Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:armoede_bestrijden_kapitalisme_afschaffen

Armoede bestrijden = kapitalisme afschaffen

Door Autonomen Brabant

Deze tekst is geschreven met de bedoeling om uitgedeeld te worden op een demonstratie in Tilburg tegen armoede op de internationale dag tegen de armoede.


Armoede bestrijden = Kapitalisme afschaffen

Armoede is: honger hebben terwijl anderen meer dan genoeg te eten hebben. Armoede is: geen dak boven je hoofd terwijl anderen in villa’s wonen. Armoede is: je kind ziek zien worden en de dokter niet kunnen betalen. Die armoede bestaat, grotendeels onzichtbaar. Soms zien we er iets van. Nederland telt duizenden daklozen en sommigen daarvan komen we tegen op straat. Waar moeten ze anders heen?

Maar armoede is breder. Moeten leven met net niet genoeg. Je kind van de sportclub moeten halen omdat je anders de huur niet kunt betalen. Niet ontbijten voor je naar school gaat omdat je ouders te kort komen om het gezin te onderhouden. In de schulden belanden als je baan verdwijnt, maar je rekeningen blijven. En armoede is een killer. Mensen met lage inkomens leven noodgedwongen gemiddeld ongezonder en gaan gemiddeld eerder dood.

Beleid asociaal vanwege het kapitaal

Al die armoede is te verhelpen. Niet met liefdadigheid, wel met beleid. Politici kiezen voor lage uitkeringen en strenge sancties als je niet genoeg solliciteert naar banen die er niet zijn. Politici kiezen voor een lagere zorg- en huurtoeslag. Politici kiezen ervoor om sociale woningbouw kort te houden en te vercommercialiseren, zodat wonen onbetaalbaar wordt. Politici kiezen voor een kraakverbod zodat ze mensen die zich geen huurwoning kunnen permitteren ook nog eens uit leegstaande panden kunnen worden getimmerd. Allemaal een kwestie van beleid.

De politici kunnen andere keuzes maken. Daar moeten we ze een klein beetje bij helpen, anders lukt het ze niet. Niet door met ze mee te denken. Wel door elke maatregel waar mensen arm van worden, te beantwoorden met zoveel protest, dat politici zich wel twee keer bedenken. Dat kan alles zijn, via luidruchtige demonstraties, bezettingen van overheidsgebouwen, tot het kraken en verdedigen van leegstaande panden. Nee, dat is vaak niet legaal. Ja, dat is wel nodig. Armoede wordt ons met overheidsbeleid opgelegd. Daadwerkelijk verzet tegen dat asociale overheidsbeleid kan die armoede helpen keren. Bezet! Blokkeer! Dit beleid pik ik niet meer!

Dat daadwerkelijke verzet kan maar beter wijdverbreid zijn, maar ook vrij stevig. De politici zullen niet snel onder onze druk bezwijken, dus die druk moet groot zijn. Reden is dat politici hun beleid niet louter in vrijheid maken. Grote bedrijven willen hun winsten maken, dus houden ze lonen graag laag. Dat werkt alleen als uitkeringen nog lager zijn en als er aan die uitkeringen strenge voorwaarden hangen. Grote bedrijven betalen liefst ook weinig belasting. Daarom zijn ze voor bezuinigingen. Drie keer raden ten koste van wie. Grote bedrijven hebben dus belang bij een beleid dat mensen arm maakt en arm houdt. Die grote bedrijven zullen dus de politici laten doen wat ze willen, via gelobby achter de schermen, donaties aan politieke partijen en soms regelrechte omkoping.

En die grote bedrijven “moeten”wel. De concurrentie beloont degene die de meeste kosten bespaart en de meeste winst overhoudt om weer te kunnen investeren om meer winst te kunnen maken. Het is allemaal geen kwade wil. Het is een systeem, waarin winst maken door ondernemers de norm is, de regering zorgt voor randvoorwaarden van al dat ondernemerschap en voor een “openbare orde” zodat er voldoende blauw op straat is om protest en verzet tegen de asociale gang van zaken uit elkaar te knuppelen. Dit systeem, het kapitalisme, ligt aan de wortel van de armoede. Armoede uitbannen betekent niet alleen een ander beleid afdwingen met strijd. Armoede uitbannen betekent het kapitalisme afschaffen, door diezelfde strijd op de spits te helpen drijven. A! Anti! Anti-capitalista!

Solidariteit, en dus: vluchtelingen welkom!

Armoede bestrijden betekent nog meer. Het betekent boven alles solidariteit, van alle armen en van al diegenen die snappen dat armoede ook hen kan treffen. Van iedereen aan de onderkant van deze kapitalistische maatschappij, van scholier in een arbeidersgezin via studenten die van leningen leven, werkende mensen met matige lonen, uitkeringsgerechtigden tot en met ouderen met hooguit een mager pensioen bovenop hun AOW. Armoede treft mannen, armoede treft vrouwen gemiddeld nog meer en harder. Armoede heeft alle kleuren. Discriminatie op de arbeidsmarkt maakt het voor migranten vaak nog moeilijker om het hoofd boven water te houden dan voor witte Nederlanders. Allemaal staan we tegenover dezelfde tegenstander: de gevestigde politiek en het kapitalistische systeem. Als we daar naar handelen en voor elkaar opkomen, staan we sterk. Laten we ons verleiden met verdeel-en-heers dan gaan we de mist in. Dan is Rutte de lachende derde.

Solidariteit betekent vandaag bovenal: Vluchtelingen Welkom! Demagogen als Wilders maken ons gek. Ze laten mensen geloven dat de zorg afgebroken wordt omdat het geld naar opvang van vluchtelingen gaat. Maar mensen die jammeren dat “onze ouderen” verkommeren terwijl vluchtelingen in de watten gelegd worden, hebben het mis en maken een denkfout. Eén middagje in een opvangcentrum voor vluchtelingen laat zien hoe dat “in de watten leggen” tegenvalt. Opgepropt in kleine kamertjes, verveling en uitzichtloosheid van veelal al getraumatiseerde mensen, noem dat maar eens verwennerij. Geloven mensen echt dat, als de politiek minder geld aan vluchtelingen uit zou geven, diezelfde politiek het uitgespaarde geld aan de zorg zou besteden? Geloven mensen echt dat de zorg is stuk bezuinigd om het geld naar asielzoekerscentra over te hevelen? Zijn mensen dan echt de topsalarissen van zorgfunctionarissen vergeten, de bonussen in het bedrijfsleven en dergelijke? De zorg kapot gaat kapot door asociaal beleid vanuit een kapitalistisch systeem. Het is misplaatst en misdadig om vluchtelingen als oorzaak aan te merken.

Vluchtelingen zijn, net als mensen die hier al langer wonen, slachtoffer van hetzelfde kapitalisme. Ze vluchten voor een armoede waar westerse multinationals medeplichtig aan zijn, voor oorlogen waarvoor de wapens worden gemaakt en verkocht door kapitalistische bedrijven, zoals ook het traangas waarmee protest wordt neergeslagen tegen een slordige winst aan politiestaten wordt geleverd. Mensen in Nederland zijn arm vanwege het kapitalisme. Mensen in andere landen gaan op de vlucht vanwege datzelfde kapitalisme. En dan zouden we accepteren dat een Wilders mensen van Nederlandse afkomst opstookt tegen vluchtelingen? Armoede bestrijden betekent solidariteit. Daarom zeggen we, juist nu: Vluchtelingen Welkom!

namespace/armoede_bestrijden_kapitalisme_afschaffen.txt · Laatst gewijzigd: 16/10/19 10:14 (Externe bewerking)