Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:antwoord_op_de_uitnodiging_voor_het_toetreden_tot_de_internationale_anarchistisch-communistische_federatie

Antwoord van de “Pensiero e Volontà” groep op de uitnodiging voor het toetreden tot de Internationale Anarchistisch-Communistische Federatie

Door Luigi Fabbri, Camillo Berneri, Ugo Fedeli

  • Oorspronkelijke titel: Risposta alla proposta di una Internazionale Comunista Anarchica
  • Verschenen: 1927
  • Bron: Reply to invitation to join the Anarchist Communist International, Nestormakhno.info ;Italiaanse origineel in A. Dadà, Ugo Fedeli dalla Russia alla Francia: un anarchico ilatliano nel dibattito dell’anarchismo internazionale (1921-1927), Università di Firenze, Facoltà di Magistero, “Annali dell’Instituto di Storia” vol. III, 1982/1984, Florence, 1985.
  • Vertaling: Tommy Ryan, gebaseerd op de Engelse vertaling door Nestor McNab.

Brieven van de Pensiero e Volontà groep aan het Voorlopige Secretariaat van de Internationale Anarchistisch-Communistische Federatie.

Na de publicatie van het Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten van de Groep van Russische Anarchisten in het Buitenland (de Dielo Trouda-groep), werd er in Parijs een reeks discussies georganiseerd met het idee om een nieuwe Anarchistisch-Communistische Internationale op te richten. Vanuit Italië waren ook enkele individuen en gedelegeerden aanwezig. De delegatie van het blad Pensiero e Volontà bestond uit Luigi Fabbri, Camillo Berneri en Ugo Fedeli. Fedeli zou op 12 februari 1927 de vergadering voor de oprichting van die Internationale voorzitten. De Internationale zou er echter uiteindelijk echter nooit komen. De hier volgende brief was het antwoord van de “Pensiero e Volontà” groep aan het voorlopige secretariaat van de Internationale.


Antwoord van de “Pensiero e Volontà” groep op de uitnodiging voor het toetreden tot de Internationale Anarchistisch-Communistische Federatie

Beste kameraden,

Onze “Pensiero e Volontà” groep heeft de verschillende programmapunten waarop de voorgestelde “Anarcho-Communistische Internationale” zich zou moeten baseren onderzocht en bediscussieerd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voor nu onmogelijk is om ons bij jullie initiatief aan te sluiten.

Hoewel het zijn kan dat veel van onze meningsverschillen zich vooral baseren op vragen over de vorm, hebben wij de indruk dat de mentaliteit die bij jullie heerst behoorlijk ver af staat van de manier waarop wij een internationale anarchistische organisatie benaderen; dat wil zeggen één die open is voor het grootst mogelijk aantal individuen, groepen en federaties, die overeenkomen met de principes van de op anarchistische wijze georganiseerde strijd tegen kapitalisme en de staat, en wel op een permanent nationaal en internationaal niveau. Maar dit alles zonder enige ideologische of tactische uitsluitingsmechanismen en zonder een formalisme dat de autonomie en de vrijheid van de individuen binnen de groepen of de groepen binnen de verschillende nationale en internationale vakbonden zelf zou kunnen beknotten.

Jullie weten dat onze groep al lid is van de “Unione Anarchica Italiana” en we zijn er van overtuigd dat de beste weg voorwaarts momenteel de weg is die door de UAI zelf is uitgestippeld sinds diens vierjarige publieke bestaan in diens theoretische programma, diens interne Alliantiepact en de overwegingen tijdens diens drie congressen (Florence 1919, Bologna 1920 en Ancona 1921). We hebben de indruk dat de teneur die binnen de UAI heerst, niet goed genoeg overeenkomt met die van jullie ideologische en tactische voorstellen; door onze twijfel zien we ons genoodzaakt om er vanaf te zien ons ergens bij aan te sluiten dat ons een hele andere richting op zou kunnen leiden. Jullie stellen zelf dat het, voor het werk waar jullie mee begonnen zijn, belangrijk is om “tactische en ideologische eenheid” te hebben. En omdat dit niet volledig het geval lijkt, is het beter dat we elkaar niet tot iets dwingen dat voor zowel ons als jullie problemen op zou kunnen leveren.

Natuurlijk kan het zijn dat wij het mis hebben, maar jullie zijn ervan verzekerd dat we op het moment dat wij ons dat realiseren, onze aansluiting niet op zich zal laten wachten. Daarnaast betekent het feit dat we ervan afzien op geen enkele wijze vijandigheid of oppositie tegen elke prijs – het zal ons niet beletten om daarbuiten vrijelijk met jullie samen te werken op elk gedeelte van jullie werk waarover wij menen het wel eens te zijn.

Als jullie willen, kunnen wij zowel schriftelijk als mondeling of via een vertegenwoordiger van jullie een toelichting geven op de meest belangrijke observaties die wij hebben gemaakt bij jullie ideologische en tactische basis. En jullie kunnen dan wellicht dat wat jullie niet volledig zinloos lijkt in overweging nemen, onafhankelijk van onze huidige beslissing. We zullen hier echter niet op aandringen.

Geloof ons alsjeblieft, beste kameraden, als we zeggen dat we de warmste solidariteit met jullie voelen wat betreft het uiteindelijke doel, de anarchie.

De “Piensero e Volontà” groep

namespace/antwoord_op_de_uitnodiging_voor_het_toetreden_tot_de_internationale_anarchistisch-communistische_federatie.txt · Laatst gewijzigd: 14/02/21 20:29 door defiance