Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:een_revolutionaire_kring_opbouwen

Een revolutionaire kring opbouwen

Door de Federatie van Revolutionary Anarchistische Collectieven (Great Lakes regio)

  • Oorspronkelijke titel: Building revolutionary nuclei
  • Verschenen: 1990
  • Bron: Bouw ze op, die collectieven!, Vrije Bond, 2020; Workers Solidarity No.33, 1990
  • Vertaling: Alex, Onderstroom.RED

Een revolutionaire kring opbouwen

Wat is de beste manier om te organiseren voor de revolutie? Hoe beginnen we de strijd tegen het patriarchaat, witte suprematie (racisme), kapitalisme en de staat? Hoe kan onze moeite leiden tot een beweging die al begint te lijken op de vrije samenleving waar we voor vechten? En dat terwijl we onze autonomie en zelforganisatie verdedigen tegen autoritaire repressie en nieuwe elites?

‘Nucleus’ is een duur woord dat zoiets betekent als zaden, cellen, kernen, “de kop van de komeet”, “een centraal punt, groep of massa waaromheen een verzamelen, concentratie of geleidelijke opbouw plaatsvindt”. Een revolutionaire nucleus is dan een kerngroep die probeert om te leren, uit te breiden, te ontwikkelen, om zich voor te bereiden op kansen waarin we kunnen bijdragen aan het opheffen tot steeds hogere niveaus, van de strijd voor totale vrijheid en gelijkheid, uiteindelijk tot aan een opstand of insurrectie die deelneemt aan een internationale antiautoritaire sociale revolutie.

Een ware revolutionaire nucleus zou ons anarchistische collectief zijn, maar het zou ook meer zijn dan dat. De cultuur waarin we bewegen, de sociale strijdperken waarin we bijdragen, de projecten die we op poten zetten, de vaardigheden die we ontwikkelen, de muziek die ons in beweging houdt, de ouderen waarvan we leren en de jeugd die we proberen bij te houden.

Revolutionaire nuclei vormen geen Leninistische Voorhoede. We proberen geen claims te leggen op enige automatische toegang tot de waarheid, en we weigeren iedereen om een voortdurende positie van leiderschap over de strijd in te nemen. Onze doelen staan ook tegenover die van een voorhoede. We doen geen poging om macht te vergaren voor onze organisatie, maar proberen organisatie te gebruiken als een effectieve bijdrage aan het gevecht tegen alle uitbuiting en onderdrukking. We bewegen ons niet onder de mensen als leiders, maar als gelijken.

Hier volgen enkele specifieke elementen van een strategie voor het bouwen van Revolutionaire nuclei:

1. Een as in de beweging

Er bestaat een nieuwe beweging op de straten van Noord Amerika, opgekomen in de nasleep van de Battle of Seattle. Ze is groot maar onervaren. Het heeft veel anarchistische aspecten, waaronder directe democratie, directe actie en “antikapitalisme”, maar het wordt nog steeds gedomineerd door sociaaldemocraten (links-liberalen). We moeten een duidelijke as vormen binnen protestbewegingen op straat, waarin we argumenteren voor anarchistische politiek en tactieken, en deze tegelijkertijd ontwikkelen.

2. Een basis in de klasse

De revolutie zal gemaakt worden door een grote massa mensen van de werkende klasse en onderdrukte mensen, anders zal ze helemaal niet gemaakt worden. Projecten om binnen de werkende klasse te organiseren, vooral gemeenschappen van kleur, vrouwen en queer-gemeenschappen – helpen om de isolatie van radicalen open te breken, snijden door de elitaire houdingen heen en helpen om een basis te leggen voor de massaorganisaties die als enige de sociale macht hebben om de revolutie tot stand te brengen.

3. Revolutionaire cultuur creëren

De autoritaire werkende klasse overleeft niet in de eerste plaats door haar repressieve capaciteit, maar juist door de acceptatie van hiërarchische, racistische, seksistische, ieder-voor-zich cultuur. De revolutie moet die greep over hoe we leven openbreken en de structuren die ons onderdrukken omver werpen. De moeten muziek, kunst, gemeenschappen, levens creeëren die het soort wereld waarvoor we vechten inspireren.

4. Contra-instituties

Contra-instituties tonen in het hier-en-nu de voordelen en uitdagingen van collectief beheer van grondstoffen, diensten en structuren. Contra-instituties kunnen behoeften benadrukken waarin de staat niet voorziet en een bolwerk vormen voor de anarchistische beweging.

5. Vaardigheden ontwikkelen

We zouden bewust een sfeer moeten creëren waarin we de nodige vaardigheden voor de taak die voor ons klaarstaat kunnen ontwikkelen en delen onder kameraden. Van kritisch denken en publiek spreken tot kinderzorg en opvoeding, EHBO, agit-prop [dit staat voor agiterende propaganda, oftewel activerende, opjuttende communicatie die je perspectief uit, op het gevoel spreekt en actie uitlokt] zelfverdediging, etc. etc. etc.

6. Verbindingen leggen

Voor elk revolutionair project is het cruciaal om uitbreiding te garanderen van ideeën en debat, solidariteit, wederzijdse hulp, coördinatie van organiseerwerk en aanval. We zouden actief moeten werken aan contacten en allianties met andere groepen en personen met vergelijkbare doelen, waar we ook opereren en over de gehele wereld.

namespace/een_revolutionaire_kring_opbouwen.txt · Laatst gewijzigd: 18/05/20 08:13 door defiance