Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:solidarity_federation

Solidarity Federation

Logo van de Solidarity Federation

De Solidarity Federation, ook bekend onder de afkorting SolFed, is een federatie van klassestrijd-anarchisten in Groot Brittannië. De organisatie voorstaat de strategie van het anarcho-syndicalisme als een methode om het kapitalisme en de staat af te schaffen en omschrijft zichzelf als een “revolutionair vakbondsinitiatief”[1].

De organisatie die in 1950 werd opgericht heeft een aantal naamsveranderingen doorgaan. Opgericht als de Syndicalist Workers' Federation waren zijn vanaf 1979 bekend onder de naam Direct Action Movement. Hierna heeft men in 1994 de organisatie diens huidige naam Soldarity Federation aangenomen.

De SolFed organiseert zich volgens de principes van het anarchistische federalisme. De basiseenheid van de federatie is de local, groepen van mensen die zich binnen een specifiek geografisch gebied bevinden. Deze lokale groepen zijn autonoom binnen de kaders die door de SolFed zijn vastgelegd in het huishoudelijk regelement. De lokale groepen komen als een federatie samen in de landelijke organisatie. Het belangrijkste moment hierbij is de landelijke conferentie, waar elke groep een gedelegeerde heen stuurt die hen representeert. Deze gedelegeerden kunnen niet onafhankelijk handelen, maar worden geleid door het mandaad (de formele instructies) die zij van hun groepsgenoten uit de local hebben ontvangen. Op deze manier probeert de SolFed op een grassroots-manier te werken. De geconfedereerde landelijke conferentie is het hoogste besluitvormingsorgaan van de Solidarity Federation.

Internationaal is de Solidarity Federation aangesloten bij de Internationale Arbeidersassociatie (IAA-IWA), een internationale federatie van anarcho-syndicalistische bonden en groepen.

De SolFed heeft een aantal belangrijke boeken op hun naam staan, waaronder hun uitgave Fighting for Ourselves, dat in 2013 verscheen.

Teksten

namespace/solidarity_federation.txt · Laatst gewijzigd: 18/05/20 07:29 door defiance