Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:eco-anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:eco-anarchisme [28/04/21 20:57]
defiance [Sociale Ecologie]
namespace:eco-anarchisme [30/04/21 08:45]
defiance
Regel 89: Regel 89:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-[[Sociale ecologie]] is een filosofische theorie over de relatie tussen ecologische en sociale kwesties. Het concept van de Amerikaanse sociaal-theoreticus [[Murray Bookchin]] is ontstaan in het midden van de jaren zestig, met de opkomst van zowel de wereldwijde milieu- als de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Niet veel later zou het  een veel zichtbaardere rol van de beweging tegen kernenergie eind jaren zeventig. Sociale ecologie stelt dat ecologische problemen voornamelijk voortkomen uit sociale problemen, in het bijzonder uit verschillende vormen van hiërarchie en overheersing,​ en dat de overheersing van de mens over de natuur voortkomt uit de overheersing van de mens over de mens. Men tracht deze op te lossen door middel van een nieuw samenlevingsmodel ​die is aangepast aan de menselijke ontwikkeling en de biosfeer.+[[Sociale ecologie]] is een filosofische theorie over de relatie tussen ecologische en sociale kwesties. Het concept van de Amerikaanse sociaal-theoreticus [[Murray Bookchin]] is ontstaan in het midden van de jaren zestig, met de opkomst van zowel de wereldwijde milieu- als de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Niet veel later zou het  een veel zichtbaardere rol van de beweging tegen kernenergie eind jaren zeventig. Sociale ecologie stelt dat ecologische problemen voornamelijk voortkomen uit sociale problemen, in het bijzonder uit verschillende vormen van hiërarchie en overheersing,​ en dat de overheersing van de mens over de natuur voortkomt uit de overheersing van de mens over de mens. Bookchin stelt daarbij dan ook de mens niet boven maar //in// de natuur en pleit voor een herstel van de harmonie tussen beide. Men tracht deze op te lossen door middel van een nieuw samenlevingsmodel ​dat aangepast ​is aan de menselijke ontwikkeling en de biosfeer.
  
-Bij de ontwikkeling van de theorie van de sociale ecologie is Murray Bookchin o.a. beïnvloed door de ideeën van de anarchist [[Peter Kropotkin]]. Bookchin ontwikkelde later als aanvulling op de sociale ecologie een politieke filosofie die hij "​Communalisme"​ zou noemen (gespeld met een hoofdletter "​C"​ om het te onderscheiden van andere vormen van communalisme). ​Terwijl het Communalisme oorspronkelijk werd opgevat als een vorm van sociaal anarchisme, ontwikkelde Bookchin het communalisme later tot een aparte ideologie welke de volgens hem meest heilzame elementen van het anarchisme, marxisme, syndicalisme en de radicale ecologie bijeen bracht. Een groot verschil tussen anarchisme en Bookchins Communalisme is dat hij een strategie voorstelt waarbij men gebruik maakt van de lokale stads- en gemeentepolitiek,​ terwijl anarchisten over het algemeen stellen dat deze eveneens sterk geïntegreerd is in het parlementaire stelsel en dezelfde logica als het parlement volgt. Bookchin stelt echter dat deze politiek veel dichter bij de bevolking staat en daarom ook beter te controleren is. +Bij de ontwikkeling van de theorie van de sociale ecologie is Murray Bookchin o.a. beïnvloed door de ideeën van de anarchist [[Peter Kropotkin]]. Bookchin ontwikkelde later als aanvulling op de sociale ecologie een politieke filosofie die hij "[[Communalisme]]" zou noemen (gespeld met een hoofdletter "​C"​ om het te onderscheiden van andere vormen van communalisme). ​Hij bracht daarin ​de volgens hem meest heilzame elementen van het anarchisme, marxisme, syndicalisme en de radicale ecologie bijeen bracht. Een groot verschil tussen anarchisme en Bookchins Communalisme is dat hij een strategie voorstelt waarbij men gebruik maakt van de lokale stads- en gemeentepolitiek,​ terwijl anarchisten over het algemeen stellen dat deze eveneens sterk geïntegreerd is in het parlementaire stelsel en dezelfde logica als het parlement volgt. Bookchin stelt echter dat deze politiek veel dichter bij de bevolking staat en daarom ook beter te controleren is.  
 + 
 +Bookchin'​s sociale ecologie stelt ethische principes voor om de neiging van een samenleving met hiërarchie en overheersing te vervangen door die van democratie en vrijheid. Zijn argument dat menselijke overheersing en vernietiging van de natuur volgt uit sociale overheersing tussen mensen, was een doorbraakpositie in het groeiende veld van de ecologie. De sociale ecologie wil zich verzetten tegen de standaardisatie van het leven en wil de bijdrage van de diversiteit en de organische vereniging van verschillende delen van de maatschappij bevorderen. Daarbij is het niet per se gekant tegen moderne technologieën,​ maar er voorstander van deze te ontwikkelen om ze ten dienste van mens en natuur te stellen
  
 ===== Theoretische fundamenten van het groene anarchisme ===== ===== Theoretische fundamenten van het groene anarchisme =====
namespace/eco-anarchisme.txt · Laatst gewijzigd: 30/04/21 08:45 door defiance