Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:enkele_gedachten_over_de_opstanden_in_noord_afrika_en_het_midden_oosten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:enkele_gedachten_over_de_opstanden_in_noord_afrika_en_het_midden_oosten [24/11/17 03:08]
autonomia
namespace:enkele_gedachten_over_de_opstanden_in_noord_afrika_en_het_midden_oosten [16/10/19 10:14] (huidige)
Regel 13: Regel 13:
 ====== Enkele gedachten over de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten ====== ====== Enkele gedachten over de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten ======
  
-===== Verschillende manieren om naar de opstanden te kijken ​=====+==== Verschillende manieren om naar de opstanden te kijken ====
  
 Er zijn een tweetal houdingen jegens de opstanden in het Midden-Oosten en Noord- Afrika die een begrip van wat er gebeurt in de weg staan. De eerste bestaat uit het bouwen van een muur tussen de mensen hier, en de mensen daarginds. Het idee is als volgt: de mensen in die regio zijn zo anders, van cultuur, religie, mentaliteit,​ traditie, dat de opstanden daar zo ongeveer een exotisch verschijnsel zijn dat je kunt bewonderen of kunt afwijzen, maar waar geen gemeenschappelijkheid mee kan zijn. De Arabische ziel, de islamitische context, de cultuur van woestijnvolkeren,​ wat het ook is: het is daar helemaal ánders dan hier. Begrip is nauwelijks mogelijk, verbondenheid al helemaal niet. Dit heeft vriendelijke vormen: respect voor wat daar gebeurt in al zijn eigenaardigheid. Het heeft onvriendelijke vormen: het zijn gevaarlijke moslims, en ook na vervanging van dictators blijven het daar gevaarlijke moslims. Maar zowel de vriendelijke als de afwijzende varianten gaan uit van een ondoordringbare muur. Wat daar gebeurt kun je bewonderen of afwijzen. Ermee communiceren is al bijna zinloos, maar er gemeenschappelijkheid in ervaren kan al helemaal niet. Er zijn een tweetal houdingen jegens de opstanden in het Midden-Oosten en Noord- Afrika die een begrip van wat er gebeurt in de weg staan. De eerste bestaat uit het bouwen van een muur tussen de mensen hier, en de mensen daarginds. Het idee is als volgt: de mensen in die regio zijn zo anders, van cultuur, religie, mentaliteit,​ traditie, dat de opstanden daar zo ongeveer een exotisch verschijnsel zijn dat je kunt bewonderen of kunt afwijzen, maar waar geen gemeenschappelijkheid mee kan zijn. De Arabische ziel, de islamitische context, de cultuur van woestijnvolkeren,​ wat het ook is: het is daar helemaal ánders dan hier. Begrip is nauwelijks mogelijk, verbondenheid al helemaal niet. Dit heeft vriendelijke vormen: respect voor wat daar gebeurt in al zijn eigenaardigheid. Het heeft onvriendelijke vormen: het zijn gevaarlijke moslims, en ook na vervanging van dictators blijven het daar gevaarlijke moslims. Maar zowel de vriendelijke als de afwijzende varianten gaan uit van een ondoordringbare muur. Wat daar gebeurt kun je bewonderen of afwijzen. Ermee communiceren is al bijna zinloos, maar er gemeenschappelijkheid in ervaren kan al helemaal niet.
Regel 24: Regel 24:
 anarchistisch streven nu al de hoofd-stroom van de opstanden uitmaakt, is onjuist. anarchistisch streven nu al de hoofd-stroom van de opstanden uitmaakt, is onjuist.
  
-===== De verschillende lagen van de opstand ​=====+==== De verschillende lagen van de opstand ====
  
 We kunnen de opstanden analyseren op drie niveaus, in een soort gelaagdheid. Er is de vraag wat mensen drijft, wat de motivaties zijn voor grote aantallen mensen om in verzet te komen. Er is de vraag wat mensen bewust nastreven, wat hun eisen zijn, hoe ze de maatschappijen veranderd willen zien. En er is de vraag wat mensen allemaal dóén vanuit hun motivaties, en in hun pogingen om hun doelen te bereiken. Motivatie, politiek programma en wijze van optreden: het zijn drie lagen in de analyses. En we zullen zien dat er tussen die lagen soms spanningen bestaan, die voor een analyse vanuit anarchistische insteek van belang zijn. We kunnen de opstanden analyseren op drie niveaus, in een soort gelaagdheid. Er is de vraag wat mensen drijft, wat de motivaties zijn voor grote aantallen mensen om in verzet te komen. Er is de vraag wat mensen bewust nastreven, wat hun eisen zijn, hoe ze de maatschappijen veranderd willen zien. En er is de vraag wat mensen allemaal dóén vanuit hun motivaties, en in hun pogingen om hun doelen te bereiken. Motivatie, politiek programma en wijze van optreden: het zijn drie lagen in de analyses. En we zullen zien dat er tussen die lagen soms spanningen bestaan, die voor een analyse vanuit anarchistische insteek van belang zijn.
Regel 34: Regel 34:
 De politieke en de sociaal-economische motivaties komen dan samen in de afkeer van de corruptie. Die corruptie drukt zowel iets economisch als iets politieks uit. Het gaat dan over de verstrengeling tussen bedrijven en politici, vette contracten voor de vriendjes van de president en dergelijke. Maar het gaat ook over alledaagse afpersing: mensen die moeten betalen om kans te maken op ene overheidsbaantje of een opleidingsplek;​ mensen die aangehouden door politie, mogen kiezen: mee naar de cel voor een dubieuze aanklacht, mogelijk om mishandeld te worden bovendien; of anders de '​boete'​ maar betalen. Dit type corruptie raakt vrijwel iedereen. Het is een vorm waarin juist ook mensen met weinig geld nog eens éxtra worden uitgeknepen. Woede wegens de corruptie is daarmee een onderliggend thema dat de diverse drijfveren, politiek en economisch, verbindt. De politieke en de sociaal-economische motivaties komen dan samen in de afkeer van de corruptie. Die corruptie drukt zowel iets economisch als iets politieks uit. Het gaat dan over de verstrengeling tussen bedrijven en politici, vette contracten voor de vriendjes van de president en dergelijke. Maar het gaat ook over alledaagse afpersing: mensen die moeten betalen om kans te maken op ene overheidsbaantje of een opleidingsplek;​ mensen die aangehouden door politie, mogen kiezen: mee naar de cel voor een dubieuze aanklacht, mogelijk om mishandeld te worden bovendien; of anders de '​boete'​ maar betalen. Dit type corruptie raakt vrijwel iedereen. Het is een vorm waarin juist ook mensen met weinig geld nog eens éxtra worden uitgeknepen. Woede wegens de corruptie is daarmee een onderliggend thema dat de diverse drijfveren, politiek en economisch, verbindt.
  
-===== Hoe vertaald men de motivaties, eisen en verlangens? ​=====+==== Hoe vertaald men de motivaties, eisen en verlangens? ====
  
 In welke richting vertalen mensen deze motivaties in bewuste verlangens, eisen, een soort van programma? Heel veel wijst erop dat mensen '​gewoon'​ democratie willen, in de liberale, westerse zin van het woord. De eisen om politieke vrijheid, meningsvrijheid,​ pers- en mediavrijheid. De eisen om de opheffing of minstens het inperken van de geheime diensten en het opheffen van noodtoestandswetgeving en dergelijke passen daarin. Maar ook eisen voor verkiezingen waarbij niet bij voorbaat gefraudeerd wordt, waaraan meerdere partijen vrij kunnen meedoen. Politici die via zulke verkiezingen in vrijheid worden gekozen. Een onafhankelijke rechtspraak. Een parlementaire democratie, in de brede zin van het woord, dat is het bewuste streven van ten minste de hoofdstroom van de opstanden. In welke richting vertalen mensen deze motivaties in bewuste verlangens, eisen, een soort van programma? Heel veel wijst erop dat mensen '​gewoon'​ democratie willen, in de liberale, westerse zin van het woord. De eisen om politieke vrijheid, meningsvrijheid,​ pers- en mediavrijheid. De eisen om de opheffing of minstens het inperken van de geheime diensten en het opheffen van noodtoestandswetgeving en dergelijke passen daarin. Maar ook eisen voor verkiezingen waarbij niet bij voorbaat gefraudeerd wordt, waaraan meerdere partijen vrij kunnen meedoen. Politici die via zulke verkiezingen in vrijheid worden gekozen. Een onafhankelijke rechtspraak. Een parlementaire democratie, in de brede zin van het woord, dat is het bewuste streven van ten minste de hoofdstroom van de opstanden.
Regel 50: Regel 50:
 Dat impliciete potentieel tot veel diepere bevrijding helpen tot werkelijkheid te maken is iets waar anarchisten kunnen bijdragen. Erop wijzen dat je die comités ook permanent kunt maken, er de kiem in aanwijzen van een nieuwe vrije maatschappij,​ dat is iets wat anarchisten kunnen doen - hier maar vooral ook daar. Zoals een Syrische anarchist het formuleert: "De Libische volkscomités zouden de basis van een nieuw leven moeten zijn, en niet slechts een interim-maatregel."​. Als dat idee, en de bijbehorende praktijk, voet aan de grond krijgt binnen de opstandsbewegingen,​ dan kunnen ze uitgroeien tot revoltes, ja revoluties, die waarlijk als anarchistisch getypeerd kunnen worden. Dat impliciete potentieel tot veel diepere bevrijding helpen tot werkelijkheid te maken is iets waar anarchisten kunnen bijdragen. Erop wijzen dat je die comités ook permanent kunt maken, er de kiem in aanwijzen van een nieuwe vrije maatschappij,​ dat is iets wat anarchisten kunnen doen - hier maar vooral ook daar. Zoals een Syrische anarchist het formuleert: "De Libische volkscomités zouden de basis van een nieuw leven moeten zijn, en niet slechts een interim-maatregel."​. Als dat idee, en de bijbehorende praktijk, voet aan de grond krijgt binnen de opstandsbewegingen,​ dan kunnen ze uitgroeien tot revoltes, ja revoluties, die waarlijk als anarchistisch getypeerd kunnen worden.
    
-===== Wat kunnen revolutionairen doen om te helpen? ​=====+==== Wat kunnen revolutionairen doen om te helpen? ====
  
 Wat kunnen revolutionairen,​ anarchisten onder hen, in bijvoorbeeld Nederland doen om te helpen? Niet heel erg veel, gezien de geringe aantallen. maar er zijn enkele punten. Ons inzetten tegen wapenhandel vanuit Nederland met de regimes in Noord- Afrika en het Midden-Oosten is er één van. dat kan de vorm aannemen van een petitie, niet omdat daar grote druk van uitgaat maar omdat daarmee tenminste de kritiek een beetje aan het gonzen komt. Steviger en verdergaande acties tegen medeplichtige bedrijven zijn denkbaar, waarbij een onderscheid tussen profiterende directies enerzijds, en het personeel dat er werkt en dat we als potentiële bondgenoot dienen te benaderen, belangrijk is. Een tweede punt is: opkomen voor migranten en vluchtelingen,​ juist nu. Europa en Libië wekten goed samen in het tegenhouden van Afrikanen die naar Europa proberen te komen. dat was deel van het bondgenootschap tussen Kadhafi en onder meer Berlusconi. Opkomen tegen deze brute vorm van grensbewaking is deel van een politiek die terecht sowieso alle grenzen en migratiebeperkingen aanvecht. Er is nog een punt: wie westerse interventie volstrekt afwijst - en ik denk dat we dit moeten doen - moet onder ogen zien dat Kadhafi alsnog een slachting in opstandsgebieden aanricht. het minste dat we, in combinatie met het stoppen van luchtaanvallen,​ moeten eisen is dan óók: iedereen die op de vlucht slaat, wordt een veilig heenkomen en fatsoenlijke opvang geboden, ook al verhuist de complete bevolking van Benghazi dan naar Europa. Wat kunnen revolutionairen,​ anarchisten onder hen, in bijvoorbeeld Nederland doen om te helpen? Niet heel erg veel, gezien de geringe aantallen. maar er zijn enkele punten. Ons inzetten tegen wapenhandel vanuit Nederland met de regimes in Noord- Afrika en het Midden-Oosten is er één van. dat kan de vorm aannemen van een petitie, niet omdat daar grote druk van uitgaat maar omdat daarmee tenminste de kritiek een beetje aan het gonzen komt. Steviger en verdergaande acties tegen medeplichtige bedrijven zijn denkbaar, waarbij een onderscheid tussen profiterende directies enerzijds, en het personeel dat er werkt en dat we als potentiële bondgenoot dienen te benaderen, belangrijk is. Een tweede punt is: opkomen voor migranten en vluchtelingen,​ juist nu. Europa en Libië wekten goed samen in het tegenhouden van Afrikanen die naar Europa proberen te komen. dat was deel van het bondgenootschap tussen Kadhafi en onder meer Berlusconi. Opkomen tegen deze brute vorm van grensbewaking is deel van een politiek die terecht sowieso alle grenzen en migratiebeperkingen aanvecht. Er is nog een punt: wie westerse interventie volstrekt afwijst - en ik denk dat we dit moeten doen - moet onder ogen zien dat Kadhafi alsnog een slachting in opstandsgebieden aanricht. het minste dat we, in combinatie met het stoppen van luchtaanvallen,​ moeten eisen is dan óók: iedereen die op de vlucht slaat, wordt een veilig heenkomen en fatsoenlijke opvang geboden, ook al verhuist de complete bevolking van Benghazi dan naar Europa.
Regel 57: Regel 57:
 Libië, maar authentieke steun, geworteld in solidariteit. Libië, maar authentieke steun, geworteld in solidariteit.
  
-===== Voetnoten ​=====+==== Voetnoten ====
  
   *[1] http://​www.thenational.ae/​thenationalconversation/​comment/​the-community-at-pearl-roundabout-is- at-the-centre   *[1] http://​www.thenational.ae/​thenationalconversation/​comment/​the-community-at-pearl-roundabout-is- at-the-centre
namespace/enkele_gedachten_over_de_opstanden_in_noord_afrika_en_het_midden_oosten.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)