Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:abdullah_oecalan

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:abdullah_oecalan [29/07/20 07:36]
defiance [Turks-Koerdische conflict]
namespace:abdullah_oecalan [29/07/20 07:48]
defiance [Kritiek]
Regel 47: Regel 47:
 ==== Politiek-ideologische verschuiving ==== ==== Politiek-ideologische verschuiving ====
  
-Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het '​werkelijke socialisme'​ in 1989 en 1991 hebben veel socialistische en communistische organisaties ​kritisch naar zichzelf en hun theorieën ​gekeken. Dit gold ook voor de PKK, hoewel ​slechts in beperkte mate. De organisatie ​veranderde ​initieel weinig aan diens voorstelling.+Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het '​werkelijke socialisme'​ in 1989 en 1991 hebben veel socialistische en communistische organisaties hun theorieën ​kritisch evalueren. Dit gold ook voor de PKK, hoewel ​de organisatie initieel weinig aan diens voorstellingen veranderde.
  
-Het was pas op het moment dat Öcalan ​gevangengenomen ​werd, dat hier werkelijk verandering in kwam. In de teksten voor zijn verdediging en de gesprekken met zijn advocaten - die hij slechts 2 uur en later 1 uur per week kon zien - droeg hij kleine stukken tekst over die samen twee belangrijke werken vormden ​die zijn nieuwe voorstellingen naar buiten ​brachten.[4] Toen de Turkse staat lucht kreeg van wat gaande was, werden de bezoeken gedwarsboomd. Advocaten mochten steeds minder voorbij komen en er werden allerhande beperkingen opgelegd, zoals het verbod zaken over te dragen of zelfs aantekeningen van de gesprekken te maken. In 2011 werd bezoek van zijn advocaten helemaal onderbonden en vanaf 2014 ook dat van familieleden.[5]+Het was pas op het moment dat Abdullah ​Öcalan werd gevangengenomen, dat hier werkelijk verandering in kwam. In de teksten voor zijn verdediging en de gesprekken met zijn advocaten - die hij slechts 2 uur en later 1 uur per week kon zien - droeg hij kleine stukken tekst over die samen twee belangrijke werken vormden ​waarin hij zijn nieuwe voorstellingen naar buiten ​bracht.[4] Toen de Turkse staat lucht kreeg van wat gaande was, werden de bezoeken gedwarsboomd. Advocaten mochten steeds minder voorbij komen en er werden allerhande beperkingen opgelegd, zoals een verbod ​om zaken over te dragen of zelfs aantekeningen van de gesprekken te maken. In 2011 werd bezoek van zijn advocaten helemaal onderbonden en vanaf 2014 ook dat van familieleden.[5]
  
-In Öcalans nieuwe ideologische werken laat hij zich o.a. inspireren door de ideeën van [[Murray Bookchin]], met wie hij ook enige tijd contact had. Door de gezondheidssituatie van Bookchin kwam het echter nooit tot een ontmoeting. Er wordt soms gesteld dat Öcalans ideeën zich baseren op de ideeën van Bookchin, dit is echter een overstatement. Öcalan heeft een geheel eigen ideologie ontwikkeld ​welke aan veel verschillende denkers inspiratie ontleent en diep geworteld is in de Koerdische cultuurgeschiedenis. Met de ideologische verschuiving heeft Öcalan ​afstand genomen van het idee van de oprichting van een Koerdische staat, omdat hij stelt dat de staat een instrument van kolonisatie en overheersing is. Daarmee heeft hij de focus verschoven van het nastreven van een Koerdische staat, naar het opbouwen van een samenleving met democratische structuren die zich buiten de staat bevinden.[6] Eveneens stelt hij dat de overheersing van de ene mens over de andere begon met de overheersing - of zoals hij stelt, de kolonisatie - van de vrouw. Hierom moet voor de bevrijding van de mens allereerst een begin worden gemaakt met de bevrijding van de vrouw.[7]+In Öcalans nieuwe ideologische werken laat hij zich o.a. inspireren door de ideeën van [[Murray Bookchin]], met wie hij ook enige tijd contact had. Door de gezondheidssituatie van Bookchin kwam het echter nooit tot een ontmoeting. Er wordt soms gesteld dat Öcalans ideeën zich baseren op de ideeën van Bookchin, dit is echter een overstatement. Öcalan heeft een geheel eigen ideologie ontwikkeld ​die aan veel verschillende denkers inspiratie ontleent en diep geworteld is in de Koerdische cultuurgeschiedenis. Met de ideologische verschuiving heeft Öcalan de focus verschoven van het nastreven van een Koerdische staat, naar het opbouwen van een samenleving met democratische structuren die zich buiten de staat bevinden.[6] Eveneens stelt hij dat de overheersing van de ene mens over de andere begon met de overheersing - of zoals hij stelt, de kolonisatie - van de vrouw. Hierom moet voor de bevrijding van de mens allereerst een begin worden gemaakt met de bevrijding van de vrouw.[7]
  
-De paradigmawissel maakte dat ook anarchisten zich weer begonnen te herkennen in de ideeën van de Koerdische bevrijdingsbeweging. De voorstelling van een stateloze op raden gebaseerde beweging waar vrouwenbevrijding en ecologie een belangrijke rol spelen, komt sterk overeen met de voorstelling van veel anarchisten.+Deze paradigmawissel maakte dat ook anarchisten zich begonnen te herkennen in de ideeën van de Koerdische bevrijdingsbeweging, zeker toen deze in Noord-Syrië meer in de publieke belangstelling kwamen te staan. De voorstelling van een stateloze op raden gebaseerde beweging waar vrouwenbevrijding en ecologie een belangrijke rol spelen, komt sterk overeen met de voorstelling van veel anarchisten.
  
 ===== Kritiek ===== ===== Kritiek =====
  
-Anarchisten ​zijn kritisch sterke ​over hiërarchische posities vanwaaruit mensen onevenredig veel macht kunnen uitoefenen of een bepaalde onaantastbaarheid genieten - zeker als deze positie ook nog eens op niet-democratische wijze tot stand is gekomen. Er zijn in revolutionaire bewegingen ​altijd ​mensen die tot de verbeelding spreken en een morele leiderschapspositie toebedeeld krijgen, voor Öcalan geldt dit deels ook. Zijn bijnaam "Serok Apo", wat in het Koerdisch "​leider Apo" betekend getuigt hier van. Omdat hij al echter al zo lang in de gevangenis zit betreft dit echter eerder een symbolisch leiderschap;​ hij vult een lege troon met een geïdealiseerde persoonlijkheid ​in plaats van een werkelijke persoon. Men weet momenteel namelijk nauwelijks hoe het met hem gaat, en vanuit zijn positie een beweging aansturen ​waar hij al zo lang niet meer mee in contact staat is ook niet werkelijk mogelijk ​en zou strategisch fataal zijn. +Anarchisten ​staan echter ​kritisch ​tegenover ​sterke hiërarchische posities vanwaaruit mensen onevenredig veel macht kunnen uitoefenen of een bepaalde onaantastbaarheid genieten - zeker als deze positie ook nog eens op niet-democratische wijze tot stand is gekomen. Er zijn binnen elke revolutionaire bewegingen mensen die tot de verbeelding spreken en een morele leiderschapspositie toebedeeld krijgen, voor Öcalan geldt dit deels ook. Zijn bijnaam "Serok Apo", wat in het Koerdisch "​leider Apo" betekendgetuigt hier van. Omdat hij echter al zo lang in volledige isolatie ​in de gevangenis zitbetreft dit tegenwoordig ​echter eerder een symbolisch leiderschap;​ hij vult een lege troon met een geïdealiseerde persoonlijkheid. Men weet momenteel namelijk nauwelijks hoe het met hem gaat, en vanuit zijn positie een beweging aansturen ​waarmee ​hij al zo lang niet meer direct ​in contact staat is ook niet werkelijk mogelijk, dat zou strategisch ​zelfs fataal zijn. 
  
 Dan komt daar ook nog de culturele factor daarbij. Door de generatie-lange repressie en vervolging van het Koerdische volk heerst er een sterke martellarencultuur in de Koerdische bevrijdingsbeweging. Ook deze draagt bij aan de symbolische rol die Öcalan vervult. Hij is in feite een nog levende martelaar die zijn leven toewijdt en offert voor de bevrijding van de Koerden. ​ Dan komt daar ook nog de culturele factor daarbij. Door de generatie-lange repressie en vervolging van het Koerdische volk heerst er een sterke martellarencultuur in de Koerdische bevrijdingsbeweging. Ook deze draagt bij aan de symbolische rol die Öcalan vervult. Hij is in feite een nog levende martelaar die zijn leven toewijdt en offert voor de bevrijding van de Koerden. ​
  
-In de tijd dat Öcalan nog wel directe leiding gaf aan de PKK en de partij nog een Maoïstisch-Stalinistische politieke ideologie aanhing, gold er een zeer strenge partijdiscipline. Dit deels natuurlijk ​vanwege de guerrilla-activiteiten,​ maar ook ideologisch gezien was er weinig ruimte voor afwijking. Er zijn geruchten over de moord op politieke tegenstanders binnen de organisatie zelf. Daarnaast was er in de jaren 90 ook sprake van een reeks gerichte aanvallen op burgerdoelen,​ waarbij de aanslag op een bus in Tatvan (1992), een school in Siirt (1993) en een woongebied in Hamzali, Dyabarkir (1995) de meest stuitenden zijn.[8]+In de tijd dat Öcalan nog wel directe leiding gaf aan de PKK en de partij nog een Maoïstisch-Stalinistische politieke ideologie aanhing, gold er een zeer strenge partijdiscipline. Dit was deels vanwege de guerrilla-activiteiten,​ maar ook ideologisch gezien was er weinig ruimte voor afwijking. Er zijn geruchten over de moord op politieke tegenstanders binnen de organisatie zelf. Daarnaast was er in de jaren 90 ook sprake van een reeks gerichte aanvallen op burgerdoelen,​ waarbij de aanslag op een bus in Tatvan (1992), een school in Siirt (1993) en een woongebied in Hamzali, Dyabarkir (1995) de meest stuitenden zijn.[8]
  
-Hoewel er sprake is van een paradigmawissel binnen de Koerdische beweging, men niet vergeten ​mag dat er van beide zijden oorlogsmisdaden begaan worden en het een asymmetrische oorlog betreft, is het natuurlijk ook de vraag hoe men omgaat met gebeurtenissen uit het verleden en daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Tot op heden lijkt dit echter een onbespreekbaar ​thema.+Hoewel er sprake is van een paradigmawissel binnen de Koerdische beweging, ​mag men niet vergeten dat er van beide zijden oorlogsmisdaden begaan worden en het een asymmetrische oorlog betreft, is het natuurlijk ook de vraag hoe men omgaat met gebeurtenissen uit het verleden en daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Tot op heden lijkt dit echter een moeilijk bespreekbaar ​thema.
  
 ===== Bibliografie ===== ===== Bibliografie =====
namespace/abdullah_oecalan.txt · Laatst gewijzigd: 29/07/20 07:48 door defiance