Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:ak-gent

Anarchistisch Kollektief Gent

Het A.K. Gent ontstond ergens in de nevelen van de vroege jaren 80 als opvolger van het R.A.K. (het revolutionair anarchistisch kollektief) dat in 1977 werd opgericht aan de Gentse Rijksuniversiteit, en heeft sindsdien met ups en downs haar werking aan de universiteit en daarbuiten voortgezet.

Werking

AK-Gent bestaat voornamelijk uit studenten maar de werking beperkt zich niet enkel tot studenten en staat open voor iedereen die zich kan vinden in het anarchistische gedachtegoed. Het collectief richt zich op theorievorming, infomatieverspreiding en de dagdagelijkse praktijk en strijd van mensen. Hierbij trachten zij via discussie, infoavonden, workshops, directe actie, betogingen, enz… ideeën in de praktijk om te zetten met als doel de verspreiding van het anarchistisch gedachtegoed en de bewerkstelling van een anti-autoritaire staatsloze maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting.

Organisatie

Het A.K. organiseert zich als kollektief op een niet-hiërarchische manier. Alle beslissingen omtrent de werking van het kollektief worden genomen tijdens de A.K. bijeenkomsten waarbij iedereen even veel te zeggen heeft. Hierbij streven we bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk naar het bereiken van consensus. Tijdens deze bijeenkomsten worden actieplannen en ideeën voorgesteld/uitgewerkt en wordt de continue werking van het A.K. besproken. Als anarchistisch kollektief willen we zoveel mogelijk de betrokken mensen in het kollektief zelf aanzetten tot het ondernemen van acties en het uitwerken van ideeën die dan via het principe van wederzijdse hulp via het A.K. (of andere groepen) ondersteund kunnen worden. Hiermee willen we elkaar zoveel mogelijk stimuleren om als vrije individuen onszelf in groepsverband te ontplooien naar ieders mogelijkheid en behoefte.

Samenwerking met andere groepen/individuen

Het A.K. staat open voor een samenwerking met andere basisgroeperingen, om een gemeenschappelijk doel beter te kunnen bereiken of om een gezonde wederzijdse discussie op te zetten. De vijand van onze vijand is onze vriend niet en daarom is er dan ook geen sprake van samenwerking met mensen of groeperingen die er kapitalistische, seksistische, racistische of andere autoritaire ideeën op nahouden.

namespace/ak-gent.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)