Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:victor_serge

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:victor_serge [04/04/19 14:52]
defiance [Biografie]
namespace:victor_serge [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 21: Regel 21:
 In 1921 verliet hij Rusland om als lid van de Commintern in Duitsland en Oostenrijk te werken, waar hij meehielp aan de revolutionaire voorbereidingen van 1923. Sinds dien maakte hij deel uit van de linkse oppositie in de Communistische Partij. In 1925 werd hij naar Rusland teruggeroepen,​ waar hij onvermoeid verder ijverde voor een arbeidersdemocratie en zich, min of meer bedekt, kantte tegen verbureaucratisering en dictatuur. In 1927 werd hij tegelijk met Trotski, Zinovjef e.a. uit de Communistische Partij gestoten, en in 1928 gevangen gezet. Hij kwam weliswaar weer vrij, doch sinds dien werd hij herhaaldelijk vervolgd, en als schrijver geboycot. In 1933 werd hij in het geheim verscheidene maanden gevangen gehouden en daarna zonder vorm van proces naar Orenburg gedeporteerd. Tijdens het Congres ter Verdediging der Cultuur, dat in 1935 te Parijs plaats vond, werd er een campagne op touw gezet om zijn invrijheidstelling te verkrijgen. Dank zij vooral het dapper optreden van de Parijse socialiste Madeleine Paz, werd er door de internationale publieke opinie zo'n druk op de Russische regering uitgeoefend,​ dat deze in april 1936 Serge vrijliet en hem, met zijn zieke vrouw en twee kinderen, uit Rusland verbande. Het sovjetburgergerecht werd hem en zijn familie zonder opgaat van redenen ontnomen, terwijl de censuur op al zijn papieren en twee voltooide manuscripten zonder vorm van proces beslag legde. In 1921 verliet hij Rusland om als lid van de Commintern in Duitsland en Oostenrijk te werken, waar hij meehielp aan de revolutionaire voorbereidingen van 1923. Sinds dien maakte hij deel uit van de linkse oppositie in de Communistische Partij. In 1925 werd hij naar Rusland teruggeroepen,​ waar hij onvermoeid verder ijverde voor een arbeidersdemocratie en zich, min of meer bedekt, kantte tegen verbureaucratisering en dictatuur. In 1927 werd hij tegelijk met Trotski, Zinovjef e.a. uit de Communistische Partij gestoten, en in 1928 gevangen gezet. Hij kwam weliswaar weer vrij, doch sinds dien werd hij herhaaldelijk vervolgd, en als schrijver geboycot. In 1933 werd hij in het geheim verscheidene maanden gevangen gehouden en daarna zonder vorm van proces naar Orenburg gedeporteerd. Tijdens het Congres ter Verdediging der Cultuur, dat in 1935 te Parijs plaats vond, werd er een campagne op touw gezet om zijn invrijheidstelling te verkrijgen. Dank zij vooral het dapper optreden van de Parijse socialiste Madeleine Paz, werd er door de internationale publieke opinie zo'n druk op de Russische regering uitgeoefend,​ dat deze in april 1936 Serge vrijliet en hem, met zijn zieke vrouw en twee kinderen, uit Rusland verbande. Het sovjetburgergerecht werd hem en zijn familie zonder opgaat van redenen ontnomen, terwijl de censuur op al zijn papieren en twee voltooide manuscripten zonder vorm van proces beslag legde.
  
-Over zijn bevindingen in Rusland heeft Serge meermalen uitvoerig geschreven. In 1937 publiceerde hij in een speciaal aan het anarchisme gewijd nummer van //Le Crapouillot//​ zijn oordeel over het vrije socialisme. Zijn eindconclusie was dat de anarchistische idee, d.i. het beginsel der zelforganisatie,​ rusteloos in de massa gepropageerd moet worden, doch dat de libertaireleer op praktisch gebied veel herziening behoeft, zonder dat hierbij evenwel het dynamisch beginsel van het anarchisme, het inspirerend deelnemen aan alle revolutionaire worstelingen,​ aangetast mag worden. Deze opvatting is geheel in overeenstemming met de uitspraak van Marx, dat aan een revolutie in de maatschappij een revolutie in de hoofden moet voorafgaan. De historisch-materialistische methode ter ontleding en samenvatting der geschiedenis en de technische en organisatorische kwaliteiten van het marxisme hebben als inspirerende aanvulling het anarchisme nodig, terwijl dit laatste vooral in technisch, wetenschappelijk en organisatorisch opzicht van het marxisme kan leren. Zo komt Serge in zijn beschouwingen omtrent het vrije socialisme tot de conclusie, dat het marxisme het anarchisme en het anarchisme het marxisme moet aanvullen, terwijl de laatste tijd het vraagstuk van "doel en middelen"​ steeds meer zijn aandacht bezig houdt.+==== Victor Serges denken en geschriften ==== 
 + 
 +Over zijn bevindingen in Rusland heeft Serge meermalen uitvoerig geschreven. In 1937 publiceerde hij in een speciaal aan het anarchisme gewijd nummer van //Le Crapouillot//​ zijn oordeel over het vrije socialisme. Zijn eindconclusie was dat de anarchistische idee, d.i. het beginsel der zelforganisatie,​ rusteloos in de massa gepropageerd moet worden, doch dat de libertaire leer op praktisch gebied veel herziening behoeft, zonder dat hierbij evenwel het dynamisch beginsel van het anarchisme, het inspirerend deelnemen aan alle revolutionaire worstelingen,​ aangetast mag worden. Deze opvatting is geheel in overeenstemming met de uitspraak van Marx, dat aan een revolutie in de maatschappij een revolutie in de hoofden moet voorafgaan. De historisch-materialistische methode ter ontleding en samenvatting der geschiedenis en de technische en organisatorische kwaliteiten van het marxisme hebben als inspirerende aanvulling het anarchisme nodig, terwijl dit laatste vooral in technisch, wetenschappelijk en organisatorisch opzicht van het marxisme kan leren. Zo komt Serge in zijn beschouwingen omtrent het vrije socialisme tot de conclusie, dat het marxisme het anarchisme en het anarchisme het marxisme moet aanvullen, terwijl de laatste tijd het vraagstuk van "doel en middelen"​ steeds meer zijn aandacht bezig houdt.
  
 Eenmaal terug in het Westen werd Serge tot een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de linkse avant garde. Vanuit Parijs trad Serge ook snel weer in contact met Trotski en reisde deze in 1941 achterna naar Mexico-Stad. Hij werd ook in het buitenland voortdurend lastiggevallen door de Russische geheime dienst (hij werd zelfs meerdere malen het doelwit van moordaanslagen). Geruchten dat zijn dood in 1947 het gevolg was van vergiftiging zijn nooit helemaal ontzenuwd. Eenmaal terug in het Westen werd Serge tot een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de linkse avant garde. Vanuit Parijs trad Serge ook snel weer in contact met Trotski en reisde deze in 1941 achterna naar Mexico-Stad. Hij werd ook in het buitenland voortdurend lastiggevallen door de Russische geheime dienst (hij werd zelfs meerdere malen het doelwit van moordaanslagen). Geruchten dat zijn dood in 1947 het gevolg was van vergiftiging zijn nooit helemaal ontzenuwd.
  
-Viktor Serge vertaalde verschillende werken van Lenin, Trotski en Zinovjef ​in het Frans, voorts de bekende roman "Cement" ​van Gladkof en de  "​Herinneringen” van Vera Figner. ​Hij schreef o.a. "Geschiedenis van het Eerste Jaar der Revolutie""Litteratuur en Revolutie"De Klassenstrijd in de Chinese Revolutie'"Achter de Schermen van de Geheime Politie (de Ochrana)""Gevangen""De Opkomst van onze Kracht", "De veroverde Stad". +Viktor Serge vertaalde verschillende werken van Lenin, Trotski en Zinovjef ​naar het Frans, voorts de bekende roman //Cement// van Gladkof en de //Herinneringen// van Vera Figner. ​Tevens ​schreef ​hij zelf o.a. //Geschiedenis van het Eerste Jaar der Revolutie////Litteratuur en Revolutie////De Klassenstrijd in de Chinese Revolutie////Achter de Schermen van de Geheime Politie (de Ochrana)////Gevangen////De Opkomst van onze Kracht// en //De veroverde Stad//.
-Zijn opstel over het anarchisme verscheen in de loop van 1938 onder de titel "​Anarchisme en Marxisme"​ in "​Bevrijding."+
  
 ===== Teksten ===== ===== Teksten =====
namespace/victor_serge.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)