Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarchisme_in_het_tijdperk_na_de_schaarste

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:anarchisme_in_het_tijdperk_na_de_schaarste [24/06/16 15:02]
defiance
namespace:anarchisme_in_het_tijdperk_na_de_schaarste [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 5: Regel 5:
   * Deze tekst: fragment van het boek Post-Scarcity Anarchism   * Deze tekst: fragment van het boek Post-Scarcity Anarchism
   * Bron: VMT - Vlaams Marxistisch Tijdschrift,​ nr. 2, 36ste jrg. juni 2002   * Bron: VMT - Vlaams Marxistisch Tijdschrift,​ nr. 2, 36ste jrg. juni 2002
-  * Vertaling: ​Raf Grinfeld ​+  * Vertaling: ​Rafa Grinfeld ​
  
 ---- ----
 +
 +====== Anarchisme in het tijdperk na de schaarste ======
  
 Alle geslaagde revoluties uit het verleden zijn revoluties geweest die een beperkt belang nastreefden,​ een belang van minderheidsgroepen,​ die er op uit waren hun speciale belangen te laten gelden boven die van de maatschappij als geheel. De grote burgerlijke revoluties gaven een ideologie van radicale politieke reconstructie te zien, maar in werkelijkheid verzekerden zij de bourgeoisie van de sociale overheersing. Daarmee gaven zij aan het economische overwicht van het kapitaal een formeel politieke uitdrukking. De verheven begrippen “natie”,​ “vrije burger” en “gelijkheid voor de wet” verzwijgen de aardse realiteit van de gecentraliseerde staat, de geatomiseerde,​ geïsoleerde mens en de overheersing van het bourgeoisbelang. Ondanks hun radicale ideologische claims, vervingen de revoluties met een beperkt belang de regels van de ene klasse door die van de andere, het ene systeem van exploitatie door het andere, het ene systeem van gezwoeg door een ander en het ene systeem van psychologische onderdrukking door een ander. Alle geslaagde revoluties uit het verleden zijn revoluties geweest die een beperkt belang nastreefden,​ een belang van minderheidsgroepen,​ die er op uit waren hun speciale belangen te laten gelden boven die van de maatschappij als geheel. De grote burgerlijke revoluties gaven een ideologie van radicale politieke reconstructie te zien, maar in werkelijkheid verzekerden zij de bourgeoisie van de sociale overheersing. Daarmee gaven zij aan het economische overwicht van het kapitaal een formeel politieke uitdrukking. De verheven begrippen “natie”,​ “vrije burger” en “gelijkheid voor de wet” verzwijgen de aardse realiteit van de gecentraliseerde staat, de geatomiseerde,​ geïsoleerde mens en de overheersing van het bourgeoisbelang. Ondanks hun radicale ideologische claims, vervingen de revoluties met een beperkt belang de regels van de ene klasse door die van de andere, het ene systeem van exploitatie door het andere, het ene systeem van gezwoeg door een ander en het ene systeem van psychologische onderdrukking door een ander.
namespace/anarchisme_in_het_tijdperk_na_de_schaarste.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)