Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:william_godwin

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:william_godwin [29/03/20 20:27]
defiance
namespace:william_godwin [29/03/20 20:31] (huidige)
defiance [Leven en ideeën]
Regel 20: Regel 20:
 De uitgave van het boek kende een vrij groot succes. Meer dan 4000 exemplaren werden verkocht en dit ondanks de hoge kostprijs. Meteen was Godwin een gekend schrijver. Temeer omdat hij een jaar later ook een meer populaire versie van zijn ideeën publiceerde,​ met name in de roman //Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams//. De uitgave van het boek kende een vrij groot succes. Meer dan 4000 exemplaren werden verkocht en dit ondanks de hoge kostprijs. Meteen was Godwin een gekend schrijver. Temeer omdat hij een jaar later ook een meer populaire versie van zijn ideeën publiceerde,​ met name in de roman //Things as They Are; or The Adventures of Caleb Williams//.
  
-Op eenenveertigjarige leeftijd, op 29 maart 1797trad hij in het huwelijk met de schrijfster,​ filosofe en feministe Mary Wollstonecraft. ​Maar zij stierf reeds enkele maanden later, op 10 september, in het kraambed een tiental dagen na de geboorte van haar tweede dochter Mary (de latere Mary Shelley, de vrouw van Percy Shelley en auteur van "Frankenstein..."). Godwin gaf het jaar nadien de memoires van Mary Wollstonecraft uit. Hierin deed hij het leven van zijn geliefde uit de doeken, inclusief haar vroegere zelfmoordpogingen,​ haar liefdesleven en haar onwettig, eerste kind. Als gevolg van de publicatie van dit '​schandaalboek'​ moest Godwin als het ware onderduiken. De rest van zijn leven verbleef hij ver van het publieke leven.+Op 29 maart 1797 trad hij op eenenveertigjarige leeftijd ​in het huwelijk met de schrijfster,​ filosofe en feministe Mary Wollstonecraft. ​Zij stierf ​echter ​reeds enkele maanden later, op 10 september, in het kraambed een tiental dagen na de geboorte van haar tweede dochter Mary (de latere Mary Shelley, de vrouw van Percy Shelley en auteur van //Frankenstein//). Godwin gaf een jaar nadien de memoires van Mary Wollstonecraft uit. Hierin deed hij het leven van zijn geliefde uit de doeken, inclusief haar vroegere zelfmoordpogingen,​ haar liefdesleven en haar onwettig, eerste kind. Als gevolg van de publicatie van dit '​schandaalboek'​ moest Godwin als het ware onderduiken. De rest van zijn leven verbleef hij ver van het publieke leven.
  
 ===== Teksten ===== ===== Teksten =====
namespace/william_godwin.txt · Laatst gewijzigd: 29/03/20 20:31 door defiance