat belicht dit historisch overzicht een bepaald aspect van de diepe crisis onzer civilisatie.+De theorieën van het anarchisme zijn veelzijdig en zelfs zo gevarieerd, dat innerlijke tegenstellingen daarin niet ontbreken. Het was niet in de eerste plaats mijn doel, een overzicht te geven van de beginselen en idealen der grote geestelijke leiders - [[Michael Bakoenin]], [[Pierre-Joseph Proudhon]], [[Peter Kropotkin]],​ [[Élisée Reclus]], [[Ferdinand ​Domela Nieuwenhuis]],​ [[Leo Tolstoi]] enz. - die deze beweging hebben geïnspireerd. Het oogmerk van deze studie is veeleer te schetsen, welke de houding het standpunt en de activiteiten zijn geweest der anarchisten in revolutionaire perioden of situaties. Vandaar de nadruk op hun rol bij omwentelingen in Frankrijk en Rusland, bij burgeroorlogen in Parijs en Spanje. Maar ook individuele daden hebben historische betekenis: politieke moordaanslagen,​ burgerlijke of militaire dienstweigering,​ antiautoritair,​ lijdelijk verzet. Ten slotte zijn er de veranderingen in het gedragspatroon,​ zoals uit het optreden van Amsterdamse provo'​s,​ Berlijnse '​Apo'​s'​ en Parijse '​Enragés',​ die anarchistische argumenten hebben aangewend, is gebleken. Met name het weer moderne verschijnsel der buitenparlementaire revolutionaire oppositie in West-Europa en Noord-Amerika,​ en dat van de non-conformistische levenshouding der jongeren is aanleiding geweest tot deze actuele terugblik op een verleden, dat in het heden sterker voortleeft dan men had kunnen vermoeden. Wat dit aangaat belicht dit historisch overzicht een bepaald aspect van de diepe crisis onzer civilisatie.
  
 //Dr. A.L. Constandse//​ //Dr. A.L. Constandse//​
namespace/anarchisme_van_de_daad.txt · Laatst gewijzigd: 28/10/18 01:56 door autonomia