Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:elf_vlugschriften_van_de_makhnovshchina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:elf_vlugschriften_van_de_makhnovshchina [16/10/19 10:14]
127.0.0.1 Externe bewerking
namespace:elf_vlugschriften_van_de_makhnovshchina [17/01/20 23:00] (huidige)
defiance
Regel 38: Regel 38:
 ====== Elf vlugschriften van de Makhnovshchina (januari - juni 1920) ====== ====== Elf vlugschriften van de Makhnovshchina (januari - juni 1920) ======
  
-===== VERKLARING VAN HET REVOLUTIONAIRE OPSTANDELINGENLEGER VAN DE OEKRAÏNE ​(MAKHNOVISTEN) =====+===== Verklaring van het revolutionaire opstandelingenleger van de Oekraïne ​(Makhnovisten) =====
  
 Aan alle boeren en arbeiders van de Oekraïne. Via telegraaf, telefoon of post te versturen naar alle dorpen, landelijke districten en gouvernementen van de Oekraïne. Voor te lezen op boerenvergaderingen,​ in fabrieken en werkplaatsen. Aan alle boeren en arbeiders van de Oekraïne. Via telegraaf, telefoon of post te versturen naar alle dorpen, landelijke districten en gouvernementen van de Oekraïne. Voor te lezen op boerenvergaderingen,​ in fabrieken en werkplaatsen.
Regel 82: Regel 82:
  
  
-===== KAMERADEN BOEREN! =====+===== Kameraden Boeren! =====
  
 Gedurende vele jaren hebben de Oekraïense boeren gestreden met hun oude vijanden en onderdrukkers. Duizenden van de beste zonen van de Revolutie zijn gevallen in de strijd voor de totale bevrijding van het Werkende Volk van elke onderdrukking. Dankzij de heroïsche krachtsinspanningen van het boeren-opstandelingenleger van de Oekraïne werd Denikin de fatale slag toegebracht. De opstandige boeren, met hun leider — Vadertje Makhno — aan het hoofd, maandenlang aan het thuisfront van de Witten verblijvend,​ omringd door een normaal gesproken sterkere vijand, uitgeput door de ergste ziekte — tyfus, welke dagelijks honderden van onze beste strijders aan het gevecht onttrok, en die het regelmatig aan munitie ontbrak, zij vielen de vijand met blote handen aan en onder hun krachtige slagen vluchtten de beste troepen van Denikin — de detachementen van Sjkoero en generaal Mamontoff. Dankzij ongelooflijke krachtsinspanningen en het bloed van de beste strijders vernietigden de opstandige boeren het front van Denikin en openden zij de poort voor hun noordelijke broeders — voor Boeren en Arbeiders; kameraden van het Rode Leger namen in de Oekraïne de plaats in van de hordes van Denikin — arbeiders en boeren uit het noorden. Voor de Oekraïense werkende boeren rees nu, afgezien van de gezamenlijke taak — de strijd tegen de Wine gardes — een tweede vraagstuk op, namelijk de opbouw van een waarlijk sovjetsysteem,​ waarin de sovjets, gekozen door het werkende volk, de dienaren van bet volk zullen zijn, de uitvoerders van die wetten en die orders, die het werkende volk zelf zal uitschrijven op het Al-Oekraïense Werkers Congres. Maar de leiding van de Communistische Partij, die uit het Rode Leger een blind, gehoorzaam stuk gereedschap heeft gemaakt voor de verdediging van de commissarocratie;​ die de besten van de opstandige leiders met vuil besmeurt en belastert, is vastbesloten “de splinter te ontwortelen” en de revolutionaire opstand te vernietigen die de Heren Commissarissen belemmert hun macht over het Oekraïense werkende volk uit te breiden. De Commissarocraten willen in het werkende volk slechts “menselijk materiaal” zien, zoals Trotzki haar op het congres noemde, slechts kanonnenvlees dat iedereen toegeworpen kan worden, maar aan wie op geen enkele manier ook maar één recht gegeven kan worden. De scheppende kracht en de organisatie van de boeren en arbeiders zal zonder de hulp van communisten tot stand worden gebracht. Gedurende vele jaren hebben de Oekraïense boeren gestreden met hun oude vijanden en onderdrukkers. Duizenden van de beste zonen van de Revolutie zijn gevallen in de strijd voor de totale bevrijding van het Werkende Volk van elke onderdrukking. Dankzij de heroïsche krachtsinspanningen van het boeren-opstandelingenleger van de Oekraïne werd Denikin de fatale slag toegebracht. De opstandige boeren, met hun leider — Vadertje Makhno — aan het hoofd, maandenlang aan het thuisfront van de Witten verblijvend,​ omringd door een normaal gesproken sterkere vijand, uitgeput door de ergste ziekte — tyfus, welke dagelijks honderden van onze beste strijders aan het gevecht onttrok, en die het regelmatig aan munitie ontbrak, zij vielen de vijand met blote handen aan en onder hun krachtige slagen vluchtten de beste troepen van Denikin — de detachementen van Sjkoero en generaal Mamontoff. Dankzij ongelooflijke krachtsinspanningen en het bloed van de beste strijders vernietigden de opstandige boeren het front van Denikin en openden zij de poort voor hun noordelijke broeders — voor Boeren en Arbeiders; kameraden van het Rode Leger namen in de Oekraïne de plaats in van de hordes van Denikin — arbeiders en boeren uit het noorden. Voor de Oekraïense werkende boeren rees nu, afgezien van de gezamenlijke taak — de strijd tegen de Wine gardes — een tweede vraagstuk op, namelijk de opbouw van een waarlijk sovjetsysteem,​ waarin de sovjets, gekozen door het werkende volk, de dienaren van bet volk zullen zijn, de uitvoerders van die wetten en die orders, die het werkende volk zelf zal uitschrijven op het Al-Oekraïense Werkers Congres. Maar de leiding van de Communistische Partij, die uit het Rode Leger een blind, gehoorzaam stuk gereedschap heeft gemaakt voor de verdediging van de commissarocratie;​ die de besten van de opstandige leiders met vuil besmeurt en belastert, is vastbesloten “de splinter te ontwortelen” en de revolutionaire opstand te vernietigen die de Heren Commissarissen belemmert hun macht over het Oekraïense werkende volk uit te breiden. De Commissarocraten willen in het werkende volk slechts “menselijk materiaal” zien, zoals Trotzki haar op het congres noemde, slechts kanonnenvlees dat iedereen toegeworpen kan worden, maar aan wie op geen enkele manier ook maar één recht gegeven kan worden. De scheppende kracht en de organisatie van de boeren en arbeiders zal zonder de hulp van communisten tot stand worden gebracht.
Regel 104: Regel 104:
  
  
-===== EEN WOORD AAN DE BOEREN EN ARBEIDERS VAN DE OEKRAÏNE ​=====+===== Eeen woord aan de boeren en arbeiders van de Oekraïne ​=====
  
 Broeders boeren en arbeiders! Al meer dan drie jaar zijn jullie in een strijd gewikkeld met het kapitalisme en dankzij uw inspanningen,​ uw standvastigheid en energie hebben Jullie deze strijd bijna ten einde gebracht. De vijanden van de revolutie zijn uitgeput door uw slagen en Jullie, denkend aan de nakende overwinning,​ maakten je klaar om feest te vieren. Jullie geloofden dat uw onophoudelijke en vaak ongelijke strijd met de vijanden van de revolutie Jullie de kans zou geven het vrije sovjetsysteem,​ waar we allemaal naar streven, in praktijk te brengen. Maar Broeders, Jullie zien wie in uw plaats feest viert. De ongenode binnendringers vieren feest, de communistische beulen die snel over de door uw bloed, het bloed van uw zonen en broeders die de revolutionaire opstand maakten, schoongemaakte wegen binnenkwamen. Zij stalen de rijkdommen van het land. Niet Jullie, maar zij zijn de baas. Jullie, de boeren en arbeiders zijn voor hen slechts in naam een steun; zonder Jul- lie konden zij zich geen boeren- en arbeidersregering noemen, konden zij geen nationale moordenaars en beulen zijn, konden zij niet onwillekeurig,​ in naam van de superioriteit van de partij het volk tiranniseren,​ De naam van het volk geeft hen in dit alles het recht, En daarom hebben zij Jullie, arbeiders en boeren, nodig. Broeders boeren en arbeiders! Al meer dan drie jaar zijn jullie in een strijd gewikkeld met het kapitalisme en dankzij uw inspanningen,​ uw standvastigheid en energie hebben Jullie deze strijd bijna ten einde gebracht. De vijanden van de revolutie zijn uitgeput door uw slagen en Jullie, denkend aan de nakende overwinning,​ maakten je klaar om feest te vieren. Jullie geloofden dat uw onophoudelijke en vaak ongelijke strijd met de vijanden van de revolutie Jullie de kans zou geven het vrije sovjetsysteem,​ waar we allemaal naar streven, in praktijk te brengen. Maar Broeders, Jullie zien wie in uw plaats feest viert. De ongenode binnendringers vieren feest, de communistische beulen die snel over de door uw bloed, het bloed van uw zonen en broeders die de revolutionaire opstand maakten, schoongemaakte wegen binnenkwamen. Zij stalen de rijkdommen van het land. Niet Jullie, maar zij zijn de baas. Jullie, de boeren en arbeiders zijn voor hen slechts in naam een steun; zonder Jul- lie konden zij zich geen boeren- en arbeidersregering noemen, konden zij geen nationale moordenaars en beulen zijn, konden zij niet onwillekeurig,​ in naam van de superioriteit van de partij het volk tiranniseren,​ De naam van het volk geeft hen in dit alles het recht, En daarom hebben zij Jullie, arbeiders en boeren, nodig.
Regel 124: Regel 124:
  
  
-===== WIE ZIJN DE MAKHNOVISTEN EN WAAR STRIJDEN ZIJ VOOR? =====+===== Wie zijn de Makhnovisten en waar strijden zij voor? =====
  
 1. De Makhnovisten zijn boeren en arbeiders die zich al in 1918 verzet hebben tegen de heerschappij van de Duits-Hongaarse en Oostenrijkse autoriteiten en de regering van de bourgeois hetman in de Oekraïne. De Makhnovisten zijn die werkers die het strijdbanier verhieven tegen de Denikinisten en tegen elk type onderdrukking,​ geweld en leugen, waar zij ook vandaan kwam. De Makhnovisten zijn die werkers door wier arbeid de bourgeoisie in het algemeen, en nu de Sovjet-bourgeoisie in het bijzonder regeert en rijk, dik, en vet wordt. 1. De Makhnovisten zijn boeren en arbeiders die zich al in 1918 verzet hebben tegen de heerschappij van de Duits-Hongaarse en Oostenrijkse autoriteiten en de regering van de bourgeois hetman in de Oekraïne. De Makhnovisten zijn die werkers die het strijdbanier verhieven tegen de Denikinisten en tegen elk type onderdrukking,​ geweld en leugen, waar zij ook vandaan kwam. De Makhnovisten zijn die werkers door wier arbeid de bourgeoisie in het algemeen, en nu de Sovjet-bourgeoisie in het bijzonder regeert en rijk, dik, en vet wordt.
Regel 150: Regel 150:
  
  
-===== KAMERADEN IN HET RODE LEGER AAN HET FRONT EN IN DE RODE GARDES! =====+===== Kameraden in het Rode Leger aan het front en in de Rode Gardes! =====
  
 Het Oekraïense volk, dat onderdrukt wordt door uw commandanten en commissarissen,​ en soms zelfs door Jullie onder leiding van de Commandanten en Commissarissen,​ protesteert tegen die heerschappij:​ zij wachtte op Jullie als bevrijders van de werkende massa van het juk opgelegd door de beulsbende van Denikin; maar na uw komst in de Oekraïne werd het grommen, janken en jammeren van het lijdende volk luider en luider. Overal vonden executies plaats, werden boerenhutten en zelfs dorpen in brand gestoken, werd er geplunderd en geweld gepleegd. Het Oekraïense volk, dat onderdrukt wordt door uw commandanten en commissarissen,​ en soms zelfs door Jullie onder leiding van de Commandanten en Commissarissen,​ protesteert tegen die heerschappij:​ zij wachtte op Jullie als bevrijders van de werkende massa van het juk opgelegd door de beulsbende van Denikin; maar na uw komst in de Oekraïne werd het grommen, janken en jammeren van het lijdende volk luider en luider. Overal vonden executies plaats, werden boerenhutten en zelfs dorpen in brand gestoken, werd er geplunderd en geweld gepleegd.
Regel 180: Regel 180:
  
  
-===== WEG MET DE BROEDERMOORD! =====+===== Weg met de Broedermoord! =====
  
 Broeders in het Rode Leger! De stromannen van tsaar Nicolaas lieten jullie onwetend en bevalen jullie tot een broedermoord op de Japanners, en vervolgens op de Duitsers en vele andere volkeren, dit ten behoeve van hun eigen groeiende welvaart: uw lot was de dood aan het front en een complete ruïne thuis. Broeders in het Rode Leger! De stromannen van tsaar Nicolaas lieten jullie onwetend en bevalen jullie tot een broedermoord op de Japanners, en vervolgens op de Duitsers en vele andere volkeren, dit ten behoeve van hun eigen groeiende welvaart: uw lot was de dood aan het front en een complete ruïne thuis.
Regel 200: Regel 200:
  
  
-===== AAN ALLEN DIE MET DE PLOEG OF MET DE HAMER WERKEN ​=====+===== Aan allen die met de ploeg of met de hamer werken ​=====
  
 Broeders! Een nieuw en dodelijk gevaar nadert het werkende volk. Al de zwarte krachten in de Oekraïne die de bloedige Nicolaas dienden hebben zich verenigd met behulp van de Poolse landheren, de Franse instructeurs en de verraders van de beweging van Petljoera, om zo een alleenheerschappij over ons te vestigen, en om ons zo te belasten met landheren, kapitalisten,​ Zemstvo-leiders,​ politieagenten en andere beulen van de boeren en de arbeiders. Broeders! Een nieuw en dodelijk gevaar nadert het werkende volk. Al de zwarte krachten in de Oekraïne die de bloedige Nicolaas dienden hebben zich verenigd met behulp van de Poolse landheren, de Franse instructeurs en de verraders van de beweging van Petljoera, om zo een alleenheerschappij over ons te vestigen, en om ons zo te belasten met landheren, kapitalisten,​ Zemstvo-leiders,​ politieagenten en andere beulen van de boeren en de arbeiders.
Regel 233: Regel 233:
  
  
-===== AAN DE JONGEREN ​=====+===== Aan de jongeren ​=====
  
 Waarom, kameraden, zitten jullie thuis? Waarom hebben jullie je niet bij ons gevoegd? Waarom, kameraden, zitten jullie thuis? Waarom hebben jullie je niet bij ons gevoegd?
Regel 253: Regel 253:
  
  
-===== EEN WOORD VAN DE MAKHNOVISTEN AAN ALLE WERKENDE KOZAKKEN VAN DE DON EN DE KOEBAN ​=====+===== Een woord van de Makhnovisten aan alle werkende Kozakken van de Don en Koeban ​=====
  
 Kameraden Kozakken! Twee jaar lang leden jullie onder de onderdrukking van de tsaristische generaal Denikin. Twee jaar lang dwongen de rijke boeren en baronnen, uw dodelijke vijanden, jullie de belangen van de rijken, de belangen van de onderdrukkers van het werkende volk, te verdedigen. In die twee jaar werden jullie gedwongen toe te geven, en dankzij uw zweet en bloed verrijkten de rijken zich, feestten zij en leidden zij hun verdorven leven. In de streken van de Don en de Koeban vloeiden gedurende die twee lange jaren het bloed en de tranen van de gebruikers van de hamer en de ploeg. Toen stond bij Jullie, werkende kozakken, de revolutie stil. Kameraden Kozakken! Twee jaar lang leden jullie onder de onderdrukking van de tsaristische generaal Denikin. Twee jaar lang dwongen de rijke boeren en baronnen, uw dodelijke vijanden, jullie de belangen van de rijken, de belangen van de onderdrukkers van het werkende volk, te verdedigen. In die twee jaar werden jullie gedwongen toe te geven, en dankzij uw zweet en bloed verrijkten de rijken zich, feestten zij en leidden zij hun verdorven leven. In de streken van de Don en de Koeban vloeiden gedurende die twee lange jaren het bloed en de tranen van de gebruikers van de hamer en de ploeg. Toen stond bij Jullie, werkende kozakken, de revolutie stil.
Regel 292: Regel 292:
  
  
-===== KAMERADEN IN HET RODE LEGER! =====+===== Kameraden in het Rode Leger! =====
  
 Uw commandanten en commissarissen maken jullie bang en overtuigen jullie ervan dat wij, Makhnovisten,​ gevangen genomen Rode soldaten vermoorden. Uw commandanten en commissarissen maken jullie bang en overtuigen jullie ervan dat wij, Makhnovisten,​ gevangen genomen Rode soldaten vermoorden.
Regel 319: Regel 319:
  
  
-===== PAUZEERLEESDENK NA! =====+===== PauzeerLeesDenk na! =====
  
 Kameraad in het Rode Leger! Jij bent erdoor jouw commissarissen en commandanten op uitgestuurd om ons, opstandige Makhnovisten,​ gevangen te nemen. Jij volgt de orders op van jouw chefs, die je voorschrijven vreedzame dorpjes te vernietigen en onbekende mensen, die zij als vijand van het volk beschouwen, op te sporen, te arresteren en te doden. Zij vertellen je dat de Makhnovisten bandieten en contra-revolutionairen zijn. Kameraad in het Rode Leger! Jij bent erdoor jouw commissarissen en commandanten op uitgestuurd om ons, opstandige Makhnovisten,​ gevangen te nemen. Jij volgt de orders op van jouw chefs, die je voorschrijven vreedzame dorpjes te vernietigen en onbekende mensen, die zij als vijand van het volk beschouwen, op te sporen, te arresteren en te doden. Zij vertellen je dat de Makhnovisten bandieten en contra-revolutionairen zijn.
namespace/elf_vlugschriften_van_de_makhnovshchina.txt · Laatst gewijzigd: 17/01/20 23:00 door defiance