Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:anarchisme_leeft

Dit is een oude revisie van het document!


Anarchisme leeft!

Door Anarchistische Groep Nijmegen

Op 16 juni 2018 heeft de Anarchistische Groep Nijmegen een onaangekondigde demonstratie in Nijmegen gehouden. Met een kleine groep is door het centrum gelopen waarbij flyers verdeeld werden. Met een provocatieve tekst heeft de groep geprobeerd het perspectief op een andere samenleving open te breken en te laten zien wat anarchistische ideeën kunnen betekenen


Anarchisme leeft!

“Het gaat goed met Nederland, de economie groeit”, de bazen en politici lopen weer de hele dag te grijnzen. Tegelijkertijd gaat het slecht met Nederland; de kloof tussen arm en rijk wordt groter, het aantal sociale huurwoningen neemt af, studieschulden stapelen zich op, arbeidsrechten brokkelen af, oorlogen duren voort en het klimaat gaat kapot. Voor veel meer mensen valt er niets te lachen. Wij betalen de prijs voor het succes van de rijken. Wij vinden dat deze ontwikkeling gestopt moet worden. De politici stellen dat er geen andere uitweg is, dat dit beleid de beste deal is. Wij weten wel beter.

Er is een alternatief

Een andere wereld, waarin we op gelijke voet samen onze wereld vormgeven. Waar we zelf bepalen waar we in willen investeren (niet alleen geld, maar ook tijd, energie en aandacht). Dit is niet in de winst van aandeelhouders, maar in het welzijn van ons allemaal. Wij zijn anarchisten en wij blijven ons inzetten voor zo’n wereld, want die is hard nodig. Waar sta jij?

Een anarchistisch programma

 1. Economie ten dienste van de samenleving stellen: einde aan speculatie met primaire levensbehoeften (landelijk en internationaal)
 2. Gelijk werk, gelijke waardering; einde aan de uitbuiting van vrouwen, jongeren, migranten etc.
 3. Decentralisatie, federalisering en radicale democratisering van overheidsstructuren en lokaal bestuur; ontmanteling van de staat
 4. Woningmarkt socialiseren: onteigening vastgoedhandelaren, privéwoningen in collectief bezit, hypotheekschuld kwijtschelden, wachttijden op basis van tijd en niet geld. Zo heeft iedereen gelijke kansen, is individueel risico verlaagd en de mobiliteit vergroot
 5. Gratis onderwijs: onderwijs is een investering in de samenleving, mensen geven later terug aan de maatschappij d.m.v. hun vaardigheden en inspanning
 6. Gratis gezondheidszorg: iedereen verdient een gezond bestaan voor zover deze beschikbaar is
 7. Investeren in openbaar vervoer: kleinere interval en een sterker netwerk dat ook de regio bereikt. Hiermee stappen we weg van de olie
 8. Energiesector omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen
 9. Investeren in onderzoek naar zuiniger energiegebruik en duurzame energiebronnen
 10. Politie en leger ontmantelen – zelfverdediging komt bij de gemeenschap te liggen, investeren in conflictresolutie
 11. Eerlijke en oprechte internationale betrekkingen waarbij welzijn van mens en natuur centraal staan
 12. Kwijtschelden van alle internationale schulden – wereldwijd! Afrika, Zuid-Amerika en Azië gaan al te lang gebukt onder dit erfstuk van ons koloniale verleden
 13. Einde aan de oorlogen voor belangen van het bedrijfsleven, de rijken en machtigen
 14. Demilitarisatie van de grenzen: bewegingsvrijheid voor iedereen
 15. Verblijfrecht voor iedereen, inclusief het recht op volledige deelname aan de maatschappij
 16. Afschaffen van het koningshuis; we zijn toch allemaal gelijk?

Zonder horizon geen verandering!

namespace/anarchisme_leeft.1547569717.txt.gz · Laatst gewijzigd: 16/10/19 09:40 (Externe bewerking)