Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:1_mei

1 mei

Op 1 mei wordt internationale de “Dag van de Arbeiders” gevierd, in Nederland ook bekend als “Dag van de Arbeid”. Ook wordt wel gesproken van Internationale eerste mei of revolutionaire eerste mei. 1 Mei is een feestdag van de socialistische, communistische en anarchistische arbeidersbeweging. Jaarlijks is dit de dag dat arbeiders wereldwijd de straat op gaan om op te komen voor hun rechten en bijeen te komen om een vrije en antikapitalistische toekomst kracht bij te zetten.

In tegenstelling tot in veel andere landen is 1 mei in Nederland geen officiële feestdag.

Geschiedenis

De internationale eerste mei vind haar oorsprong in de arbeidersbeweging in de Verenigde Staten en in het bijzonder de Haymarket Affaire. Toch gaat de viering van 1 mei al verder terug, waar ook al eeuwen daarvoor mei-vieringen plaatsvonden, ter ere van het nieuwe voorjaar. In vroegere 1-mei posters van de arbeiders is dit goed terug te zien in de symboliek.

Naamsoorsprong

Deze term “Dag van de Arbeid” wekt nogal verwarring op waar het op deze dag om gaat. Hoewel de arbeid gevierd wordt, betekend dit niet het werk zelf, maar het feit dat de werkers van de wereld alles gemaakt door de mens maken. Van origine dus eigenlijk de werker juist centraal staat - een viering van diegenen die de wereld maken. Hierom heet 1-mei in veel andere talen dan ook “Dag van de Arbeiders”: International Workers Day of Día Internacional de los Trabajadores

namespace/1_mei.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)