Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarcha-feminisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:anarcha-feminisme [10/02/20 12:28]
defiance
namespace:anarcha-feminisme [29/06/20 15:58] (huidige)
defiance [Verder lezen]
Regel 2: Regel 2:
  
 <WRAP right box 30%> <WRAP right box 30%>
-{{:​namespace:​anarcha_ster.png|}}+{{:​namespace:​zwart-paarse_ster.png|}}
  
-**Focus**+**Stromingen**
  
-[[anarcha-feminisme]], [[eco-anarchisme]], [[religieus ​anarchisme]]+[[anarcho-communisme]], [[anarcho-collectivisme]],​ [[mutualisme]],​ [[individualisme]], [[namespace:anarchisme ​zonder adjectieven]]
  
 ---- ----
  
-**Stromingen**+**Strategieën**
  
-[[anarcho-communisme]], [[anarcho-collectivisme]], [[mutualisme]], [[individualisme]] +[[anarcho-syndicalisme]], [[insurrectionalisme]], [[anarcho-pacifisme]],  [[propaganda van de daad]]  
  
 ---- ----
  
-**Strategieën**+**Focus**
  
-[[anarcho-syndicalisme]], [[synthése-anarchisme]],​ [[insurrectionalisme]],​ [[anarcho-pascifisme]] +[[anarcha-feminisme]], [[eco-anarchisme]],​ [[religieus anarchisme]]
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Waarom ​Anarcha ​+ Feminisme? =====+**Anarcha-feminisme**,​ soms ook bekend als **anarchistisch feminisme** of **anarcho-feminisme**,​ is een combinatie van anarchisme met feminisme. Anarcha-feminisme kan gezien worden een feministische //nadruk// binnen het anarchisme, en andersom een revolutionaire en egalitaire toevoeging aan het feminisme; bij het anarchisme om duidelijk te maken dat ook voor de anarchistische beweging geslachtsongelijkheid nog altijd een belangrijk thema is; bij het feminisme om duidelijk te maken dat het uiteindelijke doel niet is om //binnen// het kapitalisme een 100% geslachtsgelijkheid na te streven, maar dat ook de economische ongelijkheid en het racisme dat het kapitalisme voor vrouwen voortbrengt,​ moet worden vervangen door een egalitair en bevrijdend systeem. In essentie ziet de filosofie het anarchisme als een noodzakelijk component van feminisme en visa versa.
  
-Anarcha-feminisme kan eenvoudigweg omschreven worden als anarchistisch feminisme of feministisch anarchisme. Waarom die combinatie: anarchisme ​feminisme? Waarom is alleen anarchisme voor zelfverklaarde anarcha-feministes[1] niet genoeg? En waarom voldoet de term feminisme voor hen ook niet altijd? Dat zullen we dadelijk bekijken.+===== Waarom '​anarcha'​ plus '​feminisme'?​ ===== 
 + 
 +Anarcha-feminisme kan eenvoudigweg omschreven worden als anarchistisch feminisme of feministisch anarchisme. Waarom die combinatie: anarchisme ​plus feminisme? Waarom is alleen anarchisme voor zelfverklaarde anarcha-feministes[1] niet genoeg? En waarom voldoet de term feminisme voor hen ook niet altijd? Dat zullen we dadelijk bekijken.
  
 Zelf kwam ik eerst in contact met feminisme en later pas met anarchisme. Wat feminisme betekende was vanaf het begin al duidelijk voor me. Ik heb er nooit vooroordelen over gehad of negatieve connotaties aan verbonden. Natuurlijk is mijn kennis en affiniteit met feminisme ondertussen wel gegroeid, maar het is voor mij altijd heel logisch geweest om mezelf feministe te noemen en het feminisme als iets positiefs te zien. Bij anarchisme lag dat anders. Ik ging er van uit dat anarchisme en anarchie gelijk stond aan chaos en destructie. En daar zag ik niet echt het nut van in. Het was dan ook een beetje verwarrend toen ik zelfverklaarde anarchistes heel leuke projecten zag opstarten zoals volkskeukens,​ weggeefwinkels,​ DIY festivals en acties voor een betere wereld. Waarom noemden zij zich anarchist? In de geschiedenisles had ik immers heel andere verhalen gehoord over anarchie dan wat ik om me heen zag. Ik moest mijn ideeën over anarchisme dus heel wat bijschaven en begon me er steeds meer in te vinden. Zelf kwam ik eerst in contact met feminisme en later pas met anarchisme. Wat feminisme betekende was vanaf het begin al duidelijk voor me. Ik heb er nooit vooroordelen over gehad of negatieve connotaties aan verbonden. Natuurlijk is mijn kennis en affiniteit met feminisme ondertussen wel gegroeid, maar het is voor mij altijd heel logisch geweest om mezelf feministe te noemen en het feminisme als iets positiefs te zien. Bij anarchisme lag dat anders. Ik ging er van uit dat anarchisme en anarchie gelijk stond aan chaos en destructie. En daar zag ik niet echt het nut van in. Het was dan ook een beetje verwarrend toen ik zelfverklaarde anarchistes heel leuke projecten zag opstarten zoals volkskeukens,​ weggeefwinkels,​ DIY festivals en acties voor een betere wereld. Waarom noemden zij zich anarchist? In de geschiedenisles had ik immers heel andere verhalen gehoord over anarchie dan wat ik om me heen zag. Ik moest mijn ideeën over anarchisme dus heel wat bijschaven en begon me er steeds meer in te vinden.
Regel 37: Regel 39:
 De principes, ideeën en praktijken van anarchisme en feminisme vertonen heel wat gelijkenissen. Ze hebben mekaar ook beïnvloed doorheen de geschiedenis en nog steeds kunnen beide stromingen van elkaar leren. In het volgende stuk ga ik verder ingaan op die gelijkenissen. De principes, ideeën en praktijken van anarchisme en feminisme vertonen heel wat gelijkenissen. Ze hebben mekaar ook beïnvloed doorheen de geschiedenis en nog steeds kunnen beide stromingen van elkaar leren. In het volgende stuk ga ik verder ingaan op die gelijkenissen.
  
-===== Anarcha ​Femi? =====+===== Anarcha ​is Femi? =====
  
 Het is opvallend dat in veel teksten uit de tweede feministische golf (jaren 1960 tot 1980) wordt opgemerkt hoe anarchistisch de feministische beweging eigenlijk is. Anarchistische vrouwen die actief waren tijdens de tweede golf wezen op het feit dat de collectieven,​ actiegroepen en conscious-raising groups van de toenmalige //women’s liberation movement// kenmerken hadden die als anarchistisch beschouwd kunnen worden. Het is opvallend dat in veel teksten uit de tweede feministische golf (jaren 1960 tot 1980) wordt opgemerkt hoe anarchistisch de feministische beweging eigenlijk is. Anarchistische vrouwen die actief waren tijdens de tweede golf wezen op het feit dat de collectieven,​ actiegroepen en conscious-raising groups van de toenmalige //women’s liberation movement// kenmerken hadden die als anarchistisch beschouwd kunnen worden.
Regel 49: Regel 51:
 De anarcha-feministe schrijfster [[Peggy Kornegger]] argumenteerde dat De anarcha-feministe schrijfster [[Peggy Kornegger]] argumenteerde dat
  
-<​blockquote>​The current women’s movement ​[of the 70sand a radical feminist analysis of society have contributed much to libertarian thoughtIn fact, it is my contention that feminists have been unconscious anarchists ​in both theory and practice for years. <​cite>​Kornegger,​ 2002: 26</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​De huidige vrouwenbeweging ​[van de jaren 70en een radicale feministische analyse van de samenleving hebben veel bijgedragen aan de libertaire theorieHet is naar mijn overtuiging zelfs zo dat feministen ​in zowel theorie als praktijk al jaren onbewust anarchisten zijn.<​cite>​Kornegger,​ 2002: 26</​cite></​blockquote>​
  
 Ze merkt op dat de organisatiemethodes van feministes gelijkenissen vertoonden met die van anarchistes:​ Ze merkt op dat de organisatiemethodes van feministes gelijkenissen vertoonden met die van anarchistes:​
  
-<​blockquote>​The structure of women’s groups bore a striking resemblance to that of the anarchist affinity groups within ​anarcho-syndicalist unions ​in SpainFrance, and many other countriesYet, we had not called ourselves anarchists and consciously organised around anarchist principles. <​cite>​Kornegger,​ 2002: 26-27</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​De structuur van de vrouwengroep toont een ongelofelijke gelijkenis met die van de anarchistische affiniteitsgroepen in de anarcho-syndicalistische vakbonden ​in SpanjeFrankrijk en veel andere landenToch noemde wij onszelf geen anarchisten of organiseerden wij ons bewust volgens anarchistische principes.<​cite>​Kornegger,​ 2002: 26-27</​cite></​blockquote>​
  
 Ook een andere anarcha-feministe,​ Elaine Reeder, kan zich daarin vinden: “It has been said that women often practice Anarchism and do no know it, while some men call themselves Anarchists and do not practice it.” (Reeder geciteerd in Kurin, 2004: 260) Haar kritiek, die ook door andere anarcha-feministes geuit wordt, dat mannelijke anarchisten hun principes niet altijd in de praktijk brengen, daar zal ik in het derde deel meer uitleg over geven. Ook een andere anarcha-feministe,​ Elaine Reeder, kan zich daarin vinden: “It has been said that women often practice Anarchism and do no know it, while some men call themselves Anarchists and do not practice it.” (Reeder geciteerd in Kurin, 2004: 260) Haar kritiek, die ook door andere anarcha-feministes geuit wordt, dat mannelijke anarchisten hun principes niet altijd in de praktijk brengen, daar zal ik in het derde deel meer uitleg over geven.
Regel 59: Regel 61:
 Voor veel anarchistische feministes zou anarchisme feminisme moeten insluiten en heeft feminisme erg anarchistische eigenschappen. Beide stromingen overlappen elkaar voor een groot deel op ideologisch vlak. Maar als anarchisme en feminisme dan toch zoveel gelijkenissen vertonen, waarom dan niet gewoon “anarchisme” of “feminisme”?​ Kan de een zonder de ander? Voor veel anarchistische feministes zou anarchisme feminisme moeten insluiten en heeft feminisme erg anarchistische eigenschappen. Beide stromingen overlappen elkaar voor een groot deel op ideologisch vlak. Maar als anarchisme en feminisme dan toch zoveel gelijkenissen vertonen, waarom dan niet gewoon “anarchisme” of “feminisme”?​ Kan de een zonder de ander?
  
-===== Femi zonder ​Anarcha? =====+===== 'Femi' ​zonder ​'​anarcha'​? =====
  
-<​blockquote>​All feminists work in some way toward the reduction or elimination ​of male dominationor patriarchy. However, some feminists argue that the solutions ​of liberal feminism are not enoughThese include anarchist feministswho lend support to liberal feminist initiatives but in their own actions initiate a bottom-up ​or grass-roots ​approach. <​cite>​Iannello,​ 1993: 291</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​Alle feministes werken op een bepaalde manier voor het terugdringen ​of de eliminatie van de mannelijke overheersing, of het patriarchaatSommige feministes stellen echter dat de oplossingen die het liberale feminisme voorstellen niet genoeg zijn. Hieronder ook anarcha-feministesdie soms ondersteuning bieden aan liberale feministische initiatieven maar in hun acties een bottom-up ​of grass-roots-aanpak hebben.<​cite>​Iannello,​ 1993: 291</​cite></​blockquote>​
  
 Vanaf de jaren 1980, na de tweede golf, begint de feministische beweging zich te professionaliseren. Organisaties worden bureaucratischer en top-down gestructureerd. Het is niet meer de brede basis van vrouwen en andere gelijkgestemden die op straat komt, maar een relatief kleine groep “professionele feministes” die ijveren voor de rechten van vrouwen binnen de bestaande maatschappelijke structuren. Toch is deze tendens niet volledig; ook grassroots organisaties en collectieven blijven bestaan. Tussen deze autonome basisgroepen zitten ook anarcha-feministes. Zij hechten veel belang aan het zich niet-hiërarchisch organiseren en aan DIY-activisme. Hun ideeën zijn vaak veel vergaander en radicaler dan de eisen die door gelijke kanseninstituten geformuleerd worden en hun actiemethodes eveneens. Vanaf de jaren 1980, na de tweede golf, begint de feministische beweging zich te professionaliseren. Organisaties worden bureaucratischer en top-down gestructureerd. Het is niet meer de brede basis van vrouwen en andere gelijkgestemden die op straat komt, maar een relatief kleine groep “professionele feministes” die ijveren voor de rechten van vrouwen binnen de bestaande maatschappelijke structuren. Toch is deze tendens niet volledig; ook grassroots organisaties en collectieven blijven bestaan. Tussen deze autonome basisgroepen zitten ook anarcha-feministes. Zij hechten veel belang aan het zich niet-hiërarchisch organiseren en aan DIY-activisme. Hun ideeën zijn vaak veel vergaander en radicaler dan de eisen die door gelijke kanseninstituten geformuleerd worden en hun actiemethodes eveneens.
Regel 67: Regel 69:
 Anarcha-feministes vinden de “anarcha” onmisbaar omdat ze duidelijk ijveren voor een radicaal, antiautoritair en links feminisme. Ze zijn het oneens met andere feministes die meer vrouwen aan de top in kapitalistische bedrijven of vrouwelijke ministers willen. Dat interesseert anarcha-feministes niet, want volgens hen moeten het kapitalisme en de staat (en andere authoritaire instituten) samen met het patriarchaat verdwijnen. Feminisme en kapitalisme gaan niet samen volgens vele anarcha-feministes en andere linkse feministes: Anarcha-feministes vinden de “anarcha” onmisbaar omdat ze duidelijk ijveren voor een radicaal, antiautoritair en links feminisme. Ze zijn het oneens met andere feministes die meer vrouwen aan de top in kapitalistische bedrijven of vrouwelijke ministers willen. Dat interesseert anarcha-feministes niet, want volgens hen moeten het kapitalisme en de staat (en andere authoritaire instituten) samen met het patriarchaat verdwijnen. Feminisme en kapitalisme gaan niet samen volgens vele anarcha-feministes en andere linkse feministes:
  
-<​blockquote>​“Feminist” capitalism ​is a contradiction ​in terms. [What we want is neither integration nor a coup détat which would “transfer power from one set of boys to another set of boys”. <​cite>​Kornegger,​ 2002: 28</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​"​Feministisch kapitalisme ​is een contradictie ​in terminis. [...Wat wij willen ​is noch integratie noch een coup d'état waarin "de macht van ene groep jongens wordt overgeheveld naar een andere groep jongens."<​cite>​Kornegger,​ 2002: 28</​cite></​blockquote>​
  
 Het meer “gematigd” feminisme – vaak liberaal feminisme genoemd – richtte zich vooral op de verbetering van de situatie van vrouwen binnen het bestaande maatschappelijke systeem, waarin witte middenklasse heterovrouwen uit westerse landen gepriviligeerd worden (en waarin volgens mij nooit een volledig seksisme-vrije samenleving behaald kan worden). Andere vrouwen, queers en transpersonen worden dus te vaak vergeten of genegeerd wat bekritiseerd wordt door zwarte, lesbische, internationale,​ zuidelijke, trans-, socialistische,​ anarchistische en andere feministes. Ook radicale feministes voelen er weinig voor om te werken “binnen het systeem”; dat systeem (dat door hen het patriarchaat genoemd wordt) moet net omver geworpen worden. Het kan niet “verbeterd” worden of aangepast worden aan de noden van feministes/​vrouwen/​queers. Het meer “gematigd” feminisme – vaak liberaal feminisme genoemd – richtte zich vooral op de verbetering van de situatie van vrouwen binnen het bestaande maatschappelijke systeem, waarin witte middenklasse heterovrouwen uit westerse landen gepriviligeerd worden (en waarin volgens mij nooit een volledig seksisme-vrije samenleving behaald kan worden). Andere vrouwen, queers en transpersonen worden dus te vaak vergeten of genegeerd wat bekritiseerd wordt door zwarte, lesbische, internationale,​ zuidelijke, trans-, socialistische,​ anarchistische en andere feministes. Ook radicale feministes voelen er weinig voor om te werken “binnen het systeem”; dat systeem (dat door hen het patriarchaat genoemd wordt) moet net omver geworpen worden. Het kan niet “verbeterd” worden of aangepast worden aan de noden van feministes/​vrouwen/​queers.
Regel 84: Regel 86:
 en en
  
-<​blockquote>​[G]ericht ​zijn op het overheidsbeleid houdt in dat je kritiek en creatieve feministische alternatieven bij voorbaat moet inperken, met het gevaar dat je hetzelfde jargon gaat spreken als de overheid. <​cite>​Poldervaart,​ 2005: 15</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​Gericht ​zijn op het overheidsbeleid houdt in dat je kritiek en creatieve feministische alternatieven bij voorbaat moet inperken, met het gevaar dat je hetzelfde jargon gaat spreken als de overheid. <​cite>​Poldervaart,​ 2005: 15</​cite></​blockquote>​
  
 Gelijke kanseninstituten en officiële antidiscriminatie-initiatieven hebben zeker wel hun nut, maar een echt radicaal feminisme dat een volledige verandering van de maatschappij wil kan onmogelijk die radicale verandering binnen het bestaande systeem bereiken. De anarcha-feministische activiste en schrijfster [[Emma Goldman]] (1869-1940) waarschuwde hier al voor: Gelijke kanseninstituten en officiële antidiscriminatie-initiatieven hebben zeker wel hun nut, maar een echt radicaal feminisme dat een volledige verandering van de maatschappij wil kan onmogelijk die radicale verandering binnen het bestaande systeem bereiken. De anarcha-feministische activiste en schrijfster [[Emma Goldman]] (1869-1940) waarschuwde hier al voor:
  
-<​blockquote>​The Stateevery government whatever its formcharacter or colour – be it absolute or constitutionalmonarchy or republicFascistNazi or Bolshevik – is by its very nature conservativestatic, intolerant ​of change and opposed to itWhatever changes it undergoes are always the result of pressure exerted upon itpressure strong enough to compel the ruling powers to submit peaceably or otherwise, generally “otherwise” – that is, by revolution. <​cite>​Goldman,​ 2001: 9</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​De staatelke overheidvan welke vormkarakter of kleur deze ook zijn moge - zij het constitutioneelmonarchie of republiekfascistisch,​ nazisistisch of bolsjewistisch - is per definitie conservatiefstatisch, intolerant ​tegenover verandering en verzet zich daartegenWat voor een veranderingen deze ook ondergaatdeze zijn altijd het gevolg van de druk die op de staat wordt uitgeoefend. Druk die sterk genoeg ​is om de regerende machten vredig in te laten stemmen of anders over het algemeen "op andere wijze" - dat wil zeggendoor middel van revolutie.<​cite>​Goldman,​ 2001: 9</​cite></​blockquote>​
  
 Wat anarchisme aan feminisme kan toevoegen is een kritische kijk op klasse, kapitalisme en staatsmacht. Dit is nodig omdat veel feministes vandaag de dag zich nogal naïef afhankelijk maken van de staat en binnen het kapitalistische systeem veranderingen teweeg proberen te brengen. Dit kan een begin zijn, maar het is helaas – pindakaas – niet genoeg. Net zoals het patriarchaat niet automatisch zal vallen met het einde van het kapitalisme,​ is een ander economisch systeem ook hard nodig als we echt alle vrouwen, transpersonen,​ holebi’s en queers (en andere mensen) willen bevrijden. Daarnaast biedt anarchistische theorie en praktijk een interessante aanvulling op de feministische machtsanalyses en alternatieve organisatiemethodes (want als we onszelf al niet organiseren volgens onze idealen, hoe kunnen we dan verwachten dat de buitenwereld dat gaat doen?). Wat anarchisme aan feminisme kan toevoegen is een kritische kijk op klasse, kapitalisme en staatsmacht. Dit is nodig omdat veel feministes vandaag de dag zich nogal naïef afhankelijk maken van de staat en binnen het kapitalistische systeem veranderingen teweeg proberen te brengen. Dit kan een begin zijn, maar het is helaas – pindakaas – niet genoeg. Net zoals het patriarchaat niet automatisch zal vallen met het einde van het kapitalisme,​ is een ander economisch systeem ook hard nodig als we echt alle vrouwen, transpersonen,​ holebi’s en queers (en andere mensen) willen bevrijden. Daarnaast biedt anarchistische theorie en praktijk een interessante aanvulling op de feministische machtsanalyses en alternatieve organisatiemethodes (want als we onszelf al niet organiseren volgens onze idealen, hoe kunnen we dan verwachten dat de buitenwereld dat gaat doen?).
  
-===== Anarcha zonder Femi? =====+===== 'Anarcha' ​zonder ​'Femi'? =====
  
 Je zou kunnen zeggen dat anarchisme sowieso al feministisch is – en dat zou zo inderdaad moeten zijn als de theoretische principes van gelijkheid gevolgd worden – maar in de praktijk is daar soms nog te weinig van te merken. Het blijft nodig dat feministes binnen de anarchistische beweging blijven vechten tegen het seksisme, de homofobie, de vervreemding van vrouwen, de dominantie van (bepaalde) mannen, de traditionele taakverdelingen en het machogedrag die daar aanwezig kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat anarchisme sowieso al feministisch is – en dat zou zo inderdaad moeten zijn als de theoretische principes van gelijkheid gevolgd worden – maar in de praktijk is daar soms nog te weinig van te merken. Het blijft nodig dat feministes binnen de anarchistische beweging blijven vechten tegen het seksisme, de homofobie, de vervreemding van vrouwen, de dominantie van (bepaalde) mannen, de traditionele taakverdelingen en het machogedrag die daar aanwezig kunnen zijn.
Regel 100: Regel 102:
 De Nederlandse Judith Metz heeft onderzoek gedaan naar het seksisme binnen de – wat zij noemt – “autonome beweging”. Ze heeft verschillende anarchistische vrouwen geïnterviewd en uit hun verhalen kwamen allerlei situaties naar voren in verband met machogedrag,​ grote bekkencultuur,​ uitsluiting van vrouwen, homofobe grappen, ongelijke taakverdelingen en een ongelijke status, en andere vormen van seksisme. Andere onderzoeksters komen met gelijkaardige resultaten en ook in anarcha-feministische (maga)zines worden zulke kritieken geleverd. Sommigen van hen noemen deze vorm van macho of seksistisch anarchisme die weinig aandacht heeft voor feministische strijd en uitsluiting van vrouwen, transen, holebi’s en queers “manarchisme”. Maar natuurlijk zijn er ook veel mannen niet gelukkig mee omdat ze zich ook moeten bewijzen met stoer “mannelijk” gedrag en een grote mond. Gelukkig is deze situatie niet in alle anarchistische groepen de realiteit. Mede dankzij anarcha-feministes zijn sommige groepen heel bewust bezig met gender, met feministische actie en met het tegengaan van hiërarchieën binnen de groep. De Nederlandse Judith Metz heeft onderzoek gedaan naar het seksisme binnen de – wat zij noemt – “autonome beweging”. Ze heeft verschillende anarchistische vrouwen geïnterviewd en uit hun verhalen kwamen allerlei situaties naar voren in verband met machogedrag,​ grote bekkencultuur,​ uitsluiting van vrouwen, homofobe grappen, ongelijke taakverdelingen en een ongelijke status, en andere vormen van seksisme. Andere onderzoeksters komen met gelijkaardige resultaten en ook in anarcha-feministische (maga)zines worden zulke kritieken geleverd. Sommigen van hen noemen deze vorm van macho of seksistisch anarchisme die weinig aandacht heeft voor feministische strijd en uitsluiting van vrouwen, transen, holebi’s en queers “manarchisme”. Maar natuurlijk zijn er ook veel mannen niet gelukkig mee omdat ze zich ook moeten bewijzen met stoer “mannelijk” gedrag en een grote mond. Gelukkig is deze situatie niet in alle anarchistische groepen de realiteit. Mede dankzij anarcha-feministes zijn sommige groepen heel bewust bezig met gender, met feministische actie en met het tegengaan van hiërarchieën binnen de groep.
  
-===== Anarcha plus Femi plus…? =====+===== 'Anarcha' ​plus '​femi' ​plus…? =====
  
 De term anarcha-feminisme is niet bedoeld om nog meer verdeeldheid en versplintering te zaaien. Om nog maar eens Peggy Kornegger te citeren: De term anarcha-feminisme is niet bedoeld om nog meer verdeeldheid en versplintering te zaaien. Om nog maar eens Peggy Kornegger te citeren:
  
-<​blockquote>​I started making connections between anarchism and radical feminism. [It seems crucial that we share our visions with one another in order to break down some of the barriers that misunderstanding and splinterism raise between usAlthough I call myself ​anarcha-feminist, ​this definition can easily include socialismcommunismcultural feminismlesbian separatism, or any of a dozen other political ​labels. ​As Su Negrin ​writes“No political umbrella can cover all my needs”. We may have more in common than we think we do. <​cite>​Kornegger,​ 2002: 19</​cite></​blockquote>​+<​blockquote>​Ik begon een verbinding te leggen tussen anarchisme en radicaal feminisme. [...Het blijkt cruciaal dat we onze visies met elkaar delen om sommige van de barrières af te breken die door onbegrip en versplintering tussen ons worden opgeworpenHoewel ik mijzelf een anarcha-feminist ​noemkan deze definitie gemakkelijk ook socialismecommunismecultureel feminismelesbisch separatisme ​of enig ander van de vele politieke ​labels ​behelzenZoals Su Negrin ​schreef"Geen politieke paraplu kan al mijn behoeftes afdekken." ​We zouden wel eens meer met elkaar gemeen hebben als we denken.<​cite>​Kornegger,​ 2002: 19</​cite></​blockquote>​
  
 Voor mij zijn anarchisme en feminisme twee wegen die naar eenzelfde doel leiden: gelijkheid, bevrijding, solidariteit. Maar door de combinatie van beiden worden ze nog versterkt en eventuele tekortkomingen tegengegaan. Voor mij zijn anarchisme en feminisme twee wegen die naar eenzelfde doel leiden: gelijkheid, bevrijding, solidariteit. Maar door de combinatie van beiden worden ze nog versterkt en eventuele tekortkomingen tegengegaan.
Regel 113: Regel 115:
  
 Maar het gebruik van beide woorden, anarchisme en feminisme, garandeert nog geen perfecte beweging of samenleving. Het gaat immers niet over de woorden zelf, maar over de inhoud en wat daar mee gedaan wordt. Dus ook binnen anarcha-feministische kringen kunnen dingen mislopen. Er kan machtsmisbruik ontstaan, zelfs in kleine groepen van gelijkdenkende mensen met goede bedoelingen,​ en ook al staat dit haaks op de theorie en principes van anarcha-feministes. Net zoals in “gewone” anarchistische groepen, kunnen privileges en vooroordelen genegeerd of ontkend worden, terwijl er net aan gewerkt en tegen gevochten moet worden. Soms houdt men zich enkel bezig met strijden tegen de staat en andere autoriteiten of tegen onderdrukking op basis van gender. Zowel in de anarchistische als in de feministische beweging is er nog veel te weinig aandacht voor etniciteit, migratie en de belangen van minderheidsgroepen (zowel binnen de beweging zelf als in de bredere maatschappij). Er worden goedbedoelde pogingen ondernomen om hier iets aan te doen, maar de weg is nog lang. Toch denk ik dat de ideeën en ervaringen van anarchistes en feministes samen ons al een heel eind op weg in de goede richting kunnen helpen. Maar het gebruik van beide woorden, anarchisme en feminisme, garandeert nog geen perfecte beweging of samenleving. Het gaat immers niet over de woorden zelf, maar over de inhoud en wat daar mee gedaan wordt. Dus ook binnen anarcha-feministische kringen kunnen dingen mislopen. Er kan machtsmisbruik ontstaan, zelfs in kleine groepen van gelijkdenkende mensen met goede bedoelingen,​ en ook al staat dit haaks op de theorie en principes van anarcha-feministes. Net zoals in “gewone” anarchistische groepen, kunnen privileges en vooroordelen genegeerd of ontkend worden, terwijl er net aan gewerkt en tegen gevochten moet worden. Soms houdt men zich enkel bezig met strijden tegen de staat en andere autoriteiten of tegen onderdrukking op basis van gender. Zowel in de anarchistische als in de feministische beweging is er nog veel te weinig aandacht voor etniciteit, migratie en de belangen van minderheidsgroepen (zowel binnen de beweging zelf als in de bredere maatschappij). Er worden goedbedoelde pogingen ondernomen om hier iets aan te doen, maar de weg is nog lang. Toch denk ik dat de ideeën en ervaringen van anarchistes en feministes samen ons al een heel eind op weg in de goede richting kunnen helpen.
 +
 +===== Verder lezen =====
 +
 +  * [[Peggy Kornegger]],​ [[Anarchisme - De feministische connectie]]
 +  * [[Milly Witkop]], [[De noodzaak van vrouwenbonden]]
 +  * Milly Witkop, [[Wat wil de syndicalistische vrouwenbond]]
 +  * [[Emma Goldman]], [[De tragiek van de vrouwenemancipatie]]
 +  * Emma Goldman, [[De nieuwe vrouw]]
 +  * [[Voltairine de Cleyre]], [[http://​dwardmac.pitzer.edu/​anarchist_archives/​bright/​cleyre/​sexslavery.html|Sex Slavery]] (en)
 +  * [[Jo Freeman]], [[De tirannie van structuurloosheid]]
 +  * [[Cathy Levine]], [[De tirannie van tirannie]]
 +  * Carol Ehrlich, [[https://​theanarchistlibrary.org/​library/​carol-ehrlich-socialism-anarchism-and-feminism|Socialism,​ anarchism and feminism]]
 +  * [[Deirdre Hogan]], [[Feminisme,​ klasse en anarchisme]],​ [[Mujeres Libres|Mujeres Libres - De vrije vrouwen van Spanje]]
 +  * [[Deric Shannon]] en J. Rogue, [[Weigeren om te wachten - anarchisme en intersectionaliteit]]
  
 ===== Voetnoten ===== ===== Voetnoten =====
  
-  * [1] Ik gebruik ​de uitgangen “e” en “es” (bij bijvoorbeeld feministe of anarchistes) hier als genderneutraal,​ dus voor mensen van alle genders. ​Wen er maar gewoon aan! (Noot van de schrijfster)+  * [1] In dit artikel worden ​de uitgangen “e” en “es” (bij bijvoorbeeld feministe of anarchistes) hier als genderneutraal,​ dus voor mensen van alle genders. (Noot van de schrijfster)
  
 ===== Bibliografie ===== ===== Bibliografie =====
Regel 143: Regel 159:
  
   * http://​tweedesekse.wordpress.com/​2009/​08/​15/​anarcha-feminisme-waarom-anarcha-feminisme;​ onderdeel van een reeks over verschillende soorten feminisme op dit blog.   * http://​tweedesekse.wordpress.com/​2009/​08/​15/​anarcha-feminisme-waarom-anarcha-feminisme;​ onderdeel van een reeks over verschillende soorten feminisme op dit blog.
- 
-===== Links ===== 
- 
-  * Anarcha.org Library: http://​www.anarcha.org/​sallydarity/​index.php en Sallydarity Updates: http://​sallydarity.livejournal.com 
-  * Nijsten, Nina (2007). Hier en nu: hedendaags anarcha-feminisme en niet-hiërarchisch organiseren. Online op: http://​rgcollectief.110mb.com/​HierenNuanarchafeministzine.pdf (inclusief lijst van anarcha projecten en groepen in Europa) 
-  * No Pretence: http://​nopretence.wordpress.com/​ (Anarcha-feministische actie in Engeland onlangs, met knap filmpje) 
-  * Weber, Lindsay Grace, “On the Edge of All Dichotomies:​ Anarch@-Feminist Thought, Organization and Action, 1970-1983.” (2009). Honors Theses. Paper 356. http//​wesscholar.wesleyan.edu/​etd_hon_theses/​356/​ (heb ik nog niet gelezen, maar klinkt wel superinteressant) 
-  * Voor feministische groepen in België (waaronder sommigen die geïnspireerd zijn door het anarchisme):​ zie tekst over [[https://​tweedesekse.wordpress.com/​2009/​06/​01/​van-golven-naar-een-overstroming-verleden-en-heden-van-het-feminisme|feministische golven]]. 
- 
  
 {{tag>​feminisme anarcha-feminisme anarchisme}} {{tag>​feminisme anarcha-feminisme anarchisme}}
namespace/anarcha-feminisme.1581337689.txt.gz · Laatst gewijzigd: 10/02/20 12:28 door defiance