Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:emile_armand

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

namespace:emile_armand [24/11/21 10:34]
defiance aangemaakt
namespace:emile_armand [24/11/21 11:28] (huidige)
defiance
Regel 2: Regel 2:
  
 <WRAP right box 30%> <WRAP right box 30%>
 +{{:​namespace:​emile_armand.png |}}
 Ernest-Lucien Juin, beter bekend als Emile Armand Ernest-Lucien Juin, beter bekend als Emile Armand
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Emile Armand (Parijs 1872-Rouaan 1963), pseudoniem van Ernest-Lucien Juin, +**Emile Armand** (Parijs 1872-Rouaan 1963), pseudoniem van **Ernest-Lucien Juin**was een individueel-anarchist,​ schrijver en publicist.
  
 ===== Beknopte biografie ===== ===== Beknopte biografie =====
Regel 12: Regel 12:
 Ernest-Lucien Juin wordt door zijn vader antiklerikaal en humanistisch opgevoed. Als hij zeventien is, leest hij echter het nieuwe testament en komt in een gewetenscrisis. Hij wordt christelijk en treedt in 1889 toe tot het Leger des Heils. In 1896 maakt hij kennis met het anarchistische tijdschrift //Les Temps Nouveaux// van [[Jean Grave]] en komt onder invloed van de christen-anarchist [[Leo Tolstoj]]. In 1897 treedt hij uit het Leger des Heils. Ernest-Lucien Juin wordt door zijn vader antiklerikaal en humanistisch opgevoed. Als hij zeventien is, leest hij echter het nieuwe testament en komt in een gewetenscrisis. Hij wordt christelijk en treedt in 1889 toe tot het Leger des Heils. In 1896 maakt hij kennis met het anarchistische tijdschrift //Les Temps Nouveaux// van [[Jean Grave]] en komt onder invloed van de christen-anarchist [[Leo Tolstoj]]. In 1897 treedt hij uit het Leger des Heils.
  
-Hij trouwt met een soldate van het Leger des Heils, maar dit huwelijk leidt schipbreuk in 1902. In 1901 publiceert hij met zijn vriendin Marie Kugel het tijdschrift //​L'​Ere Nouvelle// (Het Nieuwe Tijdperk), dat aanvankelijk een [[religieus anarchisme#​christendom|christen-anarchistisch]] blad is, maar uiteindelijk ​libertair ​wordt.+Hij trouwt met een soldate van het Leger des Heils, maar dit huwelijk leidt schipbreuk in 1902. In 1901 publiceert hij met zijn vriendin Marie Kugel het tijdschrift //​L'​Ere Nouvelle// (Het Nieuwe Tijdperk), dat aanvankelijk een [[religieus anarchisme#​christendom|christen-anarchistisch]] blad is, maar uiteindelijk ​seculier ​wordt.
  
 Sinds 1902 woont Armand de Causeries populaires (Lezingen voor het volk) bij van de individueel anarchist [[Albert Libertad]], de oprichter van het fel antisyndicalistische blad //​L'​Anarchie//​. Sinds 1902 woont Armand de Causeries populaires (Lezingen voor het volk) bij van de individueel anarchist [[Albert Libertad]], de oprichter van het fel antisyndicalistische blad //​L'​Anarchie//​.
Regel 19: Regel 19:
 Armand wordt individueel anarchist. Voor Armand is het individu de oorsprong en de basis van de mensheid, en de maatschappij is niets anders dan de optelsom van individuen. Het individu mag nooit verplicht worden om zich op te offeren voor het maatschappelijk geheel. Het individu zal zich alleen op vrijwillige basis met anderen associëren. Armand wordt individueel anarchist. Voor Armand is het individu de oorsprong en de basis van de mensheid, en de maatschappij is niets anders dan de optelsom van individuen. Het individu mag nooit verplicht worden om zich op te offeren voor het maatschappelijk geheel. Het individu zal zich alleen op vrijwillige basis met anderen associëren.
  
-In 1906 sterft Marie Kugel. Vijf jaar later hertrouwt Armand met de onderwijzeres Denise Rougeault, die volledig achter hem staat en hem in alle opzichten steunt, zodat hij zich geheel aan zijn werk kan wijden. Hij schrijft artikelen, essays, boeken, gedichten en publiceert verscheidene tijdschriften waarin hij zijn individueel anarchisme uitdraagt en verdiept. Een van zijn publicaties is //Un petil manuel anarchiste individualiste//​ (Een kleine individueel anarchistische handleiding,​ 1911).+In 1906 sterft Marie Kugel. Vijf jaar later hertrouwt Armand met de onderwijzeres Denise Rougeault, die volledig achter hem staat en hem in alle opzichten steunt, zodat hij zich geheel aan zijn werk kan wijden. Hij schrijft artikelen, essays, boeken, gedichten en publiceert verscheidene tijdschriften waarin hij zijn individueel anarchisme uitdraagt en verdiept. Een van zijn publicaties is //Un petil manuel anarchiste individualiste//​ (Een kleine individueel-anarchistische handleiding,​ 1911).
  
 ===== Publicaties ===== ===== Publicaties =====
  
-Van 1922 tot 1939 geeft hij het tijdschrift //L’En-Dehors// (De Buitenstaander) uit. In 1923 verschijnt het boek //​L'​Initiation individualiste anarchiste//​ (De individueel anarchistische grondbeginselen). In 1925 verschijnt in de brochurereeks van //​L'​En-Dehors//​ een samenvatting van zijn opvattingen met de titel //​Qu'​est-ce qu'un anarchiste?//​ (Wat is een anarchist?​). In 1934 publiceert hij //La révolution sexuelle et la camaderie amoureuse// (De seksuele revolutie en de amoureuze kameraadschap’). Dit boek is een pleidooi voor de vrije liefde. Samen met [[Sebastian ​Faure]] publiceert hij de //​Encyclopédie anarchiste//​ (1925-1934). Na de Tweede Wereldoorlog richt hij nog een nieuw tijdschrift op: //L '​Unique//​. Tot het einde van zijn leven is hij zeer actief gebleven.+<WRAP left box 40%> 
 +{{:​namespace:​l_en_dehors01.jpg |}} 
 +Voorpagina van //​L'​En-Dehors//​. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Van 1922 tot 1939 geeft hij het tijdschrift //L’En Dehors// (De Buitenstaander) uit. In 1923 verschijnt het boek //​L'​Initiation individualiste anarchiste//​ (De individueel anarchistische grondbeginselen). In 1925 verschijnt in de brochurereeks van //​L'​En-Dehors//​ een samenvatting van zijn opvattingen met de titel //​Qu'​est-ce qu'un anarchiste?//​ (Wat is een anarchist?​). In 1934 publiceert hij //La révolution sexuelle et la camaderie amoureuse// (De seksuele revolutie en de amoureuze kameraadschap’). Dit boek is een pleidooi voor de vrije liefde. Samen met [[Sebastien ​Faure]] publiceert hij de //​Encyclopédie anarchiste//​ (1925-1934). Na de Tweede Wereldoorlog richt hij nog een nieuw tijdschrift op: //​L'​Unique//​. Tot het einde van zijn leven is hij zeer actief gebleven.
  
 ==== Teksten ==== ==== Teksten ====
namespace/emile_armand.txt · Laatst gewijzigd: 24/11/21 11:28 door defiance