Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:de_menselijke_natuur_en_het_anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:de_menselijke_natuur_en_het_anarchisme [07/07/17 11:47]
defiance [Voetnoten]
namespace:de_menselijke_natuur_en_het_anarchisme [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 147: Regel 147:
 ===== Voetnoten ===== ===== Voetnoten =====
  
-  * [1] Voor een recente versie van die visie, zie Leszek Kolakowski'​s bespreking van David Miller, Anarchism (Londory Dent 1984) in Times Litary ​Supplement, januari 4,1985, p. 3. Miller zelf maakt zich niet schuldig aan zo'oversimplificatie ​(op.dt., p. 76). +  * [1] Voor een recente versie van die visie, zie Leszek Kolakowski'​s bespreking van David Miller, Anarchism (Londory Dent 1984) in Times Literary ​Supplement, januari 4,1985, p. 3. Miller zelf maakt zich niet schuldig aan zoover-simplificatie ​(op.dt., p. 76). 
   * [2] William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice, Isaac Kramnick (red.) (Harmondsworth:​ Pelican 1976, herdr. van 1798), book I, chapter IV.    * [2] William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice, Isaac Kramnick (red.) (Harmondsworth:​ Pelican 1976, herdr. van 1798), book I, chapter IV. 
   * [3] The Anarchist Writings of William Godwin, Peter Marshall (red.) (London: Freedom Press 1986), pp. 172-3. Zie ook mijn William Godwin (New Haven, Conn. & London: Yale University Press 1984), pp. 112-3,​400. ​   * [3] The Anarchist Writings of William Godwin, Peter Marshall (red.) (London: Freedom Press 1986), pp. 172-3. Zie ook mijn William Godwin (New Haven, Conn. & London: Yale University Press 1984), pp. 112-3,​400. ​
Regel 155: Regel 155:
   * [7] The Anarchist Writings of William Godwin, op.cit., p. 29.    * [7] The Anarchist Writings of William Godwin, op.cit., p. 29. 
   * [8] Ibid., p. 51.    * [8] Ibid., p. 51. 
-  * [9] Max Stirner, The Ego and its Own (London: Rebel Press 1982), p. 39-43. ​+  * [9] Max Stirner, The Ego and its Own (vert. [[De enige en zijn eigendom]]) ​(London: Rebel Press 1982), p. 39-43. ​
   * [10] Ibid., p. 162.    * [10] Ibid., p. 162. 
   * [11] Ibid., p. 291.    * [11] Ibid., p. 291. 
Regel 166: Regel 166:
   * [18] Ibid., p. 209.    * [18] Ibid., p. 209. 
   * [19] Cf. John P. Clark, Max Stimer'​s Egoism (London: Freedom Press 1976), p. 53.    * [19] Cf. John P. Clark, Max Stimer'​s Egoism (London: Freedom Press 1976), p. 53. 
-  * [20] Peter Kropotkin, ​Et- hics: Origin and Development,​ N. Lebedev (red.) (Dorchester:​ Prism Press z.j.. herdruk van 1924), p. 338. +  * [20] Peter Kropotkin, ​Ethics: Origin and Development,​ N. Lebedev (red.) (Dorchester:​ Prism Press z.j.. herdruk van 1924), p. 338. 
   * [21] Geciteerd bij George Woodcock, Anarchism (Harmondsworth:​ Penguin 1983), p. 184.    * [21] Geciteerd bij George Woodcock, Anarchism (Harmondsworth:​ Penguin 1983), p. 184. 
   * [22] Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evolution (London: Heinemann 1919, herdruk van 1902), pp. 49-50. ​   * [22] Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor of Evolution (London: Heinemann 1919, herdruk van 1902), pp. 49-50. ​
   * (23] Kropotkin, Ethics, op.cit., p. 45.    * (23] Kropotkin, Ethics, op.cit., p. 45. 
   * [24] Ibid., p. 45.    * [24] Ibid., p. 45. 
-  * [25] Kropotkin, The Conquest of Bread (London: Elephant Editions 1985, herdruk van 1913), p. 108. +  * [25] Kropotkin, The Conquest of Bread (vert. [[De verovering op het brood]]) ​(London: Elephant Editions 1985, herdruk van 1913), p. 108. 
   * [26] Cf. Mary Midgley, Beast and Man: The Roots of Human Nature (London; Methuen 1980), p. 64.    * [26] Cf. Mary Midgley, Beast and Man: The Roots of Human Nature (London; Methuen 1980), p. 64. 
-  * [27] In een interview door Paul Barker, gepubliceerd in New Society, 2 april 1981, betoogt Chomsky dat "​libertair links een gevestigd belang zou moeten hebben bij natuurlijkheid"​. Ik zou echter niet zover willen gaan als Chomsky, die gelooft in een glashelder gedefinieerde biologische conceptie van de menselijke natuur, die onafhankelijk is van sociale en historische omstandigheden. Hij aarzelt niet om het vermogen tot taal als een onderdeel van de menselijke natuur te beschouwen en beweert dat we op die gebieden "​beginnen kunnen met het formuleren van een significante conceptie van '​menselijke natuur7 in haar intellectuele en cognitieve aspecten"​. Language and Responsibility (New York: Pantheon Books 1979), p. 77. Cf. Carlos P. Otero, '​Introduction to Chomsky'​s social theory',​ in Noam Chomsky, ​Radiccd ​Priorities, C.P. Otero (red.) (Montreal: Black Rosé Books 1981), pp. 26-8. Chomsky stelt dat het niet tegenstrijdig is om te veronderstellen dat "de essentiële kenmerken van de menselijke natuur de mensheid de mogelijkheid bieden om sociale condities en vormen te scheppen die de mogelijkheden tot vrijheid, verscheidenheid en zelfontplooiing maximaliseren"​. ​Por Reasons of State (New York: Pantheon Books 1973), pp. 395-6. Zijn nadruk op de menselijke natuur als een natuurlijk structureel fundament ondergraaft een creatieve en open kijk op de menselijke intelligentie en het menselijk handelen.  +  * [27] In een interview door Paul Barker, gepubliceerd in New Society, 2 april 1981, betoogt Chomsky dat "​libertair links een gevestigd belang zou moeten hebben bij natuurlijkheid"​. Ik zou echter niet zover willen gaan als Chomsky, die gelooft in een glashelder gedefinieerde biologische conceptie van de menselijke natuur, die onafhankelijk is van sociale en historische omstandigheden. Hij aarzelt niet om het vermogen tot taal als een onderdeel van de menselijke natuur te beschouwen en beweert dat we op die gebieden "​beginnen kunnen met het formuleren van een significante conceptie van '​menselijke natuur7 in haar intellectuele en cognitieve aspecten"​. Language and Responsibility (New York: Pantheon Books 1979), p. 77. Cf. Carlos P. Otero, '​Introduction to Chomsky'​s social theory',​ in Noam Chomsky, ​Radical ​Priorities, C.P. Otero (red.) (Montreal: Black Rosé Books 1981), pp. 26-8. Chomsky stelt dat het niet tegenstrijdig is om te veronderstellen dat "de essentiële kenmerken van de menselijke natuur de mensheid de mogelijkheid bieden om sociale condities en vormen te scheppen die de mogelijkheden tot vrijheid, verscheidenheid en zelfontplooiing maximaliseren"​. ​For Reasons of State (New York: Pantheon Books 1973), pp. 395-6. Zijn nadruk op de menselijke natuur als een natuurlijk structureel fundament ondergraaft een creatieve en open kijk op de menselijke intelligentie en het menselijk handelen.  
-  * [28] Bakunin, 'The Paris Commune and the idea of the state';​ in Bakunin on Anarchy, Sam Dolgoff (red.) (London: Allen & Unwin 1973), pp. 261-2, en geciteerd bij Noam Chomsky in de New York Review of Books 21 mei 1970. Chomsky vergelijkt in zijn noot 11 Bakoenins opmerking over de wetten van de individuele natuur met zijn benadering van creatief denken in zijn eigen werken. Cartesian Linguistics (New York: Harper & Row 1966) en Language and Mind (New York: Harcourt 1968). In een interview door Graham Baugh, waarvan een versie gepubliceerd werd in Open Rood (zomer 1984) erkent Chomsky echter dat "men welke sociale of politieke consequenties dan ook niet simpelweg uit taal kan afleiden"​. Daaraan voegt hij toe dat men weliswaar mag hopen op het vermogen "aan te tonen dat autoritaire en controlerende structuren de intrinsiek menselijke capaciteiten en behoeften beperken en vervormen, en een theoretische basis te leggen voor een sociale theorie die uitmondt in praktische ideeën om die te overwinnen",​ maar dat zo'n argumentatie '​enorme gaten' bevat. ​+  * [28] Bakunin, 'The Paris Commune and the idea of the state' ​(vert. [[De Commune van Parijs en de staatsopvatting]]); in Bakunin on Anarchy, Sam Dolgoff (red.) (London: Allen & Unwin 1973), pp. 261-2, en geciteerd bij Noam Chomsky in de New York Review of Books 21 mei 1970. Chomsky vergelijkt in zijn noot 11 Bakoenins opmerking over de wetten van de individuele natuur met zijn benadering van creatief denken in zijn eigen werken. Cartesian Linguistics (New York: Harper & Row 1966) en Language and Mind (New York: Harcourt 1968). In een interview door Graham Baugh, waarvan een versie gepubliceerd werd in Open Rood (zomer 1984) erkent Chomsky echter dat "men welke sociale of politieke consequenties dan ook niet simpelweg uit taal kan afleiden"​. Daaraan voegt hij toe dat men weliswaar mag hopen op het vermogen "aan te tonen dat autoritaire en controlerende structuren de intrinsiek menselijke capaciteiten en behoeften beperken en vervormen, en een theoretische basis te leggen voor een sociale theorie die uitmondt in praktische ideeën om die te overwinnen",​ maar dat zo'n argumentatie '​enorme gaten' bevat. ​
   * [29] Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm (New York: Noonday Press 1942), p. XIX, geciteerd bij Charles Rycroft, Reich (London: Fontana 1971), p. 40.    * [29] Wilhelm Reich, The Function of the Orgasm (New York: Noonday Press 1942), p. XIX, geciteerd bij Charles Rycroft, Reich (London: Fontana 1971), p. 40. 
   * [30] Arthur Koestier, The Ghost in the Machine (Chicago: Regnery 1967), p. 341. Cf. Clark, Egoism, op.cit., p. 98.    * [30] Arthur Koestier, The Ghost in the Machine (Chicago: Regnery 1967), p. 341. Cf. Clark, Egoism, op.cit., p. 98. 
   * [31] Zie Harold Barclay, People without Government: An Anthropology of Anarchism (London: Kahn & Averill en Cienfuegos Press 1982), in het bijzonder hoofdstuk 8.    * [31] Zie Harold Barclay, People without Government: An Anthropology of Anarchism (London: Kahn & Averill en Cienfuegos Press 1982), in het bijzonder hoofdstuk 8. 
-  * [32] Zie Kropotkin, Mutual Aid, op.cit.; en Ethics, op.cit.; Bookchin, The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy (Palo Alto, Calif.: Cheshire Books 1982) en '​Thinking ecologically:​ a dialectical approach',​ Our Generation 18, 2 (voorjaar/​zomer 1987). Hoewel Bookchins bijdrage tot de sociale ecologie fundamenteel en stimulerend is, veronderstelt zijn poging om een '​objectieve moraal'​ in de natuur te grondvesten niet alleen een rationeel patroon en een ra¬tionele ​orde in de natuur, maar ondergraaft deze ook de morele spontaniteit en creativiteit van de mens. Voorts brengt zijn opvatting dat de menselijke samenleving een '​tweede natuur'​ is die is af¬geleid ​van de '​eerste natuur'​ ons in verlegenheid en lijkt zijn dialectiek waarin 'wat mogelijk is' opgesloten zit in 'wat is' onredelijk deterministisch en Hegeliaans. Tot slot betoogt hij dat er een '​menselijke natuur'​ bestaat, zelfs ondanks zijn suggestie dat deze bestaat uit "​neigingen en moge¬lijkheden ​die in toenemende mate bepaald worden door de verankering van sociale behoeften"​ (Ecology ​of Freedom, op.cit., p. 114). Zo'n ruime definitie voegt nauwelijks iets toe aan de notie van '​menselijke natuur'​ zoals die gewoonlijk omschreven wordt. ​+  * [32] Zie Kropotkin, Mutual Aid (vert. [[Wederzijdse hulp]]), op.cit.; en Ethics, op.cit.; Bookchin, The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy (Palo Alto, Calif.: Cheshire Books 1982) en '​Thinking ecologically:​ a dialectical approach',​ Our Generation 18, 2 (voorjaar/​zomer 1987). Hoewel Bookchins bijdrage tot de sociale ecologie fundamenteel en stimulerend is, veronderstelt zijn poging om een '​objectieve moraal'​ in de natuur te grondvesten niet alleen een rationeel patroon en een rationele ​orde in de natuur, maar ondergraaft deze ook de morele spontaniteit en creativiteit van de mens. Voorts brengt zijn opvatting dat de menselijke samenleving een '​tweede natuur'​ is die is afgeleid ​van de '​eerste natuur'​ ons in verlegenheid en lijkt zijn dialectiek waarin 'wat mogelijk is' opgesloten zit in 'wat is' onredelijk deterministisch en Hegeliaans. Tot slot betoogt hij dat er een '​menselijke natuur'​ bestaat, zelfs ondanks zijn suggestie dat deze bestaat uit "​neigingen en mogelijkheden ​die in toenemende mate bepaald worden door de verankering van sociale behoeften"​ (Ecology ​ofFreedom, op.cit., p. 114). Zo'n ruime definitie voegt nauwelijks iets toe aan de notie van '​menselijke natuur'​ zoals die gewoonlijk omschreven wordt. ​
   * [33] Zie voor deze opvatting Bill Devall & George Sessions, Deep Ecology (Salt Lake City; Peregrine Books 1985), p. 67. (34) Cf. Peter Singer, Animal Liberation: Toward an End to Man's lnhumanity to Animals (London, Paladin 1977), p. 22.    * [33] Zie voor deze opvatting Bill Devall & George Sessions, Deep Ecology (Salt Lake City; Peregrine Books 1985), p. 67. (34) Cf. Peter Singer, Animal Liberation: Toward an End to Man's lnhumanity to Animals (London, Paladin 1977), p. 22. 
-  * [35] Kropotkin, Mutual Aid, op.cit., p. 221; The Anarchist ​Writings ​of William Godwin, op.cit., pp. 130,133.  +  * [35] Kropotkin, Mutual Aid (vert. [[Wederzijdse hulp]]), op.cit., p. 221; The Anarchist ​Writingss ​of William Godwin, op.cit., pp. 130,133.  
-  * [36] Bookchin, '​Thinking ecologically',​ op.cit., p. 36. Zie ook zijn artikel '​Social Ecology versus deep ecology',​ Green Perspectives,​ 4-5 (zomer 1987), p. 21.+  * [36] Bookchin, '​Thinking ecologically',​ op.cit., p. 36. Zie ook zijn artikel '​Social Ecology versus deep ecology' ​(vert. [[Sociale ecologie vs. 'deep ecology'​]], Green Perspectives,​ 4-5 (zomer 1987), p. 21. 
  
 {{tag>"​menselijke natuur"​ filosofie anarchisme}} {{tag>"​menselijke natuur"​ filosofie anarchisme}}
  
namespace/de_menselijke_natuur_en_het_anarchisme.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)