Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:lucy_parsons

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
namespace:lucy_parsons [26/03/20 18:21]
defiance
namespace:lucy_parsons [27/03/20 11:44]
defiance [Conflict met Emma Goldman]
Regel 56: Regel 56:
 Na haar dood werden door de politie haar persoonlijke geschriften en ongeveer 1500 boeken in beslag genomen. Het is onduidelijk was hiermee is gebeurd. De politie van Chicago had ooit gesteld dat Parsons "​gevaarlijker was dan 1000 relschoppers"​. Na haar dood werden door de politie haar persoonlijke geschriften en ongeveer 1500 boeken in beslag genomen. Het is onduidelijk was hiermee is gebeurd. De politie van Chicago had ooit gesteld dat Parsons "​gevaarlijker was dan 1000 relschoppers"​.
  
-===== Inhoudelijke conflicten ​met Emma Goldman =====+===== Conflict ​met Emma Goldman ===== 
 + 
 +Lucy Parsons en [[Emma Goldman]] representeerden twee verschillende opvattingen van het anarchisme. Dit resulteerde in een zowel een ideologisch als persoonlijk conflict tussen de twee. Carolyn Ashbaugh schreef in haar boek //Lucy Parsons: American Revolutionary//​ over de onenigheid:​ 
 + 
 +<​blockquote>"​Lucy Parsons feminisme, welke de onderdrukking van de vrouw onderzocht als een functie binnen het kapitalisme,​ was gebaseerd op arbeidersklasse-waardes. Emma Goldmans feminisme was veel abstracter van aard met vrijheid voor vrouwen in alle bereiken, ten alle tijden en overal; haar feminisme kwam los was diens oorsprong in de arbeidersklasse. Goldman representeerde het feminisme zoals dit in de anarchistische beweging van de late jaren 90 van de achttiende eeuw en daarna werd gepropageerd. De intellectuele anarchisten trokken Lucy Parsons opvattingen over de vrouwenkwestie in twijfel."​[9]</​blockquote>​ 
 + 
 +In //The Firebrand// schreef Parsons "Mr. [Oscar] Rotter, [een voorvechter van de vrije liefde], probeert de vreselijke troep van de '​Verscheidenheid'​ op te graven en deze te verbinden aan de prachtige opgebloeide arbeidersemancipatie tegen het loonsysteem en noemt hen één en dezelfde. Verscheidenheid in seksuele relaties en economische vrijheid hebben niets met elkaar gemeen."​[10] 
 + 
 +Parsons was vooral gericht op de bevrijding van de arbeidersklasse en veroordeelde Emma Goldman ervoor dat zij een "groot middenklasse-publiek toesprak."​ Goldman beschuldigde daarentegen Parsons ervan dat zij op het martelaarschap van haar man probeerde mee te liften.[11] Emma Goldman reageerde hierop: 
 + 
 +<​blockquote>​Het succes van de bijeenkomst werd helaas verstoord door Lucy Parsons wie, in plaats van de aanvallen van Comstock-wetten[12] en de arrestatie van anarchisten te veroordelen [...], een standpunt tegen de redacteur van //The Firebrand// [Henry] Addis innam omdat hij artikelen over vrije liefde had geaccepteerd. [...] Naast het feit dat het anarchisme niet alleen leert over de economische en politieke vrijheid, maar ook over sociale en het seksuele leven, heeft L. Parsons de minste reden om bezwaar aan te tekenen over de stukken over vrije liefde. [...] Ik sprak na Parsons en het was moeilijk voor mij om de onaangename sfeer die haar opmerkingen creëerde om te keren, maar het lukte mij toch om de sympathie en algemene materiële steun van de aanwezige mensen te krijgen [...][13]</​blockquote>​ 
 + 
 +Parsons reageerde hierop: "De lijn wordt scherp getrokken bij persoonlijkheid,​ en zoals we weten verlichtten deze niemand en doet oneindig veel meer schade dan goeds."​[14] In de biografie van Goldman schrijft ze nauwelijks over haar botsingen met Parsons en noemt Lucy en Albert Parsons kort als de aanwezigen bij een arbeiderscongres in Chicago. Verderop in haar boek maakt Goldman een rare racistische toespeling waarbij ze de stap van Albert Parsons van het socialisme naar het anarchisme toejuicht en hem looft voor zijn "​huwelijk met een jonge mulatto",​ een denigrerend of beledigende term voor mensen met een gemengde etnische achtergrond.[15]
  
  
Regel 73: Regel 85:
   * [7] Wobblies! pag. 14    * [7] Wobblies! pag. 14 
   * [8] In Gale Ahrens essay "Lucy Parsons: Mystery Revolutionist,​ More Dangerous Than A Thousand Rioters"​ wordt dit echter ter discussie gesteld. De auteur stelt dat wel dat de Communistische Partij een overlijdensbericht had geplaatst na Lucy Parsons'​ overlijden, maar dat er niet werd gesteld dat zij lid zou zijn geweest.   * [8] In Gale Ahrens essay "Lucy Parsons: Mystery Revolutionist,​ More Dangerous Than A Thousand Rioters"​ wordt dit echter ter discussie gesteld. De auteur stelt dat wel dat de Communistische Partij een overlijdensbericht had geplaatst na Lucy Parsons'​ overlijden, maar dat er niet werd gesteld dat zij lid zou zijn geweest.
 +  * [9] Carolyn Ashbaugh, //Lucy Parsons: American Revolutionary//,​ Charles H. Kerr Publishing 1976.
 +  * [10] Lucy Parsons, //On Variety'',​ The Firebrand, 27 september, 1896; Ook in Ashbaugh, pag. 204.
 +  * [11] Candace Falk, //Anarchy, Love, and Emma Goldman//, 1984, pag. 66.
 +  * [12] Comstock-wetten:​ een reeks conservatieve wetten welke in 1873 in de Verenigde Staten werden doorgevoerd ter "​Onderdrukking van de handel in, en de verspreiding van, obscene literatuur en artikelen voor immoreel gebruik."​
 +  * [13] Emma Goldman, Candace Falk (ed.), //Emma Goldman: A Documentary History of the American Years//, pag. 312-313; oorspronkelijke //Letters from A Tour//, Sturmvogel, 15 november, 1897.
  
 ===== Bron ===== ===== Bron =====
namespace/lucy_parsons.txt · Laatst gewijzigd: 27/03/20 11:46 door defiance