Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


home

Tip: Zoek rechtsboven op term of woord

Uitgelicht

Onafhankelijke Verbond van Bedrijfsorganisaties

Het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) was een syndicalistische organisatie welke in 1948 opgericht werd als afsplitsing van de Eenheidsvakcentrale (EVC), die in 1944 werd opgericht.

De EVC was bedoeld als revolutionaire vakbond waarin de vooroorlogse aanhangers van het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS) en het anarcho-syndicalistische Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), samen gingen met arbeiders die geen vrede meer hadden met de bestaande sociaal-democratisch georiënteerde Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Na de oorlog bleek al spoedig dat het kader van de bond in handen geraakte van aanhangers van de Communistische Partij Nederland, een herhaling van de geschiedenis, omdat vóór de oorlog rond 1920 het NAS in handen kwam van de Komintern.

Na de Tweede Wereldoorlog had het NAS veeleer banden met de Vierde Internationale door de vriendschapsbanden die er tussen de voorman Henk Sneevliet en Leon Trotski bestonden. Daarnaast zal hij met een groep radensocialisten in het verzet, waardoor hij ook het respect verwierf van antiautoritair links. Het NSV zag de EVC als een spontaan gevormde revolutionaire klasse met kansen voor de anarchie en verleende ook om die reden steun. Zo oriënteerde de OVB zich na de afscheiding van de stalinistische EVC op de traditie van Trotski's permanente revolutie tegen de bureaucratie en de anarchistische visie van een revolutie van onderop en werd het de decentrale organisatie met initiatieven van onderop, zoals we die van het NAS uit zijn beginperiode kennen.

De syndicalistische principes van het OVB werden in de brochure “Het werk van de arbeiders zelf” samengevat.

→ Lees verder...

10/03/20 07:42 · defiance

Welkom op anarchisme.nl

Dit is een portaal om meer te weten te komen over de ideeën van het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten.

Op deze website vind je de basisbeginselen van het anarchisme, teksten, biografieën en de geschiedenis van de anarchistische beweging. Daarnaast vind je hier een lijst van actieve organisaties, vind je hier nieuwsbronnen en nog veel meer.

Bekijk ook onze digitale bibliotheek op Internet Archive, waar veel scans van historische uitgaven te raadplegen zijn!

Recent toegevoegd:

  • Ter ere van Dhjana Samshuijzen, die begin januari 1 jaar is overleden, hebben we voor haar een speciale sectie ingericht waar we enkele van haar werken hebben verzameld.

Inleiding op anarchisme

“Anarchisme - de organisatie van een gelijkwaardige samenleving door middel van samenwerking, zelfbestuur en de afschaffing van elke vorm van onderdrukking.”

Naast de basisbeginselen van het anarchisme van deze site, zijn er op deze website nog veel meer inleidende teksten en brochures te vinden van klassieke en moderne denkers.

Brochures

Anarchisme.nl heeft twee brochurereeksen opgesteld als PDF welke gratis te downloaden zijn. De meeste brochures zijn tegen een klein bedrag ook gedrukt verkrijgbaar, o.a. via boekwinkel 't Fort van Sjakoo.

De 'Klassiekers Reeks' bestaat uit klassieke teksten van belangrijke denkers en activisten over de ideeën van het anarchisme. Deze teksten hebben de tand des tijds doorstaan en zijn nog altijd van waarde om de wereld van vandaag te begrijpen. In deze reeks o.a. teksten van Peter Kropotkin, Murray Bookchin en Peggy Kornegger.

De reeks 'Anarchisme en organisatie' brengt verschillende discussies over anarchisme en organisatie samen. De eerste twee brochures uit deze reeks gaan over de organisatietheorie Especifismo en het Organisatorisch Platform. Volgen zullen nog een discussie over het eerder genoemde Organisatorisch Platform en de anarchistische synthese.

home.txt · Laatst gewijzigd: 16/06/21 10:27 door defiance