Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:opruiend_manifest_aan_alle_arbeiders

Opruiend manifest aan alle arbeiders

Door Alarm

Manifest van het Landelijk Verbond van Alarmgroepen. Voor de Alarmisten: P. Kooyman, B. Haan, J. Richter en F. Roest. februari 1933


Opruiend manifest aan alle arbeiders

Crisis? Onzin, leugen en verraad! Crisis is een modewoord geworden, een woord dat voor elk toepasselijk is, en waar elk zich op kan beroepen. De werkelijkheid is dat er van alle levensmiddelen en verbruiksartikelen zoveel in voorraad is, dat niemand gebrek behoeft te lijden, Crisis? Zeker, het kapitalisme is in moeilijkheden geraakt, dat is alles. En deze moeilijkheden tracht men natuurlijk, zoals altijd, af te wentelen op de ruggen der arbeiders. Crisis? Zeker, maar voor de arbeidersklasse behoefde er geen crisis te wezen, want nog nooit is het in de wereldgeschiedenis voorgekomen dat er zoveel produkten voor het gebruik lagen als thans.

Wij herhalen het: onzin, leugen en verraad! Men wil thans herstel van het kapitalisme door planmatige produktie-ordening. Partij en vakorganisatie wijzen de bourgeoisie de weg hoe het moet. Zij hebben immers herstel nodig. Het kapitalisme is bloeiend, wanneer er een tekort is. Partij en vakbeweging eveneens. Zij allen parasiteren op de armoe en ellende van een groot deel der arbeidersklasse. Moeten wij nog langen zo’n stelsel dulden? Neen, en nogmaals neen. Wij willen om de bliksem geen verzoening met de bourgeoisie, en daarom zeggen wij: Gezien de machteloosheid van alle partijen en vakorganisaties; gezien het grote gevaar en onnut van staking en dergelijke; gezien het toekomstige bankroet van het kapitalisme; gezien het steeds groter wordende aantal werklozen: Arbeiders, klassegenoten, weest paraat.

Weigert om als organisatieslaaf datgene te doen wat tegen uw gedachten indruist. Weigert om nog langer als koelies naar de werkverschaffingen te worden gezonden. Wordt wakker! Eist uw rechten als mens, en handelt dienovereenkomstig. Vervloekt zij de kapitalistische klasse, die ons langzaam maar doelbewust naar de afgrond voert. Vervloekt zij ook de politieke sjacheraars de getrouwe dienstknechten der bezittende klasse, de dompers en verraders der arbeidersklasse. Schudt af wat uw welzijn belemmert of in gevaar brengt. Honger en koude te lijden, wanneer er levensmiddelen en kleren genoeg zijn, is eveneens onmenselijk. Daarom neemt toch datgene wat voorradig is en waar gij recht op hebt. Naar de bliksem met Burgerlijk Armbestuur en Crisis-Comité, waar partijen en organisaties zo graag mee schermen. In naam van uzelve, uw vrouwen en kinderen: Bestormt de magazijnen en neemt wat gij nodig hebt!

Wij Alarmisten propageren de onteigening en vernietiging der bourgeoisie door het nemen van de produktie en de produktiemiddelen. Nemen is een gebiedende eis geworden, haalt leeg de magazijnen en warenhuizen. Neemt wat u toekomt en verdeelt het.

Wij ruien u op tot daadwerkelijk verzet, omdat dit de enige kans is om uw gehele ondergang te voorkomen. Wij ruien u op, om door plundering der magazijnen enzovoort mede te werken aan de vernietiging der bourgeoisie en aan de verwerkelijking van de proletarische economische revolutie.

namespace/opruiend_manifest_aan_alle_arbeiders.txt · Laatst gewijzigd: 09/06/20 10:39 door defiance