Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:ferdinand_domela_nieuwenhuis

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:ferdinand_domela_nieuwenhuis [30/10/18 02:57]
autonomia [Teksten]
namespace:ferdinand_domela_nieuwenhuis [04/02/20 22:31] (huidige)
defiance
Regel 3: Regel 3:
 <WRAP right box 30%> <WRAP right box 30%>
 {{ :​namespace:​ferdinand_domela_nieuwenhuis.jpg?​300 |}} {{ :​namespace:​ferdinand_domela_nieuwenhuis.jpg?​300 |}}
-//Portret ​Ferdinand Domela Nieuwenhuis//​+//Ferdinand Domela Nieuwenhuis//​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Regel 13: Regel 13:
  
 Domela Nieuwenhuis begon zijn publieke leven als Luthers predikant, maar zou na negen jaar de kerk verlaten en zich wijden aan het socialisme. Van socialist werd hij vervolgens anarchist. Op vele manieren zette hij zich in voor de strijd tegen maatschappelijk onrecht; hij schreef boeken, artikelen en brochures en maakte vele propagandatochten. Zijn persoonlijk leven was eveneens roerig: drie echtgenotes stierven in het kraambed, bovendien overleefde hij enkele van zijn kinderen. Domela Nieuwenhuis begon zijn publieke leven als Luthers predikant, maar zou na negen jaar de kerk verlaten en zich wijden aan het socialisme. Van socialist werd hij vervolgens anarchist. Op vele manieren zette hij zich in voor de strijd tegen maatschappelijk onrecht; hij schreef boeken, artikelen en brochures en maakte vele propagandatochten. Zijn persoonlijk leven was eveneens roerig: drie echtgenotes stierven in het kraambed, bovendien overleefde hij enkele van zijn kinderen.
 +
 Ferdinand Domela Nieuwenhuis studeerde theologie in Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als Luthers predikant in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Daar kwam hij steeds vaker in conflict met ambtgenoten en gemeenteleden. Aangezien hij niet wist of er een hemel was, weigerde hij bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag te preken. Ferdinand Domela Nieuwenhuis studeerde theologie in Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als Luthers predikant in Harlingen, Beverwijk en Den Haag. Daar kwam hij steeds vaker in conflict met ambtgenoten en gemeenteleden. Aangezien hij niet wist of er een hemel was, weigerde hij bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag te preken.
  
Regel 19: Regel 20:
 <WRAP left box 30%> <WRAP left box 30%>
 {{ :​namespace:​tekening_domela_nieuwenhuis.jpg?​200 |}} {{ :​namespace:​tekening_domela_nieuwenhuis.jpg?​200 |}}
-</​WRAP>​Toen hij gestopt was als predikant, ging hij lezingen houden waarin hij ‘preekte’ tegen de vijf ‘K’s: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg. Vanaf 1879 speelde hij een belangrijke rol in de socialistische beweging. In datzelfde jaar verscheen het eerste nummer van zijn blad [[Recht voor Allen]].+</​WRAP>​ 
 + 
 +Toen hij gestopt was als predikant, ging hij lezingen houden waarin hij ‘preekte’ tegen de vijf ‘K’s: Kerk, Koning, Kapitaal, Kazerne en Kroeg. Vanaf 1879 speelde hij een belangrijke rol in de socialistische beweging. In datzelfde jaar verscheen het eerste nummer van zijn blad //[[Recht voor Allen]]//.
  
 In 1888 werd Domela Nieuwenhuis,​ die het jaar daarvoor acht maanden wegens majesteitsschennis in de gevangenis had gezeten, dankzij onverwachte steun van Abraham Kuypers ‘kleine luyden’ door het district Schoterland tot het eerste en enige socialistische Tweede Kamerlid gekozen. Toch vond hij de parlementaire democratie niet geschikt voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme. Hij begon met de publicatie van het blad De Vrije Socialist en werd actief in de [[namespace:​antimilitarisme|antimilitaristische]] beweging. In 1888 werd Domela Nieuwenhuis,​ die het jaar daarvoor acht maanden wegens majesteitsschennis in de gevangenis had gezeten, dankzij onverwachte steun van Abraham Kuypers ‘kleine luyden’ door het district Schoterland tot het eerste en enige socialistische Tweede Kamerlid gekozen. Toch vond hij de parlementaire democratie niet geschikt voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme. Hij begon met de publicatie van het blad De Vrije Socialist en werd actief in de [[namespace:​antimilitarisme|antimilitaristische]] beweging.
Regel 28: Regel 31:
  
 Op 18 november 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis op 72-jarige leeftijd te Hilversum. Als één der eerste Nederlanders werd hij op de begraafplaats ‘Westerveld’,​ bij Driehuis, gecremeerd. Zijn uitvaart was een indrukwekkende gebeurtenis:​ 12.000 mannen en vrouwen, uit heel het land, eerden hem in een rouwstoet. Op 18 november 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis op 72-jarige leeftijd te Hilversum. Als één der eerste Nederlanders werd hij op de begraafplaats ‘Westerveld’,​ bij Driehuis, gecremeerd. Zijn uitvaart was een indrukwekkende gebeurtenis:​ 12.000 mannen en vrouwen, uit heel het land, eerden hem in een rouwstoet.
- 
-===== Externe Link ===== 
-Zie voor meer info over Domela Nieuwenhuis ook de website van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds: 
-  * http://​ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/​ 
  
 ===== Teksten ===== ===== Teksten =====
Regel 40: Regel 39:
   * [[Van christen tot anarchist]],​ 1910 (boek)   * [[Van christen tot anarchist]],​ 1910 (boek)
  
-===== Bibliografie ​=====+===== Externe Link =====
  
 +Zie voor meer info over Domela Nieuwenhuis ook de website van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds:
 +  * http://​ferdinanddomelanieuwenhuis.nl/​
  
namespace/ferdinand_domela_nieuwenhuis.1540868252.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:40 (Externe bewerking)