Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:international_of_anarchist_federations

The International of Anarchist Federations (IAF/IFA)

Logo van de IFA met afkortingen in verschillende talen

De Internationale van Anarchistische Federaties (IAF of IFA) werd in 1968 door verschillende Europese anarchistische federaties op een internationaal congres in Carrara. Om weerstand te kunnen bieden tegen de groeiende internationale macht van de staat en kapitalisme, heeft de IFA sinds diens oprichting tot doel om te bouwen aan sterke en actieve internationale anarchistische structuren.

De federaties binnen de IFA zijn van mening dat een dergelijke organisatie nodig is voor het coördineren van hun internationale werk en om efficiënt samen te werken voor hun gemeenschappelijke doelen. Om de kwaliteit van de uitwisseling en samenwerking te verbeteren heeft de IFA ook nauw contact met andere anarchistische organisaties, zoals de Internationale Arbeidersassociatie (IAA/IWA) (een internationale organisatie van anarcho-syndicalistische organisaties).

De uitgangspunten en het functioneren van de IFA zijn gebaseerd op confederalisme, vrije samenstelling en wederzijdse hulp. Om coördinatie en communicatie binnen de IFA te bevorderen hebben zij een internationaal secretariaat (enkel uitvoerend). Dit internationale secretariaat dient als contactpunt voor andere anarchistische groepen en organisaties. Het verantwoordelijkheid voor secretariaat wordt onderling gerouleerd binnen de IFA-federaties.

Recentelijk zijn er een aantal nieuwe uitgangspunten binnen de IFA aangenomen die het nu mogelijk maken om meerdere federaties binnen één landsgrens te hebben.

namespace/international_of_anarchist_federations.txt · Laatst gewijzigd: 22/07/22 15:20 door defiance