Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:dingen_in_opstand_tegen_de_universiteit_als_fabriek

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:dingen_in_opstand_tegen_de_universiteit_als_fabriek [12/07/18 22:35]
autonomia [Dingen in opstand: Tegen de universiteit als fabriek]
namespace:dingen_in_opstand_tegen_de_universiteit_als_fabriek [18/09/18 19:23] (huidige)
autonomia [Dingen in opstand: Tegen de universiteit als fabriek]
Regel 1: Regel 1:
 ====== Dingen in opstand: Tegen de universiteit als fabriek ====== ====== Dingen in opstand: Tegen de universiteit als fabriek ======
-//Door[[Peter Storm]]//+//Door [[Peter Storm]]//
  
   *Verschenen:​ 2018   *Verschenen:​ 2018
Regel 31: Regel 31:
 Maar er zit aan de positie van student een heel ander aspect, dan in het idee van studenten als cliënten geheel miskend wordt. Ik zei al dat de universiteit een bedrijf was dat producten aflevert. Ik had al gezegd dat die producten niet bestonden uit scripties en proefschriften en dergelijke. Maar wat is dan wel het product dat universiteiten op de markt brengen? Wat leveren universiteiten aan hun afnemers? Afgestudeerden! Maar er zit aan de positie van student een heel ander aspect, dan in het idee van studenten als cliënten geheel miskend wordt. Ik zei al dat de universiteit een bedrijf was dat producten aflevert. Ik had al gezegd dat die producten niet bestonden uit scripties en proefschriften en dergelijke. Maar wat is dan wel het product dat universiteiten op de markt brengen? Wat leveren universiteiten aan hun afnemers? Afgestudeerden!
  
-**Wordt ​nog aangewerkt!**+Universiteiten zijn leveranciers van geschoold personeel. Universiteiten ‘maken’ dat personeel, zoals bakkerijen brood maken en hoogovens staal. Aan dat productieproces van personeel gaan eerdere vormen van productie vooraf: basisonderwijs,​ middelbaar onderwijs, instellingen die als het ware een voorbewerking van aankomend personeel leveren dat op universiteiten en andere vervolgopleidingen verder wordt afgemaakt. Kinderen zijn grondstoffen waar onderwijsinstellingen hun productieproces op loslaten. Leerlingen die hun eindexamen hebben voltooid, zijn de halffabricaten die de middelbare scholen afleveren, om door universiteiten verder bewerkt te worden tot personeel dat rendabel inzetbaar is voor bedrijven en instellingen. Dat is de functie van het onderwijs: de kapitalistische economie en bijbehorende instellingen van capabel en productief personeel te voorzien. 
 + 
 +Daarom tolereren ondernemers belastingen die in onderwijs gestoken worden. Ze besteden daarmee een taak uit waar ze anders zelf voor moeten opdraaien. Als ze echter inschatten dat ze beter af zijn als ze rechtstreeks onderwijsinstellingen betalen, zullen ze wellicht aandringen op privatisering van het onderwijs. Maar ook onderwijs uit publieke middelen en als openbare voorziening vervult de genoemde functie. 
 + 
 +Nu ziet de student er opeens heel anders uit, nietwaar? Geen semi-arbeider,​ geen personeelslid van een leerfabriek en ook geen klant van een dienstverlenende instelling. Nee, de student is, vanuit de universiteit in haar maatschappelijke rol gezien, gewoon een product dat nog niet af is. Het onderwijs is het productieproces. De afgestudeerde is het einddoel van dat proces. Docenten staan tot studenten zoals metaalbewerkers staan tot metaal. Of zoals slachters staan tot varkens. Studenten zijn dingen die bewerkt dienen te worden. Dát is de kern van de logica achter de universiteit. Achter élke universiteit. Het is geen leerfabriek. Het is een personeelsfabriek. 
 + 
 +Er is natuurlijk een complicatie. IJzer bewerkt zichzelf niet tot staal. Meel bewerkt zichzelf niet tot brood. Studenten zijn echter wel actief betrokken bij hun eigen bewerking, bij hun omvorming tot rendabel personeel. Zij ‘produceren’ mede zichzelf, onder leiding van docenten die als het ware chefs in het productieproces zijn. Dáár zit dan toch een element in waarin studenten toch enigszins wèl arbeiders zijn: als bewerkers van zichzelf. Dit is de rationele kern achter het soort kreten als zou studeren ‘investeren in jezelf’ betekenen. Zo bezien zijn studenten dus zowel product-in-bewerking als mede-producent – van zichzelf. En dan worden ze ook nog eens bejegend als lastige klanten van een bureaucratische instantie. Een vat vol explosief materiaal, alles bij elkaar genomen. 
 + 
 +Universiteiten vervaardigen dus iets essentieels voor deze klassenmaatschappij. Ze vervaardigen personeel. En alhoewel ieder sociaal voelend mens zal willen dat dit proces zo menselijk mogelijk plaats vindt, is het ook nodig om te erkennen dat het proces zelf iets onmenselijks inhoud. Democratisering van de universiteit,​ een breuk met rendementslogica,​ kwaliteitsonderwijs met veel aandacht voor de student – prima zaken. Maar de logica van de productie wordt er niet mee doorbroken, de student blijft product-in-wording,​ oftewel materiaal-in-bewerking,​ oftewel ding. Diervriendelijk slachten bestaat niet. Mensvriendelijk onderwijs is nauwelijks waarschijnlijker. Mensen zijn niet zomaar dingen. 
 + 
 +Dit alles helpt verklaren hoe radicaal en fel juist studentenprotest opeens kan ontvlammen. Het is fundamenteel ontkende menselijkheid die hier in protest ontvlamt. Studenten zijn, vanuit het systeem bezien, dingen. Geen mensen. Producten in de maak, bedoeld om op de markt gegooid te worden, tegen betaling. Studenten zijn tegelijk ondergeschikte producenten die zichzelf helpen maken, zonder zeggenschap over die gang van zaken. Deels producent dus, maar vooral toch product in de maak. 
 + 
 +Maar tegelijk zijn studenten natuurlijk vooral ook levende wezens, jonge mensen, met hoop, verlangens en ideeën. Dat botst geweldig met de degradatie tot product en semi-arbeider,​ een vernedering die inherent is aan het hele bestaan van student. Voeg daar de cliënten-onvrede jegens de universiteit-als-dienstverlener aan toe, en je snapt waarom zelfs het kleinste protest in no time kan uitgroeien tot een explosie die de maatschappelijke orde tot in haar grondvesten kan doen trillen en beven. Wie mensen tot dingen maakt, dient niet verbaast te zijn als die dingen zich zeer hardhandig beginnen te keren tegen de verhoudingen en machten die hen tot ding degraderen, dag in en dag uit. 
 + 
 +En wie het verkeerd vindt om mensen tot dingen te reduceren, kan weinig anders dan de afschaffing van de universiteit als kapitalistische leerfabriek actief en zo nodig hardhandig na te streven. Kennis, intellect en kritische reflectie zijn te belangrijk om aan universiteiten te worden overgelaten. Al die dingen waarin een mens verborgen zit, verdienen iets beters dan dat. Ze zullen het krijgen ook als het aan hen ligt – en aan ons allemaal. 
 + 
 +{{tag>​Studenten Universiteit UvA}}
namespace/dingen_in_opstand_tegen_de_universiteit_als_fabriek.1531434940.txt.gz · Laatst gewijzigd: 12/07/18 22:35 door autonomia