Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:van_christen_tot_anarchist

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:van_christen_tot_anarchist [11/02/20 14:21]
defiance [Voetnoten]
namespace:van_christen_tot_anarchist [11/02/20 14:29]
defiance [Hoofdstuk XXIII. Een fantastische satyre.]
Regel 3: Regel 3:
  
   *Verschenen:​ 1910, tweede druk   *Verschenen:​ 1910, tweede druk
-  *Bron: https://​www.dbnl.org/​tekst/​dome001chri01_01/​+  *Bron: ​[[https://​www.dbnl.org/​tekst/​dome001chri01_01/​|Van christen tot anarchist - Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis]],​ Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
  
 //Om de uniekheid van het document te waarborgen is deze tekst niet gemoderniseerd qua taalgebruik.//​ //Om de uniekheid van het document te waarborgen is deze tekst niet gemoderniseerd qua taalgebruik.//​
- 
-**Wordt hoofdstuk voor hoofdstuk toegevoegd!,​ laatste update: 4 februari 2020** 
  
 ---- ----
Regel 4860: Regel 4858:
 In dit onwrikbaar geloof aan de zegepraal der vrijheid gaan wij voorwaarts en al zagen wij er velen vallen in de laatste jaren, met en naast wie wij jarenlang streden, - we denken aan een Elie Reclus, een Louise Michel, een Elysée Reclus, een John Most, die al behoorden zij meestal tot een ietwat ouder geslacht, toch onze tijdgenooten zijn - wij zijn vol vertrouwen dat een jonger geslacht het werk zal voortzetten en als ook ons straks de kracht ontbreekt, als ook ons de dood roept, wij zijn bereid weg te gaan en onze plaats in te ruimen voor een nieuw en jong geslacht in de vaste overtuiging naar onze beste krachten gewerkt te hebben zoolang het dag was en alzoo ‘een voetstap na te laten in den zandzoom van den tijd’. In dit onwrikbaar geloof aan de zegepraal der vrijheid gaan wij voorwaarts en al zagen wij er velen vallen in de laatste jaren, met en naast wie wij jarenlang streden, - we denken aan een Elie Reclus, een Louise Michel, een Elysée Reclus, een John Most, die al behoorden zij meestal tot een ietwat ouder geslacht, toch onze tijdgenooten zijn - wij zijn vol vertrouwen dat een jonger geslacht het werk zal voortzetten en als ook ons straks de kracht ontbreekt, als ook ons de dood roept, wij zijn bereid weg te gaan en onze plaats in te ruimen voor een nieuw en jong geslacht in de vaste overtuiging naar onze beste krachten gewerkt te hebben zoolang het dag was en alzoo ‘een voetstap na te laten in den zandzoom van den tijd’.
  
-===== Hoofdstuk ​XXIII. Een fantastische satyre. =====+===== XXIII. Een fantastische satyre. =====
  
 **Een kleine bloemlezing van grafredenen zooals zij gehouden zouden zijn bij mijn graf, indien ik gestorven was in het aangegeven jaar.** **Een kleine bloemlezing van grafredenen zooals zij gehouden zouden zijn bij mijn graf, indien ik gestorven was in het aangegeven jaar.**
Regel 5054: Regel 5052:
 Vliegende Blaadjes: Vliegende Blaadjes:
  
-  * I. Arbeiders,​ aan u een woordje. +  * I. Arbeiders, aan u een woordje. 
-  * II. Wat we allemaal willen. +  * II. Wat we allemaal willen. 
-  * III. Is de paus ook al socialist?​ +  * III. Is de paus ook al socialist?​ 
-  * IV. Hoe de boeren er onder zijn gekomen en tot ellende vervallen. +  * IV. Hoe de boeren er onder zijn gekomen en tot ellende vervallen. 
-  * V. Spier- en Hersenarbeid of wie is de meeste? (door dr. J. Rutgers). +  * V. Spier- en Hersenarbeid of wie is de meeste? (door dr. J. Rutgers). 
-  * VI. Kamers van arbeid. +  * VI. Kamers van arbeid. 
-  * VII. De ​Mei-betooging. +  * VII. De Mei-betooging. 
-  * VIII. Geen leerplicht, maar leer-, eet- en speelrecht (door J.v.d. Berg). +  * VIII. Geen leerplicht, maar leer-, eet- en speelrecht (door J.v.d. Berg). 
-  * IX. De algemeene werkstaking. +  * IX. De algemeene werkstaking. 
-  * X. Wat de Anarchisten willen. +  * X. Wat de Anarchisten willen. 
-  * XI. Arbeiders! Zietdaar uw lot. +  * XI. Arbeiders! Zietdaar uw lot. 
-  * XII. Helpt uzelven! +  * XII. Helpt uzelven! 
-  * XIII. Bellen blazen (Een verkiezingsblaadje). +  * XIII. Bellen blazen (Een verkiezingsblaadje). 
-  * XIV. Wat de revolutie in Rusland ons leert. +  * XIV. Wat de revolutie in Rusland ons leert. 
-  * XV. Geweld en Geweldloosheid. +  * XV. Geweld en Geweldloosheid. 
-  * XVI. Het arbeidskontrakt. +  * XVI. Het arbeidskontrakt. 
-  * XVII. Weg met den oorlog! +  * XVII. Weg met den oorlog! 
-  * XVIII. Onze Acht (De martelaren van Chicago). +  * XVIII. Onze Acht (De martelaren van Chicago). 
-  * XIX. Francesco Ferrer.+  * XIX. Francesco Ferrer.
  
   * Pro en Contra het Anarchisme. - Baarn. Hollandia-drukkerij.   * Pro en Contra het Anarchisme. - Baarn. Hollandia-drukkerij.
Regel 5084: Regel 5082:
 Verder het door mij opgerichte weekblad Recht voor Allen en voortgezet in De Vrije Socialist, Sociaal-Anarchistisch Weekblad, verschijnende tweemalen 's weeks. Verder het door mij opgerichte weekblad Recht voor Allen en voortgezet in De Vrije Socialist, Sociaal-Anarchistisch Weekblad, verschijnende tweemalen 's weeks.
  
 +{{tag>​geschiedenis nederland}}
namespace/van_christen_tot_anarchist.txt · Laatst gewijzigd: 11/02/20 14:29 door defiance