Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:rosa_luxemburg_over_het_kazernesocialisme_van_luitenant_lenin

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:rosa_luxemburg_over_het_kazernesocialisme_van_luitenant_lenin [15/03/17 18:24]
defiance aangemaakt
namespace:rosa_luxemburg_over_het_kazernesocialisme_van_luitenant_lenin [23/04/19 08:10]
defiance
Regel 7: Regel 7:
 ---- ----
  
 +===== Inleiding =====
  
 Ondanks de lovende woorden die Lenin kort voor zijn overlijden over Rosa Luxemburg (1871-1919) uitsprak – ‘ondanks al haar fouten was en is ze een adelaar’ -, mag niet verheeld worden dat Rosa Luxemburg vanaf het begin van haar loopbaan een diametraal tegengesteld standpunt over het organisatievraagstuk en over de socialistische democratie innam. We kwamen dat al tegen in het item ‘Rosa Luxemburg over gemeentesocialisme’. Om de juiste draagwijdte van hun meningsverschillen te kunnen vatten dienen we ze in hun historische context te plaatsen. Bovendien mogen we niet vergeten dat Rosa Luxemburg marxiste was en is gebleven. In dat geval valt het des te meer op dat de meningsverschillen waarvan sprake is, zowel op anarchistische als op marxistische inzichten gestoeld kunnen zijn. Het kan dus geen kwaad juist een marxiste aan het woord te laten, zoals de Belgische libertaire auteur Johny Lenaerts in zijn hieronderstaande betoog doet. Ondanks de lovende woorden die Lenin kort voor zijn overlijden over Rosa Luxemburg (1871-1919) uitsprak – ‘ondanks al haar fouten was en is ze een adelaar’ -, mag niet verheeld worden dat Rosa Luxemburg vanaf het begin van haar loopbaan een diametraal tegengesteld standpunt over het organisatievraagstuk en over de socialistische democratie innam. We kwamen dat al tegen in het item ‘Rosa Luxemburg over gemeentesocialisme’. Om de juiste draagwijdte van hun meningsverschillen te kunnen vatten dienen we ze in hun historische context te plaatsen. Bovendien mogen we niet vergeten dat Rosa Luxemburg marxiste was en is gebleven. In dat geval valt het des te meer op dat de meningsverschillen waarvan sprake is, zowel op anarchistische als op marxistische inzichten gestoeld kunnen zijn. Het kan dus geen kwaad juist een marxiste aan het woord te laten, zoals de Belgische libertaire auteur Johny Lenaerts in zijn hieronderstaande betoog doet.
Regel 12: Regel 13:
 //[[Thom Holterman]]//​ //[[Thom Holterman]]//​
  
-(Oorspronkelijk verschenen op Libertaire Orde, ) +===== Rosa Luxemburg Over Het Kazernesocialisme Van Luitenant Lenin =====
  
 In de tweede helft van de 19de eeuw poogden vele jonge revolutionairen in Rusland aansluiting te vinden bij de boeren en de arbeiders. Er was onder de jongeren in het tsaristische Rusland een radicalisering opgetreden die tot op de wortel wilde breken met de oude orde. De grondeigendom moest worden aangevallen. Voor alles was het noodzakelijk het land aan de boeren te geven. Er vormden zich socialistische groeperingen die onder de naam narodniki (of ‘populisten’) rond 1870 zich tot een brede beweging ontwikkelden. In de tweede helft van de 19de eeuw poogden vele jonge revolutionairen in Rusland aansluiting te vinden bij de boeren en de arbeiders. Er was onder de jongeren in het tsaristische Rusland een radicalisering opgetreden die tot op de wortel wilde breken met de oude orde. De grondeigendom moest worden aangevallen. Voor alles was het noodzakelijk het land aan de boeren te geven. Er vormden zich socialistische groeperingen die onder de naam narodniki (of ‘populisten’) rond 1870 zich tot een brede beweging ontwikkelden.
Regel 70: Regel 70:
   * Rosa Luxemburg, ‘Organisatievraagstukken van de Russische sociaaldemocratie’,​ 1904   * Rosa Luxemburg, ‘Organisatievraagstukken van de Russische sociaaldemocratie’,​ 1904
   * Rosa Luxemburg, ‘De Russische Revolutie’,​ 1918   * Rosa Luxemburg, ‘De Russische Revolutie’,​ 1918
 +
 +{{tag>"​russische revolutie"​ sovjet-unie revolutie organisatie marxisme anarchisme}}
namespace/rosa_luxemburg_over_het_kazernesocialisme_van_luitenant_lenin.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)