Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


over_anarchisme.nl

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
over_anarchisme.nl [05/05/19 12:21]
defiance
over_anarchisme.nl [27/07/20 14:00] (huidige)
defiance
Regel 14: Regel 14:
   * **Niet Commercieel** — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.   * **Niet Commercieel** — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
   * **Gelijk Delen** — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd,​ moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.    * **Gelijk Delen** — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd,​ moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk. 
 +
 +Dat betekend dat je vrij bent om artikelen van deze website over te nemen en verder te verspreiden,​ doch waarderen we het als je hierbij vermeld waar je deze vandaan hebt. Mocht je dit willen doen voor een commercieel medium, dan vragen we je met ons contact op te nemen.
  
 {{ :​88x31.png?​100|}} {{ :​88x31.png?​100|}}
over_anarchisme.nl.1557058886.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:41 (Externe bewerking)