Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


over_anarchisme.nl

Over Anarchisme.nl

Deze website is een initiatief om een eerlijk en zo breed mogelijk perspectief te bieden op het anarchisme en de veelzijdigheid van de anarchistische beweging - zowel actueel als historisch. De nadruk ligt hierbij op het beschikbaar stellen van Nederlandstalig materiaal over anarchisme en de anarchistische ideeënwereld.

Naast deze website heeft Anarchisme.nl ook een archief-bibliotheek op Internet Archive waar scans van historische uitgaven te vinden zin die onder andere dienen als bron voor deze website. Daarnaast hebben we tevens een Facebookpagina.

Dit gebeurt met de inzet van vrijwilligers die materiaal verzamelen, digitaliseren en dit weer online voor het publiek toegankelijk maken.

Licentie

Anarchisme.nl werkt onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of jouw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk Delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Dat betekend dat je vrij bent om artikelen van deze website over te nemen en verder te verspreiden, doch waarderen we het als je hierbij vermeld waar je deze vandaan hebt. Mocht je dit willen doen voor een commercieel medium, dan vragen we je met ons contact op te nemen.

over_anarchisme.nl.txt · Laatst gewijzigd: 27/07/20 14:00 door defiance