Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:over_klassenstrijd_rebellie_en_solidariteit

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:over_klassenstrijd_rebellie_en_solidariteit [11/02/20 10:59]
defiance
namespace:over_klassenstrijd_rebellie_en_solidariteit [11/02/20 11:21] (huidige)
defiance
Regel 48: Regel 48:
 ==== Politiek en geld ==== ==== Politiek en geld ====
  
-Concentratie van rijkdom veroorzaakt +Concentratie van rijkdom veroorzaakt een concentratie van politieke macht die leidt tot wetgeving die de cyclus van concentratie van rijkdom versterkt; nieuw fiscaal beleid, belastingwijzigingen en wijzigingen ten aanzien van beursgenoteerde bedrijven, naast deregulering. Gelijktijdig met deze trend begon een zeer sterke groei van de kosten van verkiezingen,​ wat ertoe leidde dat politieke partijen nog dieper in de  zakken van de beursgenoteerde bedrijven terecht kwamen. De politieke partijen smolten weg, fundamenteel en in vele opzichten. Het was bijvoorbeeld gebruikelijk dat een lid van het Congres een betere positie kon verkrijgen op basis van anciënniteit en verdienste. ​ 
-een concentratie van politieke macht die +
-leidt tot wetgeving die de cyclus van +
-concentratie van rijkdom versterkt; +
-nieuw fiscaal beleid, belastingwijzigingen +
-en wijzigingen ten aanzien van +
-beursgenoteerde bedrijven, naast deregulering. +
-Gelijktijdig met deze trend +
-begon een zeer sterke groei van de kosten +
-van verkiezingen,​ wat ertoe leidde +
-dat politieke partijen nog dieper in de  +
-zakken van de beursgenoteerde bedrijven +
-terecht kwamen. De politieke partijen +
-smolten weg, fundamenteel en in +
-vele opzichten. Het was bijvoorbeeld +
-gebruikelijk dat een lid van het Congres +
-een betere positie kon verkrijgen op +
-basis van anciënniteit en verdienste. ​+
  
-Binnen een paar jaar veranderde dit en +Binnen een paar jaar veranderde dit en stortten politici geld in de partijkas om hoger op te komen (zie over dit onderwerp Tom Ferguson). Dit maakte het politieke systeem nog verder afhankelijk van de grote bedrijven, en met name van de financiële sector. Deze cyclus resulteerde in een verdere concentratie van rijkdom bij de hoogste tien procent van de bevolking. Ondertussen begon voor de rest van de bevolking een periode van stagnatie en zelfs neergang. Mensen konden nog net rondkomen door middel van kunstgrepen zoals langer werken en geld lenen tegen hoge rente, waarbij men in het laatste geval rekende op inflatie om schulden te kunnen afbetalen, zoals de recentelijke huizencrisis heeft laten zien. Al snel was het aantal werkuren van een Amerikaan veel hoger dan bijvoorbeeld in Japan of Europa. Er ontstond een periode van stagnatie en daling van welvaart voor de meerderheid van de bevolking, gelijktijdig met een sterke groei van de concentratie van rijkdom bij een kleine groep. Het politieke systeem begon te wankelen.
-stortten politici geld in de partijkas om +
-hoger op te komen (zie over dit onderwerp +
-Tom Ferguson). Dit maakte het +
-politieke systeem nog verder afhankelijk +
-van de grote bedrijven, en met name +
-van de financiële sector. Deze cyclus resulteerde +
-in een verdere concentratie +
-van rijkdom bij de hoogste tien procent +
-van de bevolking. Ondertussen begon +
-voor de rest van de bevolking een periode +
-van stagnatie en zelfs neergang. +
-Mensen konden nog net rondkomen +
-door middel van kunstgrepen zoals langer +
-werken en geld lenen tegen hoge +
-rente, waarbij men in het laatste geval +
-rekende op inflatie om schulden te kunnen +
-afbetalen, zoals de recentelijke huizencrisis +
-heeft laten zien. Al snel was +
-het aantal werkuren van een Amerikaan +
-veel hoger dan bijvoorbeeld in Japan of +
-Europa. Er ontstond een periode van +
-stagnatie en daling van welvaart voor +
-de meerderheid van de bevolking, gelijktijdig +
-met een sterke groei van de +
-concentratie van rijkdom bij een kleine +
-groep. Het politieke systeem begon te +
-wankelen.+
  
-Er is altijd een gat geweest tussen het +Er is altijd een gat geweest tussen het overheidsbeleid en de wil van het volk, maar dit gat is gegroeid tot een enorme kloof, zoals op dit moment hier te zien is. Het probleem waarover in Washington iedereen zich druk maakt is het begrotingstekort. Voor de bevolking is het begrotingstekort niet echt een belangrijk onderwerp. Het belangrijkste onderwerp voor de bevolking is de werkloosheid en niet het begrotingstekort. Er is een speciale regeringscommissie in het leven geroepen in verband met het begrotingstekort,​ maar er is geen regeringscommissie op de werkloosheid gezet. Overigens heeft het volk een uitgesproken mening waar het de oplossing van het begrotingstekort betreft. Alle onderzoeken wijzen uit dat een overweldigende meerderheid van de bevolking hogere belasting voor de rijken wil, daar waar in de afgelopen decennia juist een scherpe verlaging van belasting van de rijken is geweest. De bevolking wenst behoud van de sociale voorzieningen. De uitkomst van de commissie zal waarschijnlijk het tegenovergestelde zijn. De commissie zal ergens in de komende weken met een beslissing komen en de Occupy-beweging heeft de mogelijkheid om een massa op de been te brengen die probeert de dolk die in het hart van het land wordt gestoken af te wenden. Omdat de gevolgen van de beslissingen over het begrotingstekort zeer negatieve effecten kunnen hebben op de toekomst van het land, zou dat het onmiddellijke doel van Occupy moeten zijn.
-overheidsbeleid en de wil van het volk, +
-maar dit gat is gegroeid tot een enorme +
-kloof, zoals op dit moment hier te zien +
-is. Het probleem waarover in Washington +
-iedereen zich druk maakt is het begrotingstekort. +
-Voor de bevolking is het +
-begrotingstekort niet echt een belangrijk +
-onderwerp. Het belangrijkste onderwerp +
-voor de bevolking is de werkloosheid +
-en niet het begrotingstekort. Er is +
-een speciale regeringscommissie in het +
-leven geroepen in verband met het begrotingstekort,​ +
-maar er is geen regeringscommissie +
-op de werkloosheid gezet. +
-Overigens heeft het volk een uitgesproken +
-mening waar het de oplossing +
-van het begrotingstekort betreft. Alle +
-onderzoeken wijzen uit dat een overweldigende +
-meerderheid van de bevolking +
-hogere belasting voor de rijken wil, +
-daar waar in de afgelopen decennia juist +
-een scherpe verlaging van belasting van +
-de rijken is geweest. De bevolking wenst +
-behoud van de sociale voorzieningen. +
-De uitkomst van de commissie zal waarschijnlijk +
-het tegenovergestelde zijn. De +
-commissie zal ergens in de komende +
-weken met een beslissing komen en de +
-Occupy-beweging heeft de mogelijkheid +
-om een massa op de been te brengen +
-die probeert de dolk die in het hart +
-van het land wordt gestoken af te wenden. +
-Omdat de gevolgen van de beslissingen +
-over het begrotingstekort zeer +
-negatieve effecten kunnen hebben op de +
-toekomst van het land, zou dat het onmiddellijke +
-doel van Occupy moeten +
-zijn.+
  
-Zonder in details te treden, is datgene +Zonder in details te treden, is datgene wat de afgelopen dertig jaar is gebeurd de nachtmerrie waar klassieke economen over spraken. Adam Smith overwoog de mogelijkheid dat handelaren en industriëlen zouden kunnen beslissen hun activiteiten naar andere landen te verplaatsen en hun producten vanuit andere landen te importeren. Hij stelde dat zij dan grote winsten zouden kunnen behalen maar dat Engeland daardoor zou worden geschaad. Maar, zo stelde hij, de industriëlen en handelaren prefereerden vanuit eigen land te opereren, home bias genoemd. Dus alsof Engeland door een onzichtbare hand zou worden gespaard voor de puinhoop van wat nu neoliberale globalisering heet. Adam Smith spreekt over deze ‘onzichtbare hand’ in zijn klassieke //De rijkdom der naties//. De andere grote klassieke econoom, David Ricardo, erkende dezelfde mogelijkheid en sprak de hoop uit dat deze ontwikkeling zich niet voor zou doen. En gedurende een lange periode heeft zich deze ontwikkeling ook niet voorgedaan. Maar tijdens de afgelopen dertig jaar is dat wat Smith en Ricardo vreesden precies wat er is gebeurd.
-wat de afgelopen dertig jaar is gebeurd +
-de nachtmerrie waar klassieke economen +
-over spraken. Adam Smith overwoog +
-de mogelijkheid dat handelaren +
-en industriëlen zouden kunnen beslissen +
-hun activiteiten naar andere landen +
-te verplaatsen en hun producten vanuit +
-andere landen te importeren. Hij stelde +
-dat zij dan grote winsten zouden kunnen +
-behalen maar dat Engeland daardoor +
-zou worden geschaad. Maar, zo +
-stelde hij, de industriëlen en handelaren +
-prefereerden vanuit eigen land te opereren, +
-home bias genoemd. Dus alsof +
-Engeland door een onzichtbare hand +
-zou worden gespaard voor de puinhoop +
-van wat nu neoliberale globalisering +
-heet. Adam Smith spreekt over deze +
-‘onzichtbare hand’ in zijn klassieke //De +
-rijkdom der naties//. De andere grote klassieke +
-econoom, David Ricardo, erkende +
-dezelfde mogelijkheid en sprak de hoop +
-uit dat deze ontwikkeling zich niet voor +
-zou doen. En gedurende een lange periode +
-heeft zich deze ontwikkeling ook +
-niet voorgedaan. Maar tijdens de afgelopen +
-dertig jaar is dat wat Smith en +
-Ricardo vreesden precies wat er is gebeurd.+
  
 ==== Plutonomy en Precariaat ==== ==== Plutonomy en Precariaat ====
  
-Voor de gewone bevolking, de 99 procent +Voor de gewone bevolking, de 99 procent in de beleving van de Occupybeweging,​ is het leven hard geworden. En het kan nog veel harder gaan worden. Dit kan een periode worden van een onomkeerbare teruggang. Voor de 1 procent, of preciezer gezegd 1/10e van de 1 procent is het leven prima. Zij zijn rijker dan ooit, machtiger dan ooit, – ze controleren het hele politieke systeem en negeren daarbij de rest van de bevolking. In 2005 bracht de Citigroup een brochure uit voor investeerders. De brochure riep investeerders op om geld in te zetten op de //plutonomy index//. Citigroup stelde dat de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld bezig was te leiden tot een kleine groep extreem rijke mensen, de //​plutonomy//,​ naast een enorme bevolking van extreem arme mensen. De ongelijkheid tussen deze twee groepen zou zo groot worden dat de //​plutonomy//​ door haar consumptiegedrag de economie meer kon beïnvloeden dan de rest van de wereldbevolking. Inzetten op de //plutonomy index// betekende investeren in aandelen luxegoederen die door de //​plutonomy//​ worden aangeschaft. Citigroup schatte in dat de //plutonomy index// lucratiever zou zijn dan de aandelenmarkt.
-in de beleving van de Occupybeweging,​ +
-is het leven hard geworden. +
-En het kan nog veel harder gaan worden. +
-Dit kan een periode worden van +
-een onomkeerbare teruggang. Voor de 1 +
-procent, of preciezer gezegd 1/10e van +
-de 1 procent is het leven prima. Zij zijn +
-rijker dan ooit, machtiger dan ooit, – ze +
-controleren het hele politieke systeem +
-en negeren daarbij de rest van de bevolking. +
-In 2005 bracht de Citigroup een +
-brochure uit voor investeerders. De brochure +
-riep investeerders op om geld in +
-te zetten op de //plutonomy index//. Citigroup +
-stelde dat de ongelijke verdeling +
-van welvaart in de wereld bezig was te +
-leiden tot een kleine groep extreem rijke +
-mensen, de //​plutonomy//,​ naast een enorme +
-bevolking van extreem arme mensen. +
-De ongelijkheid tussen deze twee +
-groepen zou zo groot worden dat de +
-//​plutonomy//​ door haar consumptiegedrag +
-de economie meer kon beïnvloeden dan +
-de rest van de wereldbevolking. Inzetten +
-op de //plutonomy index// betekende investeren +
-in aandelen luxegoederen die door +
-de //​plutonomy//​ worden aangeschaft. Citigroup +
-schatte in dat de //plutonomy index// +
-lucratiever zou zijn dan de aandelenmarkt.+
  
-Tegenover de //​plutonomy//​ staat de groter +Tegenover de //​plutonomy//​ staat de groter wordende groep die het ‘precariaat’ (samentrekking van precair en proletariaat) wordt genoemd. Dat zijn mensen die een onzeker bestaan hebben in de periferie van de maatschappij. Deze groep bestaansonzekeren leeft echter niet meer in de periferie van de maatschappij,​ maar maakt er in steeds grotere mate deel van uit; een substantieel deel van de bevolking in Amerika en eldersbehoort ​tot de groep bestaansonzekeren en dit wordt door machthebbers beschouwd als een goede zaak. Alan Greenspan legde aan het Congres de wonderen van de fantastische economische ontwikkeling in de Clintonjaren uit. Hij stelde dat een groot deel van het succes van de economie was gebaseerd op ‘groeiende arbeidsonzekerheid’. Wanneer werknemers onzeker zijn over hun middelen van bestaan – als werknemers deel uitmaken van de groep bestaansonzekeren – dan stellen zij geen looneisen noch tasten zij op andere manieren de winsten aan; bestaansonzekeren kunnen ontslagen worden op het moment dat ze niet meer nodig zijn. Dat is wat Greenspan beschouwde als een ‘gezonde’ economie. En deze man werd indertijd geroemd en bewonderd om zijn ideeën. ​
-wordende groep die het ‘precariaat’ (samentrekking +
-van precair en proletariaat) +
-wordt genoemd. Dat zijn mensen +
-die een onzeker bestaan hebben in de +
-periferie van de maatschappij. Deze +
-groep bestaansonzekeren leeft echter +
-niet meer in de periferie van de maatschappij,​ +
-maar maakt er in steeds grotere +
-mate deel van uit; een substantieel +
-deel van de bevolking in Amerika en elders +
-behoort ​tot de groep bestaansonzekeren +
-en dit wordt door machthebbers +
-beschouwd als een goede zaak. Alan +
-Greenspan legde aan het Congres de +
-wonderen van de fantastische economische +
-ontwikkeling in de Clintonjaren +
-uit. Hij stelde dat een groot deel van het +
-succes van de economie was gebaseerd +
-op ‘groeiende arbeidsonzekerheid’. +
-Wanneer werknemers onzeker zijn over +
-hun middelen van bestaan – als werknemers +
-deel uitmaken van de groep bestaansonzekeren +
-– dan stellen zij geen +
-looneisen noch tasten zij op andere manieren +
-de winsten aan; bestaansonzekeren +
-kunnen ontslagen worden op het +
-moment dat ze niet meer nodig zijn. Dat +
-is wat Greenspan beschouwde als een +
-‘gezonde’ economie. En deze man werd +
-indertijd geroemd en bewonderd om +
-zijn ideeën. ​+
  
-De wereld is bezig zich te splitsen in een +De wereld is bezig zich te splitsen in een groep behorende tot de //​plutonomy//​ en een groep behorend tot het ‘precariaat’;​ in de woorden van Occupy de 1 procent en de 99 procent. Dat zijn niet de werkelijke cijfers maar het geeft wel het juiste plaatje. Als deze ontwikkeling verder gaat, ontstaat de mogelijkheid dat de neergang die in de jaren zeventig is begonnen, onomkeerbaar wordt. De Occupy-beweging is de eerste echte grote beweging die het proces zou kunnen stoppen. Maar het is noodzakelijk dat iedereen zich realiseert dat dit een lange en zware strijd zal worden. Er zullen morgen nog geen overwinningen zijn. De strijd zal door moeten gaan, waarbij structuren moeten worden opgebouwd die kunnen blijven bestaan en die ook in harde tijden door zullen gaan, waardoor op den duur belangrijke overwinningen kunnen worden geboekt. ​
-groep behorende tot de //​plutonomy//​ en +
-een groep behorend tot het ‘precariaat’;​ +
-in de woorden van Occupy de 1 procent +
-en de 99 procent. Dat zijn niet de werkelijke +
-cijfers maar het geeft wel het juiste +
-plaatje. Als deze ontwikkeling verder +
-gaat, ontstaat de mogelijkheid dat de +
-neergang die in de jaren zeventig is begonnen, +
-onomkeerbaar wordt. De +
-Occupy-beweging is de eerste echte +
-grote beweging die het proces zou kunnen +
-stoppen. Maar het is noodzakelijk +
-dat iedereen zich realiseert dat dit een +
-lange en zware strijd zal worden. Er zullen +
-morgen nog geen overwinningen +
-zijn. De strijd zal door moeten gaan, +
-waarbij structuren moeten worden opgebouwd +
-die kunnen blijven bestaan en +
-die ook in harde tijden door zullen gaan, +
-waardoor op den duur belangrijke overwinningen +
-kunnen worden geboekt. ​+
  
 ==== Overname door de werknemers ==== ==== Overname door de werknemers ====
namespace/over_klassenstrijd_rebellie_en_solidariteit.txt · Laatst gewijzigd: 11/02/20 11:21 door defiance