Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:religieus_anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:religieus_anarchisme [18/03/20 13:58]
defiance
namespace:religieus_anarchisme [30/03/20 09:39] (huidige)
defiance
Regel 22: Regel 22:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-**Religieus anarchisme** of **spiritueel anarchisme** legt een verbinding tussen een bepaalde ​religie ​en anarchistische grondbeginselen. Hoewel veel anarchisten sceptisch of zelfs vijandig tegenover religie staan, zijn er anarchisten die een relatie tussen hun religie en het anarchisme leggen. Zij belijden hun religie vaak op anarchistische grondslag en hanteren anarchistische principes als wederzijdse hulp, solidariteit,​ individuele vrijheid en gelijkwaardigheid.+**Religieus anarchisme** of **spiritueel anarchisme** legt een verbinding tussen een bepaalde ​religieuze ​en anarchistische grondbeginselen. Hoewel veel anarchisten sceptisch of zelfs vijandig tegenover religie staan, zijn er anarchisten die een relatie tussen hun religie en het anarchisme leggen. Zij belijden hun religie vaak op anarchistische grondslag en hanteren anarchistische principes als wederzijdse hulp, solidariteit,​ individuele vrijheid en gelijkwaardigheid.
  
-In de monotheïstische religies stellen ​religieus ​anarchisten over het algemeen dat alle mensen gelijk zijn geschapen onder God, en dat daarmee de overheersing van de ene mens over de ander een zonde is. In meer levensbeschouwelijke religies, zoals bijv. het boeddhisme, staat de persoonlijke bevrijding door een gebalanceerd en ethisch leven centraal. In door natuurreligies geïnspireerd anarchisme, staat meestal de relatie tussen de mens en de natuur (of de aarde) centraal. Soms wordt daarbij ook een verbinding gelegd met oude religies als van bijv. inheemse Noord- en Zuid-Amerikaanse stammen.+In de monotheïstische religies stellen ​religieuze ​anarchisten over het algemeen dat alle mensen gelijk zijn geschapen onder God, en dat daarmee de overheersing van de ene mens over de ander een zonde is. In meer levensbeschouwelijke religies, zoals bijv. het boeddhisme, staat de persoonlijke bevrijding door een gebalanceerd en ethisch leven centraal. In door natuurreligies geïnspireerd anarchisme, staat meestal de relatie tussen de mens en de natuur (of de aarde) centraal ​en wordt er een harmonie tussen beiden nagestreefd. Soms wordt daarbij ook een verbinding gelegd met religies als van bijv. inheemse Noord- en Zuid-Amerikaanse stammen.
  
-Internationaal gezien zijn er naast de grote religies natuurlijk ook tal van kleinere religies. Veel van de religiekriek die door anarchisten wordt geuit, richt zich tegen de centrale religieuze en autoritaire instituties die vanuit een aantal religies zijn ontstaan. Op verschillende plekken in de wereld zijn er mensen ​ die zichzelf als religieus of spiritueel omschrijven,​ maar er anarchistische ​gebruiken op nahouden ​als wederzijdse hulp en een gezonde relatie tussen mens en natuur. In een artikel uit 2017 stelt [[Tommy Ryan]] dat de oude religiekritieken uit de 19de en 20ste eeuw niet klakkeloos op alle vandaag bekende religies kunnen worden toegepast.[1]+Internationaal gezien zijn er naast de grote religies natuurlijk ook tal van kleinere religies. Veel van de religiekriek die door anarchisten wordt geuit, richt zich echter ​tegen de centrale religieuze en autoritaire instituties die vanuit een aantal religies zijn ontstaan. Op verschillende plekken in de wereld zijn er mensen die zichzelf als religieus of spiritueel omschrijven,​ maar er anarchistische ​ideeën ​als wederzijdse hulp en een gezonde relatie tussen mens en natuur ​op nahouden. In een artikel uit 2017 stelt [[Tommy Ryan]] dat de oude religiekritieken uit de 19de en 20ste eeuw niet klakkeloos op alle vandaag bekende religies kunnen worden toegepast.[1]
  
 ===== Verschillende religieus anarchistische stromingen ===== ===== Verschillende religieus anarchistische stromingen =====
Regel 121: Regel 121:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Hoewel veel Joodse anarchisten niet religieus waren of zelfs fel anti-religieus,​ waren er ook een aantal Joods-religieuze anarchisten en pro-anarchistische religieuze Joodse denkers die hedendaagse radicale ideeën combineerden met het traditionele Jodendom. Sommige seculiere antiautoritairen,​ als Abba Gordin en Erich Fromm zagen ook een bijzondere overeenkomst tussen het anarchisme en de vele Kabbalistische ideeën, in het bijzonder binnen de Chassidische interpretatie. Sommige Joodse mystische groepen baseerden zich op antiautoritaire principes, welke enigszins te vergelijken zijn met de christelijke //Quakers// en //​Duchoboren//​. De sterk religieuze filosoof Martin Buber refereerde regelmatig aan de Chassidische traditie.+Hoewel veel Joodse anarchisten ​helemaal ​niet religieus waren of zelfs fel anti-religieus,​ waren er ook een aantal Joods-religieuze anarchisten en pro-anarchistische religieuze Joodse denkers die hedendaagse radicale ideeën combineerden met het traditionele Jodendom. Sommige seculiere antiautoritairen,​ als Abba Gordin en Erich Fromm zagen ook een bijzondere overeenkomst tussen het anarchisme en de vele Kabbalistische ideeën, in het bijzonder binnen de Chassidische interpretatie. Sommige Joodse mystische groepen baseerden zich op antiautoritaire principes, welke enigszins te vergelijken zijn met de christelijke //Quakers// en //​Duchoboren//​. De sterk religieuze filosoof Martin Buber refereerde regelmatig aan de Chassidische traditie.
  
 De orthodoxe Kabbalistische rabbi Yehuda Ashlag geloofde in een religieuze versie van het [[anarcho-communisme|libertair communisme]] wat hij het '​altruïstisch communisme'​ gebaseerd op de principes van de Kabbalah. Ashlag was een ondersteuner van de Kibboets-beweging en predikte voor het opzetten van een netwerk van zelfbestuurde internationalistische communes welke uiteindelijk "het regime van bruut geweld verdringen, want 'elk persoon deed dat wat in zijn ogen goed was', omdat er niets mensonterenders en vernederenders voor een persoon dan onder de een regering van bruut geweld te leven."​[14] De orthodoxe Kabbalistische rabbi Yehuda Ashlag geloofde in een religieuze versie van het [[anarcho-communisme|libertair communisme]] wat hij het '​altruïstisch communisme'​ gebaseerd op de principes van de Kabbalah. Ashlag was een ondersteuner van de Kibboets-beweging en predikte voor het opzetten van een netwerk van zelfbestuurde internationalistische communes welke uiteindelijk "het regime van bruut geweld verdringen, want 'elk persoon deed dat wat in zijn ogen goed was', omdat er niets mensonterenders en vernederenders voor een persoon dan onder de een regering van bruut geweld te leven."​[14]
namespace/religieus_anarchisme.1584539880.txt.gz · Laatst gewijzigd: 18/03/20 13:58 door defiance