Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:reglementen_van_de_cnt

Reglementen van de CNT

Door Conféderation Nacional de Trabajo

  • Oorspronkelijke titel: The Rule Book of the CNT
  • Bron: 'Rulebook of the CNT', Black Flag, Bulletin of the Anarchist Black Cross, Groot-Brittannië, januari 1971, p.4, p.9
  • Vertaling: Tommy Ryan

De Spaanse anarcho-syndicalistische vakbond, de Conféderation Nacional de Trabajo (CNT, vert. Nationale Confederatie der Arbeid), was met c.a. 1.800.000 leden in 1936 de grootste vakbond in Spanje, gevolgd door de aan de socialistisch partij PSOE georiënteerde vakbond UGT. De reglementen van de CNT werden afgedrukt op de lidmaatschapskaarten van de organisatie en hieronder volgt een vertaling daarvan.


Reglementen van de CNT

De emancipatie van de arbeiders is het werk van de arbeiders zelf.

Anarcho-syndicalisme en anarchisme erkennen de rechtmatigheid van het meerderheidsbesluit.

De militant heeft het recht op zijn eigen opvattingen en om deze te verdedigen, maar is verplicht om zich te voegen naar het meerderheidsbesluit, zelfs als dit tegen de eigen opvattingen indruist.

Een lidmaatschapskaart zonder overeenkomende confederale stempel is ongeldig. De confederale stempel is de enigste inkomstenbron die het Regionale Nationale Comité heeft. Deze niet betalen, betekend het werk dat de comités is toebedeeld te saboteren, want zij zullen niet in staat zijn de besluiten uit te voeren zonder passende economische middelen.

We erkennen de soevereiniteit van het individu, maar we accepteren en stemmen in met het uitvoeren van een collectief mandaat waartoe is besloten door middel van een meerderheidsbesluit. Zonder dit, geen organisatie. We mogen met helderheid van geest het gevaar nooit over het hoofd zien en moeten snel reageren. Tijdverlies tijdens bijeenkomsten door het houden van filosofische discussies, is antirevolutionair. De vijand discussieert niet, die handelt.

Het meest fundamentele principe van het federalisme is het recht van de leden om de rol van de militanten te onderzoeken en controle te hebben over hun gedelegeerden, ongeacht de omstandigheden of welke positie deze is toebedeeld.

We moeten een bepaalde mate van vertrouwen hebben in onze gedelegeerden. We moeten echter eveneens het recht behouden hen te vervangen wanneer nodig.

Het publiekelijk bekritiseren van de kameraden die zo’n vertrouwenspositie in onze organisatie zijn toebedeeld, schaadt de organisatie. Bewuste kameraden bekritiseren het comité niet publiekelijk, want dit komt enkel de vijand ten baten.

De keuze voor gedelegeerden wordt intern bediscussieerd en het is essentieel dat dit plaats vindt. Dit moet echter voor het publiek geheim blijven. Denk wat je wilt, maar als arbeiders heb je het syndicaat nodig, want daar bescherm je jouw belangen.

Kameraden: deze lidmaatschapskaart is de garantie voor onze organisatie. Deze kent geen prijs maar je zult deze grote waarde toekennen en je zult bereid zijn deze kaart van de CNT te verdedigen waar je ziet dat deze onder vuur ligt. Eendracht is kracht.

Arbeider: het syndicaat is jouw middel tot solidariteit. Alleen daarbinnen ben je in staat een verenigde proletarische beweging te vormen, die voorwaarts gaat in de richting der emancipatie.

namespace/reglementen_van_de_cnt.txt · Laatst gewijzigd: 19/02/22 15:24 door defiance