Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:communisme_communes_en_individuele_vrijheid

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:communisme_communes_en_individuele_vrijheid [31/05/16 22:21]
defiance
namespace:communisme_communes_en_individuele_vrijheid [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 7: Regel 7:
 ---- ----
  
 +====== Communisme, communes en de individuele vrijheid ======
  
 Het belang van het eigendomsvraagstuk hoeft nauwelijks onderstreept te worden. Vele anarchisten,​ communisten en andere denkers erkennen de enorme voordelen die het communisme voor de maatschappij kan hebben, maar tegelijkertijd zien ze in deze vorm van sociale organisatie een gevaar voor de persoonlijke vrijheid en de ontplooiing van het individu. Dit probleem hangt nauw samen met het vraagstuk van individu en maatschappij. Het belang van het eigendomsvraagstuk hoeft nauwelijks onderstreept te worden. Vele anarchisten,​ communisten en andere denkers erkennen de enorme voordelen die het communisme voor de maatschappij kan hebben, maar tegelijkertijd zien ze in deze vorm van sociale organisatie een gevaar voor de persoonlijke vrijheid en de ontplooiing van het individu. Dit probleem hangt nauw samen met het vraagstuk van individu en maatschappij.
Regel 50: Regel 51:
 Met het anarchisme als doel en middel wordt het communisme mogelijk. Zonder dat zou het onvermijdelijk in slavernij ontaarden en als zodanig niet meer bestaan. Met het anarchisme als doel en middel wordt het communisme mogelijk. Zonder dat zou het onvermijdelijk in slavernij ontaarden en als zodanig niet meer bestaan.
  
-{{tag>aanarcho-communisme communisme ​commune ​vrijheid individualisme}}+{{tag>anarcho-communisme communisme vrijheid individualisme}}
  
namespace/communisme_communes_en_individuele_vrijheid.1464733271.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:41 (Externe bewerking)