Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarchisme_in_nederland

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:anarchisme_in_nederland [19/07/20 22:16]
defiance [Landelijke Anarchistische Samenwerking (LAS) en de Vrije Bond]
namespace:anarchisme_in_nederland [23/07/20 07:38] (huidige)
defiance
Regel 63: Regel 63:
 Het congres had oorspronkelijk alle antimilitaristen bijeen geroepen onder de leuze “Geen man en geen cent voor het militarisme”. Het was samengesteld uit anarchisten,​ christen-anarchisten,​ Engelse radicalen en een socialist. Het resultaat van het congres was, dat alleen anarchisten en libertaire syndicalisten deel konden uitmaken van de nieuwe internationale. Zij kreeg de naam van Internationale Antimilitaristische Vereniging (IAMV). Buiten Nederland ontstonden secties in België, Frankrijk en Italië, maar deze hadden slechts een kortstondig bestaan. Een werkelijke internationale is de IAMV eigenlijk nooit geweest.[x] Het congres had oorspronkelijk alle antimilitaristen bijeen geroepen onder de leuze “Geen man en geen cent voor het militarisme”. Het was samengesteld uit anarchisten,​ christen-anarchisten,​ Engelse radicalen en een socialist. Het resultaat van het congres was, dat alleen anarchisten en libertaire syndicalisten deel konden uitmaken van de nieuwe internationale. Zij kreeg de naam van Internationale Antimilitaristische Vereniging (IAMV). Buiten Nederland ontstonden secties in België, Frankrijk en Italië, maar deze hadden slechts een kortstondig bestaan. Een werkelijke internationale is de IAMV eigenlijk nooit geweest.[x]
  
-Het Internationale Anti Militaristische Vereniging ​IAMV bestond van 1904 tot de bezetting van de Nazi's in 1940. Had tot devies van de organisatie was 'Geen man en geen cent voor het militarisme'​ en ' Indië Los van Holland'​. ​Het IAMV richtte zich eerst op de arbeider en de soldaat (een arbeider in wapenrok) en zag antimilitarisme als een onderdeel van de klassenstrijd.+De IAMV bestond van 1904 tot de bezetting van de Nazi's in 1940. Had tot devies van de organisatie was 'Geen man en geen cent voor het militarisme'​ en ' Indië Los van Holland'​. ​De IAMV richtte zich eerst op de arbeider en de soldaat (een arbeider in wapenrok) en zag antimilitarisme als een onderdeel van de klassenstrijd.
  
 Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was een gebeurtenis die vergaande invloed had op de activiteiten en inzichten van antimilitaristische en pacifistische groepen in Nederland. Ook al bleef Nederland buiten de directe militaire confrontaties,​ met name de antimilitaristen ontkwamen er niet aan consequenties te trekken. Zij waren er immers tot nu toe van uitgegaan dat een oorlogsverklaring onmiddellijk beantwoord zou worden met opstanden en stakingen van de arbeidende klasse. Deze daden maakten elke oorlogsvoering onmogelijk, was de gedachte. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was een gebeurtenis die vergaande invloed had op de activiteiten en inzichten van antimilitaristische en pacifistische groepen in Nederland. Ook al bleef Nederland buiten de directe militaire confrontaties,​ met name de antimilitaristen ontkwamen er niet aan consequenties te trekken. Zij waren er immers tot nu toe van uitgegaan dat een oorlogsverklaring onmiddellijk beantwoord zou worden met opstanden en stakingen van de arbeidende klasse. Deze daden maakten elke oorlogsvoering onmogelijk, was de gedachte.
Regel 70: Regel 70:
 In 1915 werd onder leiding van [[Lodewijk van Mierop]] en [[Louis Adriën Bähler|Bähler]] het //​[[Dienstweigeringsmanifest]]//​ gepubliceerd,​ dat in Nederland veel aandacht kreeg. Het werd in 1916 nog een keer in aangepaste vorm gepubliceerd en werd veelvuldig ondertekend. Dit niet altijd zonder gevolgen, ambtenaren die het ondertekenden werden bijv. op staande voet ontslagen.[x] In 1915 werd onder leiding van [[Lodewijk van Mierop]] en [[Louis Adriën Bähler|Bähler]] het //​[[Dienstweigeringsmanifest]]//​ gepubliceerd,​ dat in Nederland veel aandacht kreeg. Het werd in 1916 nog een keer in aangepaste vorm gepubliceerd en werd veelvuldig ondertekend. Dit niet altijd zonder gevolgen, ambtenaren die het ondertekenden werden bijv. op staande voet ontslagen.[x]
  
-Een belangrijke activiteit heeft de IAMV nog op internationaal terrein vervuld. Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog nam zij de stichting van een nieuwe internationale ter hand. Besloten werd een internationale centrale in het leven te roepen, waarbij zich ook andere dan uitsluitend antimilitaristische verenigingen zouden kunnen aansluiten. Daartoe werd op een internationaal congres, van 26-31 maart 1921 te Den Haag gehouden, het ‘Internationale Antimilitaristische Bureau tegen oorlog en reactie’ (IAMB) gesticht. Op dit congres waren antimilitaristen,​ anarchisten en syndicalisten vertegenwoordigd uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er werd een beginselverklaring aangenomen, waaraan het volgende is ontleend:+Een belangrijke activiteit heeft de IAMV nog op internationaal terrein vervuld. Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog nam zij de stichting van een nieuwe internationale ter hand. Besloten werd een internationale centrale in het leven te roepen, waarbij zich ook andere dan uitsluitend antimilitaristische verenigingen zouden kunnen aansluiten. Daartoe werd op een internationaal congres, van 26-31 maart 1921 te Den Haag gehouden, het ‘Internationale Antimilitaristische Bureau tegen oorlog en reactie’ (IAMB) gesticht.[x] Op dit congres waren antimilitaristen,​ anarchisten en syndicalisten vertegenwoordigd uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Er werd een beginselverklaring aangenomen, waaraan het volgende is ontleend:
    
   * “Het (IAMB) tracht in de arbeiders het bewustzijn te versterken van hun beslissende economische macht.”   * “Het (IAMB) tracht in de arbeiders het bewustzijn te versterken van hun beslissende economische macht.”
Regel 87: Regel 87:
 Vooral in het Noorden van het land ontstonden er georganiseerde structuren die zich keerden tegen de gevolgen van alcoholmisbruik.[x] Er werden verschillende jongerenorganisaties opgericht, zoals de KGOB (Kweekelingen geheelonthouders bond), JGOB (Jongelieden Geheelonthoudersbond),​ JVO (Jeugdbond voor Onthouding) en het NBAS (Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden). Ook onder [[religieus anarchisme#​christen-anarchisme|christen-anarchisten]] was een sterke geheelonthoudende houding gangbaar. Vooral het NBAS diende als verzamelpunt voor de idealistische jeugd die iedere leiding door volwassenen afwees en die op wilde komen voor een radicale vernieuwing van mens en samenleving. ​ Vooral in het Noorden van het land ontstonden er georganiseerde structuren die zich keerden tegen de gevolgen van alcoholmisbruik.[x] Er werden verschillende jongerenorganisaties opgericht, zoals de KGOB (Kweekelingen geheelonthouders bond), JGOB (Jongelieden Geheelonthoudersbond),​ JVO (Jeugdbond voor Onthouding) en het NBAS (Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden). Ook onder [[religieus anarchisme#​christen-anarchisme|christen-anarchisten]] was een sterke geheelonthoudende houding gangbaar. Vooral het NBAS diende als verzamelpunt voor de idealistische jeugd die iedere leiding door volwassenen afwees en die op wilde komen voor een radicale vernieuwing van mens en samenleving. ​
  
-Later zou tijdens het uitbreken van de //[[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]]//​ (1936-1939) net als in de Eerste Wereldoorlog onenigheid ontstaan in de antimilitaristische gelederen. Voor enkelen was het namelijk duidelijk dat de geweldloosheid tegenover het fascisme mogelijk geen uitweg bood. Hierop ontstonden er verschillende posities onder de antimilitaristen en anarchisten in Nederland. Een deel was van mening dat gewapend verzet in militie-vorm het militarisme van Francisco Franco ondergroef en gerechtvaardigdwas,​ anderen wezen elke vorm van geweld af en waren zelfs voor onttrekking van steun aan de Spaanse revolutionairen. Een derde positie was dat men individueel geweld accepteerde,​ maar zich uitsprak tegen '​georganiseerd geweld'​. Dit laatste had te maken met de ontwikkelingen in Spanje, waarbij in 1937 de militiestructuren door het decreet tot militarisatie werden omgevormd tot een regulier leger.[x] De geweldsaanvaarders stapten uiteindelijk op bij het IAMV en IAMB toen een verklaring werd aangenomen waarin alle geweld werd afgewezen. Internationaal kon dit standpunt eveneens op weinig begrip rekenen. +Later zou tijdens het uitbreken van de //[[Spaanse Burgeroorlog en Revolutie]]//​ (1936-1939) net als in de Eerste Wereldoorlog onenigheid ontstaan in de antimilitaristische gelederen. Voor enkelen was het namelijk duidelijk dat de geweldloosheid tegenover het fascisme mogelijk geen uitweg bood. Hierop ontstonden er verschillende posities onder de antimilitaristen en anarchisten in Nederland. Een deel was van mening dat gewapend verzet in militie-vorm het militarisme van Francisco Franco ondergroef en gerechtvaardigdwas,​ anderen wezen elke vorm van geweld af en waren zelfs voor onttrekking van steun aan de Spaanse revolutionairen. Een derde positie was dat men individueel geweld accepteerde,​ maar zich uitsprak tegen '​georganiseerd geweld'​. Dit laatste had te maken met de ontwikkelingen in Spanje, waarbij in 1937 de militiestructuren door het decreet tot militarisatie werden omgevormd tot een regulier leger.[x] De geweldsaanvaarders stapten uiteindelijk op bij het IAMV en IAMB toen een verklaring werd aangenomen waarin alle geweld werd afgewezen.[x] Internationaal kon dit standpunt eveneens op weinig begrip rekenen.
  
 ==== Jongerenorganisaties ==== ==== Jongerenorganisaties ====
Regel 239: Regel 238:
   * [x] http://​www.antimilitarisme.org/​execute.php?​dir=399&​taal=1 [IAMV]   * [x] http://​www.antimilitarisme.org/​execute.php?​dir=399&​taal=1 [IAMV]
   * [x] Dienstweigeringsmanifest   * [x] Dienstweigeringsmanifest
-  * [x] http://www.antimilitarisme.org/execute.php?​execute=1&​dir=377+  * [x] Hans Ramaer, ​//De piramide der tirannie//, Wetenschappelijke Uitgever, Amsterdam 1977, pag30 
 +  * [x] Anton Constandse, //​Anarchisme van de daad van 1848 tot heden//, Kruseman, Den Haag 1969, pag126
   * [x] Beginselverklaring IAMB   * [x] Beginselverklaring IAMB
   * [x] Ger Harmsen, //Rode en blauwe jeugd//, 1961   * [x] Ger Harmsen, //Rode en blauwe jeugd//, 1961
   * [x] Een '​incontrollado',​ //[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]//, 1937   * [x] Een '​incontrollado',​ //[[Protest tegen de capitulaties van 1937]]//, 1937
 +  * [x] //De piramide der tirannie//, pag. 58
   * [x] Ledenaantallen NAS   * [x] Ledenaantallen NAS
   * [x] //​[[https://​libcom.org/​history/​articles/​faud-crushed|1921-1944:​ The crushing of the FAUD by Hitler]]//, Kate Sharpely Library   * [x] //​[[https://​libcom.org/​history/​articles/​faud-crushed|1921-1944:​ The crushing of the FAUD by Hitler]]//, Kate Sharpely Library
Regel 257: Regel 258:
   * [x] https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Autonomisme_(radicaal-links)   * [x] https://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Autonomisme_(radicaal-links)
   * [x] https://​labourrights.vrijebond.org   * [x] https://​labourrights.vrijebond.org
 +
 ===== Bronnen ===== ===== Bronnen =====
  
  
namespace/anarchisme_in_nederland.txt · Laatst gewijzigd: 23/07/20 07:38 door defiance