Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:huerta_grande

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
namespace:huerta_grande [30/07/19 09:38]
defiance
namespace:huerta_grande [02/03/20 13:16] (huidige)
defiance
Regel 1: Regel 1:
 ====== Huerta grande - de grote boomgaart ====== ====== Huerta grande - de grote boomgaart ======
-Door //​Federacion Anarquista Uruguaya//+//Door [[Federacion Anarquista Uruguaya]]//
  
   * Verschenen: 1972   * Verschenen: 1972
Regel 6: Regel 6:
   * Bron: Huerta Grande (Engels); Huerta Grande (Spaans)   * Bron: Huerta Grande (Engels); Huerta Grande (Spaans)
   * Vertaling: Tommy Ryan   * Vertaling: Tommy Ryan
- 
----- 
  
 **Theorie, ideologie en politieke praktijk - de ‘Huerta Grande’ van de FAU** **Theorie, ideologie en politieke praktijk - de ‘Huerta Grande’ van de FAU**
  
-De tekst ‘Huerta Grande’, vertaald ‘Grote Boombaard’,​ werd in 1972 geschreven als intern discussiedocument van de //​Federacion Anarquista Uruguaya//, vlak voor de brute militaire coup in juni 1973. Deze kwam aan de macht na de mislukte gewapende strijd van de Tupamaros, een Guevaristische[1] groep, met hun strategie van het ‘foquismo ​ ’[2]. Het document onderzoekt de aard van theorie en strategie. De tekst stelt dat een fundamenteel onderdeel van revolutionaire politieke organisatie is, dat men een diep begrip heeft van de materiële werkelijkheid,​ welke wordt gevoed door de praktische theorie en politieke praktijk. Dit mag misschien niet geheel nieuw of verrassend klinken, maar de implicaties ervan hebben sinds het verschijnen van de tekst grote invloed gehad op het anarchisme in Latijns-Amerika,​ waarmee de tekst een basisdocument is geworden voor de [[Especifismo|Especifistische]] stroming.+De tekst ‘Huerta Grande’, vertaald ‘Grote Boombaard’,​ werd in 1972 geschreven als intern discussiedocument van de //[[Federacion Anarquista Uruguaya]]//, vlak voor de brute militaire coup in juni 1973. Deze kwam aan de macht na de mislukte gewapende strijd van de Tupamaros, een Guevaristische[1] groep, met hun strategie van het ‘foquismo’[2]. Het document onderzoekt de aard van theorie en strategie. De tekst stelt dat een fundamenteel onderdeel van revolutionaire politieke organisatie is, dat men een diep begrip heeft van de materiële werkelijkheid,​ welke wordt gevoed door de praktische theorie en politieke praktijk. Dit mag misschien niet geheel nieuw of verrassend klinken, maar de implicaties ervan hebben sinds het verschijnen van de tekst grote invloed gehad op het anarchisme in Latijns-Amerika,​ waarmee de tekst een basisdocument is geworden voor de [[especifismo de anarchistische praktijk van het bouwen aan massabewegingen en revolutionaire organisatie|Especifistische]] stroming.
  
-De //​Federación Anarquista Urugaua//, bekend als de FAU, werd in 1956 opgericht en was de eerste organisatie die het organisatorische concept van het Especifismo verspreidde. De FAU zag zichzelf tot doel om als organisatie de ‘sociale injectie’ van militanten te coördineren,​ waarbij militanten met een gemeenschappelijke strategie werken aan en binnen massaorganisaties. Eén van de doelen daarbij is om populaire macht op te bouwen door middel van massaorganisaties en uiteindelijk een breed gedragen libertaire beweging welke een scheuring met de staat zou moeten kunnen bewerkstelligen. In de jaren 1960 was de organisatie cruciaal voor het oprichten van de Uruguayaanse CNT, een nationale confederale vakbond waarbinnen 90% van de arbeiders georganiseerd waren; het Arbeiders en Studenten Verzet (kortweg ROE), een federatie van militante arbeiders en studentengroepen met een lidmaatschap van tegen de 12.000 leden; en de gewapende vleugel van de FAU, de OPR-33. De afgelopen twee decennia heeft de FAU geholpen bij de oprichting van verschillende vergelijkbare organisaties in zowel Brazilië, Argentinië en Chili, en heeft anarchistische organisaties over de hele wereld geïnspireerd.+De //​Federación Anarquista Urugaua//, bekend als de FAU, werd in 1956 opgericht en was de eerste organisatie die het organisatorische concept van het Especifismo verspreidde. De FAU zag zichzelf tot doel om als organisatie de ‘sociale injectie’ van militanten te coördineren,​ waarbij militanten met een gemeenschappelijke strategie werken aan en binnen massaorganisaties. Eén van de doelen daarbij is om populaire macht op te bouwen door middel van massaorganisaties en uiteindelijk een breed gedragen libertaire beweging welke een scheuring met de staat zou moeten kunnen bewerkstelligen. In de jaren 1960 was de organisatie cruciaal voor het oprichten van de Uruguayaanse CNT, een nationale confederale vakbond waarbinnen 90% van de arbeiders georganiseerd waren; het Arbeiders en Studenten Verzet (kortweg ROE), een federatie van militante arbeiders en studentengroepen met een lidmaatschap van tegen de 12.000 leden; en de gewapende vleugel van de FAU, OPR-33. De afgelopen twee decennia heeft de FAU geholpen bij de oprichting van verschillende vergelijkbare organisaties in zowel Brazilië, Argentinië en Chili, en heeft anarchistische organisaties over de hele wereld geïnspireerd.
  
 Noot: In de tekst wordt er gebruik gemaakt van de term ‘partij’. Deze komt overeen met de manier waarop [[Errico Malatesta]] deze gebruikte als synoniem voor politieke organisatie:​ ‘Met het begrip ‘partij’ bedoelen wij allen die aan dezelfde kant staan, dat wil zeggen, diegenen die eenzelfde algemene doelstelling hebben en die, op de een of andere manier, strijden voor dezelfde doelen tegen een gemeenschappelijke tegenstanders of vijanden.’ Noot: In de tekst wordt er gebruik gemaakt van de term ‘partij’. Deze komt overeen met de manier waarop [[Errico Malatesta]] deze gebruikte als synoniem voor politieke organisatie:​ ‘Met het begrip ‘partij’ bedoelen wij allen die aan dezelfde kant staan, dat wil zeggen, diegenen die eenzelfde algemene doelstelling hebben en die, op de een of andere manier, strijden voor dezelfde doelen tegen een gemeenschappelijke tegenstanders of vijanden.’
  
 De Engelse vertaling, waar deze Nederlandse vertaling op is gebaseerd, komt van Pedro Ribero en werd door Habriel Ascui in 2018 nogmaals herzien. De Engelse vertaling, waar deze Nederlandse vertaling op is gebaseerd, komt van Pedro Ribero en werd door Habriel Ascui in 2018 nogmaals herzien.
 +
 +----
  
 ====== ‘Huerta Grande’ ====== ====== ‘Huerta Grande’ ======
Regel 86: Regel 86:
 De term ‘wetenschappelijke kennis’ moet daarbij worden gedefinieerd in relatie tot de sociale realiteit. Toegepast op de realiteit, heeft het tot doel om begrip te krijgen van de strikte terminologie,​ en daarmee de beste benadering van de realiteit zoals deze is. De term ‘wetenschappelijke kennis’ moet daarbij worden gedefinieerd in relatie tot de sociale realiteit. Toegepast op de realiteit, heeft het tot doel om begrip te krijgen van de strikte terminologie,​ en daarmee de beste benadering van de realiteit zoals deze is.
  
-Daarbij moet gezegd worden, dat dit proces van begrip van de sociale realiteit, net zoals met alle andere werkelijke studieobjecten,​ onderworpen is aan een oneindige theoretische diepgang. Net als dat de natuurkunde,​ scheikunde en andere wetenschappen hun kennis over de realiteit waaruit hun studie bestaat, oneindig kunnen verdiepen, zo kan op dezelfde wijze de sociale wetenschap oneindige verdieping vinden wat betreft de kennis van de sociale realiteit. Daarom is het een vergissing om te denken dat er ‘volledige’ kennis van de sociale realiteit nodig is, om kunnen beginnen met handelen om zo dingen te veranderen. Net als dat het fout is om te handelen zonder ​diepgaande ​begrip te hebben van de sociale werkelijkheid.+Daarbij moet gezegd worden, dat dit proces van begrip van de sociale realiteit, net zoals met alle andere werkelijke studieobjecten,​ onderworpen is aan een oneindige theoretische diepgang. Net als dat de natuurkunde,​ scheikunde en andere wetenschappen hun kennis over de realiteit waaruit hun studie bestaat, oneindig kunnen verdiepen, zo kan op dezelfde wijze de sociale wetenschap oneindige verdieping vinden wat betreft de kennis van de sociale realiteit. Daarom is het een vergissing om te denken dat er ‘volledige’ kennis van de sociale realiteit nodig is, om kunnen beginnen met handelen om zo dingen te veranderen. Net als dat het fout is om te handelenzonder ​een diepgaand ​begrip te hebben van de sociale werkelijkheid.
  
 Diepgaande wetenschappelijke kennis van de sociale realiteit, van sociale structuren, kan alleen worden bereikt door het werken met informatie, statistische data et cetera, door middel van meer abstracte conceptuele instrumenten die ontwikkeld en opgemaakt zijn uit theorie. Door middel van het oefenen met theoretisch werk proberen we de conceptuele instrumenten te ontwikkelen die ons telkens iets preciezer en concreter naar een begrip van de specifieke realiteit van onze omgeving leiden. Diepgaande wetenschappelijke kennis van de sociale realiteit, van sociale structuren, kan alleen worden bereikt door het werken met informatie, statistische data et cetera, door middel van meer abstracte conceptuele instrumenten die ontwikkeld en opgemaakt zijn uit theorie. Door middel van het oefenen met theoretisch werk proberen we de conceptuele instrumenten te ontwikkelen die ons telkens iets preciezer en concreter naar een begrip van de specifieke realiteit van onze omgeving leiden.
Regel 122: Regel 122:
   * [3] Slotsamenvatting in het schuin is door de vertaler toegevoegd.   * [3] Slotsamenvatting in het schuin is door de vertaler toegevoegd.
  
-{{tag>​zuid-amerika organisatie theorie praktijk}}+{{tag>​zuid-amerika ​uruguay ​organisatie theorie praktijk ​especifismo}}
  
namespace/huerta_grande.1564479494.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:41 (Externe bewerking)