Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:roode_bibliotheek

Roode Bibliotheek

Roode Bibliotheek was een anarchistische uitgeverij in Nederland en stond onder leiding van Gerhard Rijnders. De Roode Bibliotheek had ook nog een onderuitgeverij genaamd 'Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling' (BOO). De Roode Bibliotheek was verantwoordelijk voor een groot aantal Nederlandstalige brochures en boeken (ong. 380), die veelal door Rijnders zelf verder vertaald of bewerkt. Doordat Rijnders van deze onderneming probeerde te leven, was de output van de uitgeverij relatief groot, wat echter ook maakte de kwaliteit van de uitgaven soms inboette.

In 1935 ging Rijnders failliet, wat maakte dat zijn uitgeverijen stopte. Hij gaf daarop zijn werk via De Vrije Socialist die in 1919, na de dood van Domela Nieuwenhuis, in zijn handen was gekomen. Zijn financiële problemen bleven hem echter parten spelen. Er ontstond onvrede bij de krant en er werd door o.a. Henk Eikeboom een poging gedaan Rijnders aan de kant te schuiven, wat echter mislukte. Rijnders ging op eigen houtje door en bleef de krant en de daaraan verbonden drukkerij Libertas exploiteren. Hij verloor daarbij echter steeds meer de verbinding met de rest van de anarchistische beweging.

Over Roode Bibliotheek en BOO

Archief

Op ons archief bij Archive.org zijn een groot aantal boeken en brochures van de Roode Bibliotheek en de Bibliotheek voor Ontspanning en ontwikkeling te vinden:

  • Roode Bibliotheek op Archive.org
  • Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling op archive.org
namespace/roode_bibliotheek.txt · Laatst gewijzigd: 26/09/20 06:42 door defiance