Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarchisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
namespace:anarchisme [16/08/21 07:11]
defiance
namespace:anarchisme [24/11/21 14:55]
defiance [Hiërarchie en horizontaal organiseren]
Regel 10: Regel 10:
   * Anarchisme (het; v); het nastreven van een samenleving waarin mensen leven zonder hogere macht of autoriteit (anarchie).   * Anarchisme (het; v); het nastreven van een samenleving waarin mensen leven zonder hogere macht of autoriteit (anarchie).
  
-Als we hier over anarchisme spreken, dan doelen we op het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). ​ Deze anarchie ​is een geheel andere definitie dan die waarover in de massamedia vaak wordt gesproken. De misvatting ​in de daar gehanteerde definitie is dat zij (maatschappelijke) organisatie vaak gelijkstellen ​met //leiding// of //​leiderschap//​. En dus dat waar leiding ontbreekt, chaos en ordeloosheid zullen heersen. Andersom geredeneerd betekent dit, dat daar waar chaos en wanorde heersen, dit dan wel anarchie moet zijn. Immers betekent het begrip '​anarchie'​ //“zonder heerser”//,​ en chaos en wanorde zijn daar waar geen, of te weinig heerschappij is. +Als we hier over anarchisme spreken, dan doelen we op het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). ​ Deze anarchie ​heeft een geheel andere definitie dan die waarover in de massamedia vaak wordt gesproken. De misvatting ​baseert zich er op dat //(maatschappelijke) organisatie// vaak gelijkgesteld wordt met //leiding// of //​leiderschap//​. En dus dat waar leiding ontbreekt, chaos en ordeloosheid zullen heersen. Andersom geredeneerd betekent dit, dat daar waar chaos en wanorde heersen, dit dan wel anarchie moet zijn. Immers betekent het begrip '​anarchie'​ //“zonder heerser”//,​ en chaos en wanorde zijn daar waar geen, of te weinig heerschappij is. 
  
-We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, juist oorsprong vindt in de hiërarchische organisatie van de samenleving - daar waar de belangen van weinigen negatieve invloed hebben op de levens van velen.+We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, juist zijn oorsprong vindt in de hiërarchische organisatie van de samenleving - daar waar de belangen van weinigen ​een negatieve invloed hebben op de levens van velen.
  
-Anarchisme ​voorstaat ​niet de afwezigheid van organisatie,​ maar een //ándere// vorm van organisatie. Het staat voor de organisatie van de samenleving door middel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking. Waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen ​- een vrije, klasseloze samenleving.+Anarchisme ​betekent ​niet de afwezigheid van organisatie,​ maar houdt een //ándere// vorm van organisatie ​in. Het staat voor een organisatie van een vrije, klassenloze ​samenleving door middel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking, waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen.
  
 ===== Basisbeginselen van het anarchisme ===== ===== Basisbeginselen van het anarchisme =====
Regel 27: Regel 27:
 ==== Hiërarchie en horizontaal organiseren ==== ==== Hiërarchie en horizontaal organiseren ====
  
-Het anarchisme gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens, en dat elk mens het natuurlijke recht heeft om in vrijheid keuzes te maken hoe hij of zij wil leven. Hieraan zitten natuurlijk beperkingen. Als deze gedachte consequent wordt doorgevoerd betekent dit dat de vrijheid van de één ophoudt waar de vrijheid van de ander begint.+Het anarchisme gaat uit van de gelijkwaardigheid van de mens, dat elk mens het natuurlijke recht heeft om in vrijheid keuzes te maken hoe hij of zij wil leven. Hieraan zitten natuurlijk beperkingen. Als deze gedachte consequent wordt doorgevoerdbetekent dit dat de vrijheid van de één ophoudt waar de vrijheid van de ander begint.
  
-In de huidige maatschappij overheerst een hiërarchisch organisatiemodel. Dit betekent dat als je de machtsverhoudingen binnen een besluitvormingsproces schematisch zou uittekenen, deze eruitzien als een piramide (zie figuur). Onderaan is de meerderheid van de mensen te vinden, zij hebben ​weinig te zeggenPolitiek gezien ​kunnen ​zij bijvoorbeeld één keer in de vier jaar stemmen, maar kunnen niet werkelijk deelnemen aan de besluitvorming - evenals op de werkplek, waar vaak wel '​inspraak'​ is, maar men geen besluiten mag nemen. Economisch ​uit het zich zo dat geld hebben deuren openten een gebrek aan geld deuren sluit.+In de huidige maatschappij overheerst een hiërarchisch organisatiemodel. Dit betekent dat als je de machtsverhoudingen binnen een besluitvormingsproces schematisch zou uittekenen, deze eruitzien als een piramide (zie figuur). Onderaan ​in het schema ​is de meerderheid van de mensen te vinden. Zij hebben ​politiek invloedZij kunnen bijvoorbeeld één keer in de vier jaar stemmen, maar kunnen niet werkelijk deelnemen aan de besluitvorming - evenals op de werkplek, waar vaak wel '​inspraak'​ is, maar men geen besluiten mag nemen. Economisch ​betekent ​het dat geld-hebben deuren opent en een gebrek aan geld deuren sluit.
  
 <WRAP right box 60%>​{{vimeo>​153869579?​medium}}</​WRAP>​ <WRAP right box 60%>​{{vimeo>​153869579?​medium}}</​WRAP>​
  
-Macht en invloed over de levens van anderen hebben degenen die bijvoorbeeld bezit hebben, als bazen en aandeelhouders,​ die beslissen over hoe het er op de werkplek aan toegaat of zelfs of een werkplek nog bestaat of dat deze wordt gesloten en bijvoorbeeld verplaatst wordt naar een '​goedkoper'​ productieland. In de politiek is dit eveneens zo: in de parlementaire democratie is het een kleine groep politici die besluiten ​nemen die vervolgens voor de gehele bevolking gelden. Zij beslissen in feite voor hen, iets dat binnen een anarchistische samenleving ondenkbaar is – men is daar onderdeel van de besluitvorming.+Macht en invloed over de levens van anderen hebben degenen die bijvoorbeeld bezit hebben, als bazen en aandeelhouders,​ die beslissen over hoe het er op de werkplek aan toegaat of zelfs of een werkplek nog bestaat of dat deze wordt gesloten en bijvoorbeeld verplaatst wordt naar een '​goedkoper'​ productieland. In de politiek is dit eveneens zo: in de parlementaire democratie is het een kleine groep politicidie besluiten ​neemt die vervolgens voor de gehele bevolking gelden. Zij beslissen in feite voor hen, iets dat binnen een anarchistische samenleving ondenkbaar is – men is daar onderdeel van de besluitvorming.
  
 Er zijn wat betreft besluitvorming verschillende modellen, maar binnen het anarchisme staat één ding centraal - men organiseert horizontaal. Dit betekent dat er géén piramide diagram te tekenen valt, maar dat als je van een anarchistisch model een diagram zou maken, dit een platte structuur zou geven (zie figuur) óf, zoals dit vaak ook wordt aangeduid, een cirkel, waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Er zijn wat betreft besluitvorming verschillende modellen, maar binnen het anarchisme staat één ding centraal - men organiseert horizontaal. Dit betekent dat er géén piramide diagram te tekenen valt, maar dat als je van een anarchistisch model een diagram zou maken, dit een platte structuur zou geven (zie figuur) óf, zoals dit vaak ook wordt aangeduid, een cirkel, waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar.
  
-Binnen het anarchisme is de idee dat de mens een sociaal wezen is, en hierom ​ook altijd in relatie zal staan met anderen. Dat betekent dat er aan de ene kant grote waarde wordt gehecht aan individuele vrijheid, maar daarnaast ook aan de relatie en organisatie van de gemeenschap. De mogelijkheid deel te nemen aan besluitvorming die van invloed is op de persoon, staat dan ook centraal. Dit geld voor alle facetten van ons leven: in onderwijs, het werk, thuis, de directe woonomgeving,​ de stad, regio etc.+Binnen het anarchisme is de idee dat de mens een sociaal wezen is, en daarom ​ook altijd in relatie zal staan met anderen. Dat betekent dat er aan de ene kant grote waarde wordt gehecht aan individuele vrijheid, maar daarnaast ook aan de relatie en organisatie van de gemeenschap. De mogelijkheid deel te nemen aan besluitvorming die van invloed is op de persoon, staat dan ook centraal. Dit geld voor alle facetten van ons leven: in onderwijs, het werk, thuis, de directe woonomgeving,​ de stad, regio etc.
  
 ==== Individu en gemeenschap ==== ==== Individu en gemeenschap ====
namespace/anarchisme.txt · Laatst gewijzigd: 24/11/21 17:45 door defiance