Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:het_spaanse_probleem

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:het_spaanse_probleem [16/04/19 13:45]
defiance
namespace:het_spaanse_probleem [23/01/20 09:02] (huidige)
defiance
Regel 3: Regel 3:
  
   * Verschenen: 1939   * Verschenen: 1939
-  * Bron: Waarom verloren wij de revolutie? - De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937, Archief/​Wereldvenster,​ 1979; //De Syndicalist//,​ Haarlem, 3, 10, 17, 24 juni, 1, 8, 15, 22, 29 juli 1939+  * Bron: [[https://​archive.org/​details/​WaaromVerlorenWijDeRevolutie/​page/​n5|Waarom verloren wij de revolutie? - De nederlaag van het Spaanse anarchosyndicalisme in 1936-1937]], Archief/​Wereldvenster,​ 1979; //De Syndicalist//,​ Haarlem, 3, 10, 17, 24 juni, 1, 8, 15, 22, 29 juli 1939
   * Digitalisering:​ Tommy Ryan   * Digitalisering:​ Tommy Ryan
  
namespace/het_spaanse_probleem.1555422324.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:41 (Externe bewerking)